Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 25-2021

Lịch BTC Tỉnh ủy tuần 25-2021

Số kí hiệu VB 1086
Ngày ban hành 22/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung
 

 


TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
       Bình Phước, ngày 22 tháng 6 năm 2021      
 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 25 (từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2021)
(Điều chỉnh, bổ sung)
-----
Thứ hai (21/6):
- Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) làm việc theo chương trình riêng.
- Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) làm việc theo chương trình riêng.
Thứ ba (22/6):
Sáng      - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự bảo vệ Đề cương, Đề tài khoa học cấp tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Địa điểm: Tại Sở khoa học và công nghệ (Xe 0789).
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Ngọc Du.
- Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) làm việc theo chương trình riêng.
Chiều    -  14 giờ 30: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí  Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự họp tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Địa điểm: Tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Xe 0789).
-  14 giờ 00’: Phân công đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt (TP.TCĐ-ĐV) dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 lần thứ VI. Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thứ tư (23/6):
Sáng      -  08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 4/2021 (Thời gian 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
             Nội dung: 1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
2- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
3- Tổng kết công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4- Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị báo cáo giải trình ngắn gọn).
5- Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
6- Đánh giá việc triển khai, thực hiện các chỉ số PCI năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
Thứ năm (24/6):
Sáng        -  08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) làm việc với Thường trực huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng (Xe 0789).
Nội dung: Về công tác cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
 - Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) làm việc theo chương trình riêng.
 Chiều     - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) làm việc với Thường trực Tỉnh Đoàn. Địa điểm: Tại Hội trường cơ quan.
Nội dung: Báo cáo tình hình công tác nhân sự tại Tỉnh Đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Trần Đức Thịnh.
- 13 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 8 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Nguyễn Hoàng Anh (TP.CSCB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập lần thứ 5 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thứ sáu (25/6):
Sáng      - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: 1- Ban chủ nhiệm 73: Thông qua kế hoạch tổng hợp dự nguồn ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
2- Ban Chủ nhiệm 74,75,76: Thông qua một số chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hoà (TUV, PTB) dự Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Trần Hữu Thuận (TP.BVCTNB) dự Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Phú. Địa điểm: Tại Phòng họp D - UBND huyện Đồng Phú.
- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Trần Đức Thịnh (TP.TCCB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ bảy – khóa XII. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
Chiều     -  14 giờ 00’:  Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng CSCB thông qua: tinh giảm biên chế và công tác tiền lương. (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; (ii) Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng các phòng thuộc Ban, đồng chí Hứa Thị Thúy Triều.

  
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰCĐỗ Đức Hòa


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây