Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 46/2019

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 46/2019

Số kí hiệu VB 612
Ngày ban hành 07/11/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 46 (từ ngày 09/11 đến ngày 16/11/2019)
-----
 
Thứ bảy (09/11)
Sáng     - 06 giờ 30: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng (Xe 0527).
Nội dung, thành phần tiếp Đoàn: Theo Kế hoạch số 45-KH/BTCTU ngày 07/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
-  08 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội thảo khoa học do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì về “thực trạng và giải pháp kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ”. Địa điểm: Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (Xe 1025).
Chủ nhật (10/11)
Sáng     - 07 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng (Xe 1025).
Nội dung, thành phần tiếp Đoàn: Theo Kế hoạch số 45-KH/BTCTU ngày 07/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều      - 14 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB, Trưởng Đoàn số 01) dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2019. Địa điểm: Ấp 8, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (Xe 0789, 0527).
               Thành phần: Theo Kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (các thành viên tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy lúc 13 giờ 00’ để cùng đi với Đoàn).
Thứ hai (11/11)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTV, TB) dự Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 theo Lịch làm việc của TT, BTV Tỉnh ủy tuần thứ 46. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Chiều      - 14 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Phòng TCCB thông qua: (1) Dự thảo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiên tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; (2) Công tác cán bộ; (3) Báo cáo về việc tạm điều chuyển biên chế Báo Bình Phước về Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; (4)  Công tác đào tạo cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB, đ/c Đặng Thị Bích Nguyệt, đ/c Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Mời dự họp nội dung (1) của Phòng TCCB: Trưởng, phó các phòng thuộc Ban.
Thứ ba (12/11)
Sáng       - 07 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đợt 2 năm 2019. Địa điểm: Khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh (Xe 0789).
- 08 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) làm việc với đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo việc phối hợp tuyển sinh mở lớp đào tạo Thạc sỹ ngành Luật kinh tế năm 2019.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ tư (13/11)
Sáng       - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) họp Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Họp Online trên phần mềm: hopkhonggiay.tinhuybinhphuoc.). Thời gian: Bắt đầu từ 07h30’ ngày 13/11/2019 và kết thúc vào lúc 17h00’ ngày 14/11/2019.
Nội dung: Thông qua Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc, quy chế, kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ đối với thành viên Tiểu ban nhân sự (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
- 09 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) họp duyệt sinh lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính mở tại huyện Bù Đốp. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều      - 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Nguyễn Bá Ái (TP TCĐ-ĐV) dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2019, theo Kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa điểm: Thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng (Xe Ủy ban MTTQ tỉnh).
Thứ năm (14/11)
Sáng       - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) họp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Lầu 2).
Cùng dự: Đ/c Đỗ Đức Hòa, đ/c Lê Thị Vân Anh (Phòng CSCB chuẩn bị nội dung).
Chiều      - 15 giờ 00’: Phân công Phòng TCCB dự Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ tập trung khóa 101. Địa điểm: Trường Chính trị.
Thứ sáu (15/11)
Sáng         - 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả cắt giảm thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tnh và các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (Theo Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh). Địa điểm: Hội trường G – Trụ sở UBND tỉnh (Xe 1025).
Thứ bảy (16/11)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 33 năm 2019. Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
2. Các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban phục vụ: Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; Kế hoạch đảm bảo an ninh đại hội Đảng bộ tỉnh ((Phòng TCCB chuẩn bị báo cáo của Tiểu ban Nhân sự).
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 20 năm 2019. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Báo cáo Tờ trình số 168-TTr/BTGTU ngày 23/9/2019 về xin chủ trương sáng tác biểu tượng tỉnh Bình Phước.
3. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo làm việc với Đoàn Giám sát 1332 của UBKT Trung ương.
4. Các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban phục vụ: Báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ; Kế hoạch đảm bảo an ninh đại hội Đảng bộ tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị báo cáo của Tiểu ban Nhân sự).
Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

                                                (Đã ký)

Phạm Quốc Minh
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 16-17/11/2019), đồng chí Lê Hồng Quyết.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây