Lịch BTC Tỉnh uỷ tuấn 48

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 48-2020

Số kí hiệu VB 922
Ngày ban hành 22/11/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

 


 

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        Bình Phước, ngày 20 tháng 11 năm 2020       

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 48 (từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2020)
-----
Chủ nhật (22/11):
Chiều      - 17 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) tiếp Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ,  Ban Bảo vệ chăm sóc khoẻ cán bộ tỉnh Đồng Tháp. Địa điểm: Nhà  khách Tỉnh uỷ (Xe 0789, Xe 1025).
Cùng đi: Các đồng chí: Lê Minh Thành, Lê Thị Vân Anh.
Thứ hai (23/11)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) tiếp Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ,  Ban Bảo vệ chăm sóc khoẻ cán bộ tỉnh Đồng Tháp. Địa điểm: Hội trường Ban Bảo vệ chăm sức khoẻ cán bộ tỉnh (Xe 0789).
Nội dung: Trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại Ban Bảo vệ chăm sức khoẻ cán bộ tỉnh.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự họp tại Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Địa điểm: Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự cùng đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ đi thăm và làm việc với Trường Trung học cơ sở Tân Phú nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và kiểm tra tình hình triển khai chương trình xây dựng trường học thông minh. Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài (Xe 1025).
- 09 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự cùng đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ đi thăm và làm việc với Trường PTTH chuyên Quang Trung nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kiểm tra tình hình triển khai chương trình xây dựng trường học song ngữ (Việt – Anh). Địa điểm: Trường PTTH Chuyên Quang Trung, thành phố Đồng Xoài (Xe 1025).
- 10 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự cùng đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ làm việc với Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2021. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo (Xe 1025).
Chiều      - 14 giờ 00’- 14 giờ 30: Lãnh đạo Ban hội ý đầu tuần. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
               - 14 giờ 30’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng BVCTNB thông qua công tác Bảo vệ chính trị nội bộ. (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua Danh sách đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. (3) Phòng CSCB báo cáo công tác chính sách cán bộ. (4) Phòng TCCB thông qua: dự thảo sửa đổi Quy định 06-QĐ/BTCTU ngày 28/7/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ cơ quan.
Mời dự: Lãnh đạo: Phòng BVCTNB, Phòng TCĐ-ĐV, Phòng TCCB, đồng chí Lê Thị Vân Anh.
Thứ ba (24/11)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB, Bí thư Đảng uỷ) dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể Chi bộ và đảng viên Chi bộ Phòng CSCB. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần dự họp: Đảng viên Chi bộ Phòng CSCB.
- 10 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) dự cùng đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Gia Mập về kết quả thực hiện công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Địa điểm: Huyện uỷ Bù Gia Mập (Xe 1025).
Chiều     - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB, Bí thư Đảng uỷ) dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể Chi bộ và đảng viên Chi bộ Phòng BVCTNB. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần dự họp: Đảng viên Chi bộ Phòng BVCTNB.
Thứ tư (25/11)
Sáng       - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB, Bí thư Đảng uỷ) dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể Chi bộ và đảng viên Chi bộ Phòng TCĐ-ĐV. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần dự họp: Đảng viên Chi bộ Phòng TCĐ-ĐV.
- 09 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự cùng đồng chí Bí Thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lộc Ninh về kết quả thực hiện công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Địa điểm: Huyện uỷ Lộc Ninh (Xe 1025).
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) họp Hội đồng xét tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Lê Thị Vân Anh, đồng chí Nguyễn Thị Lý, đồng chí Cao Thị Hà.
- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Nhã Uyên dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Địa điểm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước.
Thứ năm (26/11)
Sáng       - 08 giờ 00’:  Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT), đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 6. Địa điểm: Phòng họp C -Tỉnh uỷ.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: 1. Báo cáo về công tác cán bộ; nhân sự đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Đại hội Hội Nhà báo tỉnh. 2. Báo cáo Dự thảo Chỉ thị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, Bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Phòng TCCB phối hợp với Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị nội dung).
- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Lê Thị Vân Anh, đồng chí Vũ Thị Huệ tham dự Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị (thời gian hết ngày 27/11/2020).
- 08 giờ 00’:  Phân công Phòng BVCTNB đi công tác tại Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh (Xe 1025).
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB, Bí thư Đảng uỷ), đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự kiểm điểm tập thể Chi bộ và đảng viên Chi bộ Phòng TCCB. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần dự họp: Đảng viên Chi bộ Phòng TCCB, đồng chí Lê Minh Thành.
- 16 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự gặp mặt và chia tay ông Nguyễn Anh Hoàng - TUV, Giám đốc Sở Công thương nghỉ hưu theo chế độ. Địa điểm: Sở Công thương (Xe 0789).
Thứ sáu (27/11)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá IX (theo Công văn số 346/HDND Ngày 12/11/2020 Của HĐND tỉnh). Địa điểm: Phòng họp B - tầng trệt, HĐND tỉnh.
- 08 giờ 30’: Lãnh đạo Ban làm việc với Thường trực: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Huyện uỷ Phú Riềng, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Về việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Các đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Lý.
- 09 giờ 30’: Lãnh đạo Ban làm việc với Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: Điều chỉnh Quy chế phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Các đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Lý, Lê Thị Vân Anh, Lê Minh Thành.
- 10 giờ 30’: Lãnh đạo Ban dự trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Nguyễn Bá Ái - Trưởng Phòng TCĐ-ĐV. Địa điểm: Hội trường cơ quan.
Thành phần tham dự: Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan.

Lịch làm việc thay cho Giấy mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Quốc Minh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây