Lịch BTCTU tuần 22/2019

Lịch BTCTU tuần 22-2019

Số kí hiệu VB 450
Ngày ban hành 26/05/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Phúc Hậu

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 22 (từ ngày 27 đến ngày 31/5/2019)
-----
Thứ hai (27/5)
Sáng    - 08 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Lễ công bố Quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh. Địa điểm: Tại Hội Trường B Công an tỉnh (Xe 1025).
- 09 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng. Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tiến độ thực hiện Đề án; (2) Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 02-KH/BCD ngày 30/10/2018.
Chuẩn bị nội dung: Phòng Tổ chức cán bộ.
 - 10 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự trao quyết định nghỉ hưu, nghỉ việc, điều động và bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cán bộ. Địa điểm: Tại Phòng VIP, UBND tỉnh.
Chuẩn bị: Phòng chính sách cán bộ.
Chiều - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) làm việc với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Nội dung: Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác nhân sự Đại hội Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng Tổ chức cán bộ.
- 14 giờ 00’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài (Xe 1025).
Nội dung: Về công tác cán bộ.
Cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ.
Thứ ba (28/5)
Sáng   - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Thực hiện theo Kế hoạch Số 178-KH/TU ngày 16/5/2019 của Tỉnh ủy.
Chiều  - 13 giờ 30’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Nội dung: (1) Phòng TCCB thông qua: (i) Công tác cán bộ; (ii) Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018; (2) Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp Phòng TCĐ-ĐV: Báo cáo nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra 1152-QĐ/TW ngày 01/4/2019 của Bộ Chính trị; (3) Phòng TCĐ-ĐV báo cáo phụ lục số liệu tổ chức đảng, đảng viên thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị; (3) Phòng BVCTNB thông qua công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV, Phòng BVCTNB, đồng chí Phan Kiều Hưng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Thứ tư (29/5)
 Sáng   - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Tình hình thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư, phương hướng nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: đồng chí Nguyễn Bá Ái, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt.
Chiều  - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2019. Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ; (3) UBMTTQ VN tỉnh báo cáo Đề án nhân sự và nội dung tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội UBMTTQ VN tỉnh.
Chuẩn bị nội dung: Phòng Tổ chức cán bộ.
Thứ năm (30/5)
Sáng    - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Tại Hội trường xã Tân Lợi, xã Phước An, huyện Hớn Quản (thời gian 01 ngày, Xe 0789).
- 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự họp Chi bộ Phòng Chính sách cán bộ định kỳ. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ Phòng Chính sách cán bộ.
- 08 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phước Long. Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Chấp hành (tầng 2 - Trụ sở Thị ủy Phước Long) (Xe 1025).
Nội dung: Về công tác cán bộ.
Cùng dự: Phòng Tổ chức cán bộ.
Chiều   - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự họp theo Thư mời của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Xe 1025).
Nội dung: (1) Chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; (2) Nội dung cụ thể, nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở.
Thứ sáu (31/5) 
Sáng    - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ định kỳ. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Cùng dự: Đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ.
Thứ bảy (01/6)
Sáng    - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phiên thứ 8. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
2. UBND tỉnh báo cáo các nội dung: (2.1) Việc phân bổ vốn đầu tư công điều chỉnh năm 2019; (2.2) Báo cáo việc điều chỉnh 02 dự án Trung tâm Thương mại Đồng Xoài và Trung tâm Thương mại Chơn Thành để bán đấu giá; (2.3) Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; (2.4) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện 1000 km đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới; (2.5) Xóa 1000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn đa chiều.
3. UBMTTQ VN tỉnh Báo cáo: Đề án nhân sự và nội dung tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội UBMTTQ VN tỉnh (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
4. Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước: Báo cáo đề xuất diện tích quy hoạch (5000ha) Khu công nghiệp Đồng Phú.
Lưu ý: Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng thuộc Ban gửi tài liệu họp cho lãnh đạo Ban trước 01 ngày họp.
Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                    
Đã ký

Nguyễn Phúc Hậu
   
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 25-26/5/2019), đồng chí Vũ Văn Đoan.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây