Lich BTCTU tuần 19

Lịch BTCTU tuần 19-2019

Số kí hiệu VB433
Ngày ban hành 05/05/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Phúc Hậu

Nội dung

 

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 19 (từ ngày 06 đến ngày 10/5/2019)
(Bổ sung)
-----

Thứ hai (06/5)
Sáng   - 07 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) đi công tác tại huyện Phú Riềng (Xe 0527).
Cùng đi: Đồng chí Đào Anh Tuấn.
  - 09 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp Đoàn kiểm tra 1303 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Nội dung: Công bố Quyết đinh số 1303-QĐ/TU ngày 28/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra đối với đảng viên; Kế hoạch kiểm tra của Đoàn kiểm tra 1303.
Chiều  - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự họp Tổ rà soát điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: tại Phòng họp C - Tỉnh ủy. 
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Đỗ Đức Hòa, đồng chí Nguyễn Thị Lý.
Thứ ba (07/5)
Sáng   - 04 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) đi khám sức khỏe định kỳ. Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (Xe 0789, 1025).
- 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Lễ khai mạc Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Xe 0527).
Chiều  - 15 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương với tỉnh Bình Phước về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019.  Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  • 14 giờ 00: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB, PBTĐU) Chủ trì họp Đảng ủy định kỳ. Địa điểm. Tại phòng họp.
Cùng dự: Các đồng chí Đảng ủy viên.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp xét chọn các điển hình có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019). Địa điểm: Tại Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Xe 0527).
Thứ tư (08/5)
 Sáng  - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12 năm 2019. Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và điều chỉnh quy hoạch cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
- 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh năm 2019. Địa điểm:  Tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Xe 1025).
Nội dung: Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
Chiều  - 13 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo Ban dự Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh năm 2019. Địa điểm:  Tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Xe 0789, 0527).
Nội dung: Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Cùng dự: Các đồng chí Trưởng, phó phòng thuộc Ban.
Thứ năm (09/5)
Sáng   - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự làm việc với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy. 
 Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về việc điều chỉnh dự thảo Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quy chế thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
- 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Tọa đàm chủ đề Vai trò của Bí thư cấp ủy trong việc xây dựng gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; Lễ Bế mạc, trao giải Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Xe 1025).

Chiều  - 14 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Nội dung: Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 80 - KL/TW của Ban Bí thư (nay là Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33 - CT/TW của Ban Bí thư); đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (ii) Dự thảo Công văn đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo tình hình tổ chức đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. (iii) Dự thảo Công văn chỉ đạo, Quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Thứ sáu (10/5)
Sáng   - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019. Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Tọa đàm về giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh (Xe 1025).
- 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự tập huấn xây dựng kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường và Chỉ huy quân sự tự vệ cơ quan, tổ chức tỉnh, thành phố năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài (thời gian 01 ngày) (Xe 0527).
Cùng dự: Đồng chí Phan Kiều Hưng.
- 08 giờ 00’: Phân công Phòng TCCB dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Chiều  - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phiên thứ 6. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Ban tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và điều chỉnh quy hoạch (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). (2) UBND tỉnh báo cáo điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và một số Chính sách năm 2019.
Tối      - 20 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (tại Bình Phước); Lễ Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và truyền thông Bộ đội Trường Sơn. Địa điểm: tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Xe 1025).
Lưu ý: Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng thuộc Ban gửi tài liệu họp cho lãnh đạo Ban trước 01 ngày họp.

Lịch làm việc thay cho thư mời!
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC


Đã Ký

                           
Nguyễn Phúc Hậu
   
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 04-05/5/2019), đồng chí Vũ Văn Đoan.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,724
  • Tổng lượt truy cập3,334,371
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây