Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 45

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 45-2020

Số kí hiệu VB 901
Ngày ban hành 29/10/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

 

 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 30 tháng 10 năm 2020       

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 45 (từ ngày 02/11 đến ngày 06/11/2020)
-----
Thứ hai (02/11)
Sáng       - 08 giờ 00’ - 09 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự bàn giao công tác tài chính của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
               Mời dự: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (Nguyên UVBTV, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ), Đồng chí Nguyễn Thành Phương (Phó chánh Văn phòng Tỉnh uỷ), đồng chí Ngô Nguyễn Chí Tùng (Phó trưởng Phòng Tài chính – Quản trị Văn phòng Tỉnh uỷ), đồng chí Lê Thị Vân Anh, đồng chí Bùi Thị Tiến Ninh (Phối hợp với các bộ phận có liên quan chuẩn bị nội dung).
               - 09 giờ 00’ - 10 giờ 30’: Lãnh đạo Ban dự bàn giao công tác của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
               Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Các đồng chí: Lê Minh Thành, Nguyễn Thị Lý, Đặng Thị Bích Nguyệt, Lê Thị Vân Anh, Bùi Thị Tiến Ninh.
               - 10 giờ 30’ - 11 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự họp mặt cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan với đồng chí Nguyễn Văn Dũng (Nguyên UVBTV, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) nghỉ hưu theo chế độ. Địa điểm: Hội trường cơ quan.
Cùng dự: Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.
Thứ ba (03/11)
Sáng       - 07 giờ 30’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng BVCTNB thông qua công tác Bảo vệ Chính trị nội bộ. (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Công văn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; (ii) Thông báo phân công lãnh đạo Ban và các phòng chuyên môn thuộc Ban dự, theo dõi việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng đối với tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; (iii) Công văn yêu cầu các đảng bộ báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; (iv) Kế hoạch thực hiện Kết luận số 68 – KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 31 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới, hải đảo; (v) Báo cáo cung cấp số liệu, đánh giá tình hình tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực Nhà nước theo Công văn của Học viện Chính trị khu vực II. (3) Phòng TCCB thông qua: (i) công tác đào tạo, bồi dưỡng (Lớp cơ yếu); (ii) Xin ý kiến dự thảo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. (4) Phòng CSCB thông qua: (i) Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ lãnh đạo ban, Dự thảo đăng ký chương trình kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; (ii) Công tác chính sách cán bộ.
Mời dự: Lãnh đạo: Phòng TCCB, Phòng BCVTNB, Phòng TCĐ-ĐV, đồng chí Lê Thị Vân Anh (Các phòng gửi tài liệu cho Lãnh đạo ban trước 01 ngày họp).
- 08 giờ 00’: Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhập kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2020. Địa điểm: Hội trường C - Trường Chính trị tỉnh (Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) làm việc với Ban Tổ chức Thị uỷ Phước Long về kết quả sắp xếp cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Ban Tổ chức Thị ủy Phước Long (Xe 0527).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban.
Thứ tư (04/11)
Sáng       - 08 giờ 00’: Lãnh đạo Ban làm việc với lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều     - 16 giờ 30’: Phân công Phòng Tổ chức cán bộ dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhập kiến thức cho cấp uỷ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 (Lớp thứ nhất). Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
Thứ năm (05/11)
Sáng      - 08 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) làm việc với Ban Tổ chức Thị uỷ Bình Long về kết quả sắp xếp cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Ban Tổ chức Thị ủy Bình Long (Xe 0527).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban.
Chiều     - 14 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) chủ trì họp Đảng uỷ định kỳ tháng 10 năm 2020. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng uỷ viên.
Thứ sáu (06/11)
Sáng     - 08 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ Chơn Thành về kết quả sắp xếp cán bộ sau Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Ban Tổ chức Huyện ủy Chơn Thành (Xe 0527).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban.
Chiều     - 14 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) làm việc với Ban Tổ chức Huyện uỷ Hớn Quản về kết quả sắp xếp cán bộ sau Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Ban Tổ chức Huyện ủy Hớn Quản (Xe 0527).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Ban.
- 16 giờ 30’: Phân công Phòng Tổ chức cán bộ dự Bế giảng lớp Bồi dưỡng cập nhập kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) năm 2020. Địa điểm: Hội trường C - Trường Chính trị tỉnh.
Lịch làm việc thay cho Giấy mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                  

Phạm Quốc Minh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây