Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 49

Lịch BTC Tỉnh uỷ tuần 49-2020

Số kí hiệu VB 930
Ngày ban hành 29/11/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Phạm Quốc Minh

Nội dung

 
TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TỔ CHỨC
*
                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
          Bình Phước, ngày 01 tháng 12 năm 2020      
LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 49 (từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)
(Điều chỉnh, bổ sung lần 2)
   
Thứ hai (30/11)
Sáng     - 07 giờ 00’: Lãnh đạo Ban hội ý với trưởng, phó các phòng thuộc Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
               - 08 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) họp Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực HĐTĐ-KT Tỉnh ủy) thông qua danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có thành tích trong công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.  
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt.
- 08 giờ 30’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa dự trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ theo chế độ và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Địa điểm: Phòng VIP Tỉnh uỷ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng CSCB, Phòng TCCB.
Chiều      - 14 giờ 20’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) họp Thường trực Tỉnh uỷ phiên thứ 7. Địa điểm: Phòng họp C -Tỉnh uỷ.
Nội dung:  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: (1) Báo cáo công tác cán bộ. (2) Báo cáo nhân sự Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhân sự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước. (3) Công tác khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Phòng TCCB phối hợp với Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị nội dung).
- 14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức cơ quan dự Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2020, do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Địa điểm: Hội trường cơ quan.
- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Nhã Uyên dự cuộc họp kiểm điểm tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020. Địa điểm: Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ ba (01/12)
Sáng       - 08 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng TCCB báo cáo: dự thảo sửa đổi Quy định 1443-QĐ/TU ngày 10/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp  quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, giới thiệu cán bộ ứng cử; dự thảo sửa đổi Quy định 06-QĐ/BTCTU ngày 28/7/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, dự thảo Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ cơ quan, công tác biên chế. (2) Phòng CSCB báo cáo: Dự thảo đăng ký chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy năm 2021, công tác chính sách cán bộ. (3) Phòng TCĐ-ĐV thông qua Hồ sơ đề nghị kết nạp quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.
Mời dự: Phòng TCCB, đồng chí Lê Thị Vân Anh, đồng chí Lê Minh Thành, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt.
- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Đỗ Thị Thúy dự hội nghị kiểm điểm tập thể  Ban Giám đốc và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đài PT-TH và Báo Bình Phước Địa điểm: Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
Chiều      - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB, Bí thư Đảng uỷ) chủ trì, đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT), đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng uỷ, tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ban năm 2020. Địa điểm: Phòng họp cơ quan.
Thành phần dự họp: Các đồng chí đảng uỷ viên, trưởng, phó các phòng thuộc Ban, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn.
Tối         - 19 giờ 00’: Phân công đồng chí Đỗ Thị Thúy dự kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc Giáo dục và Đào tạo năm 2020. Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thứ tư (02/12)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT), đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 3.  Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh uỷ.
Nội dung: (1) Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ; Kế hoạch tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới; Báo cáo nhân sự Đại hội Liên minh Hợp tác xã, nhân sự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước (Phòng TCCB chủ trì phối hợp với Phòng BVCTNB, Phòng TCĐ-ĐV chuẩn bị nội dung).
(2) Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;  Báo cáo Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021; Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) tiếp tục họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thứ 3 Địa điểm: Phòng họp C –Tỉnh uỷ.
Nội dung: UBKT Tỉnh ủy: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020. Thông qua Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy Khóa XI, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- 14 giờ 00’: Phân công đồng chí Đỗ Thị Thúy dự hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ. Địa điểm: Phòng họp Sở Nội vụ.
Thứ năm (03/12)
Sáng       - 08 giờ 00’:   Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự hội nghị nhận xét, đánh giá và xếp loại đối với các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và thực hiện quy trình đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh gian đoạn 2021-2026. Địa điểm: Hội trường B – Công an tỉnh (Xe 0789).
Cùng dự: Các đồng chí Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Lý, Trần Mạnh Tuyển, Phạm Đình Hiên.
- 08 giờ 00’:  Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí UVBTV Thị uỷ, Phó Chủ tịch HĐND-UBND thị xã Phước Long năm 2020. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ ( Xe 0527).
Cùng dự: Các đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, Từ Công Thành, Hứa Thị Thuý Triều, đại diện Phòng TCCB.
- 08 giờ 00’:  Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự buổi làm việc với Công ty TNHH SUCCESS PARTNER, là đối tác độc quyền của Bộ công cụ Chẩn đoán Năng lực cá nhân và tổ chức của OD-TOOLS (Đức) và Uchida-Kreapelin (Nhật Bản) tại Việt Nam), tại phòng họp cơ quan.
- 10 giờ 30’:  Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo đối với các đồng chí: Trần Văn Phương, Thị Diệu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng; Nguyễn Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; Trần Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Võ Thị Anh Đào - Giám đốc Quỹ Đầu tư và Phát triển; Đặng Đình - Phụ trách điều hành Công ty TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước. Địa điểm: Phòng khách VIP, UBND tỉnh.
- 08 giờ 00’:  Phân công đồng chí Bùi Văn Thận dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh năm 2020. Địa điểm: Phòng giao ban Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Chiều       - 16 giờ 00’:  Đồng chí Đỗ Đức Hòa (TUV-PTB) dự Hội nghị tổng kết công tác Thi đua – Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 – Cụm thi đua số 4. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ Tây Ninh, số 180 đường 30/4 phường 2, thành phố Tây Ninh.
Thành phần tham dự: Theo Danh sách cán bộ, công chức, nhân viên ngày 23/11/2020 đã gửi trên mạng nội bộ của Tỉnh ủy.
Thứ sáu (04/12)
Sáng       - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 3 (mở rộng). Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
 Nội dung:
1. Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
3. Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Công bố các Quyết định của BTVTU về thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
Chiều      - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Hồng Trà (UVBTV-TB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 3. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Nội dung:
1. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.
3. Thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.
4. Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy.
5. Tham luận, thảo luận và giải đáp kiến nghị (lồng ghép với thực hiện chất vấn của các cấp ủy viên).
- 13 giờ 30’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTBTT) đi khám sức khoẻ định kỳ tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh (Xe 1025).
- 13 giờ 30’: Phân công đồng chí Bùi Văn Thận dự kiểm điểm Đảng ủy Ban Tuyên giáo – Trường Chính trị năm 2020. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
Lịch làm việc thay cho Giấy mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Quốc Minh


 

 

 
   

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây