Lịch BTCTU tuần 25/2019

Lịch BTC tuần 25/2019

Số kí hiệu VB 468
Ngày ban hành 16/06/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Phúc Hậu

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 25 (từ ngày 17 đến ngày 21/6/2019)
-----
Thứ hai (17/6)
Sáng   - 08 giờ 00: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp Phiên thứ 9 năm 2019. Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh uỷ.


Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Báo cáo công tác cán bộ (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung).
2. Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Tỉnh ủy.
3. Ban Cán Đảng UBND tỉnh: Báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
4. Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm 2019.
5. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Báo cáo kết quả thực hiện theo Thông báo kết luận số 2358-TB/TU ngày 10/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
6. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo:
6.1. Kết quả thực hiện các Thông báo 78, 337 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
6.2. Công tác chuẩn bị cho buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2019, lớp thứ ba. Địa điểm: Tại Hội trường A, Trường Chính trị.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
- 10 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Trao quyết định điều động, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ. Địa điểm: Tại Phòng VIP, UBND tỉnh.
Chiều  - 13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp Phiên thứ 9 năm 2019. Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh uỷ.
Nội dung:
7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Báo cáo Đề án hợp nhất các cơ quan báo chí.
8. Tổ xây dựng Đề án hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Báo cáo tóm tắt Đề án hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
9. UBND tỉnh báo cáo: Đề án sáp nhập 3 Trường nghề: Trường Cao Đẳng Sư Phạm, Trường Cao Đẳng Y tế; Trường Cao đẳng nghề Tôn Đức Thắng.
10. Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Báo cáo thông qua Đề án "tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt trong tham gia xử lý phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" và các tình huống liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh" (Đề án MẬT).
- 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự họp tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00’: Phân công Phòng TCCB dự hội nghị lấy ý kiến về nhân sự bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- 16 giờ 00’: Đồng chí Đỗ Đức Hòa - Trưởng Phòng TCCB dự họp Tổ xây dựng Đề án sắp xếp Bệnh viện Đa khoa tỉnh (theo Quyết định số 116-QĐ/BTGTU ngày 31/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Địa điểm: Tại Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Nội dung: Góp ý dự thảo Đề án (lần thứ nhất).
Thứ ba (18/6)
Sáng   - 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2019, lớp thứ tư. Địa điểm: Tại Hội trường A, Trường Chính trị.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Chiều  - 14 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 18 nhiệm kỳ VI (2015-2020). Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Xe 1025).
Nội dung: (1) Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. (2) Báo cáo nhanh kết quả thực hiện Quyết định số 1365-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ xây dựng đề án hợp nhất Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
- 14 giờ 00’: Phân công Phòng TCCB dự hội nghị cán bộ chủ chốt để tham gia đóng góp lấy ý kiến và lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với lãnh đạo Cục Thuế. Địa điểm: Tại Hội trường Văn phòng Cục Thuế tỉnh.
Thứ tư (19/6)
 Sáng   - 08 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Nội dung: (1) Phòng TCĐ-ĐV thông qua: (i) Dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước; (ii) Dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên từ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Bình Phước; (iii) Dự thảo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về địa phương; (iv)Thông báo lịch công tác chuẩn bị chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; (v) Công văn giải thể Chi bộ Cơ quan trực thuộc đảng ủy xã, phường, thị trấn; (vi) Công văn đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tình hình tổ chức đảng, đảng viên để chuẩn bị công tác bàn giao. (2) Phòng TCCB thông qua công tác cán bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCĐ-ĐV, Phòng TCCB, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Thứ năm (20/6)
Sáng   - 07 giờ 30’: Các đồng chí Lãnh đạo Ban dự Hội nghị:
1. Hội nghị Thông tin chuyên đề về xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số (Đ/c Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo).

2. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 (Thực hiện theo Công văn số 2940 - CV/TU ngày 01/6/2019 của Tỉnh uỷ). (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
Chiều - 16 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2019, lớp thứ ba. Địa điểm: Tại Hội trường A, Trường Chính trị (Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ sáu (21/6)
Chiều - 16 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhập kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2019, lớp thứ tư. Địa điểm: Tại Hội trường A, Trường Chính trị (Xe 1025).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Lưu ý: Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Phòng thuộc Ban gửi tài liệu họp cho lãnh đạo Ban trước 01 ngày họp.
Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
  K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                    
                                 Đã ký

Nguyễn Phúc Hậu
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 15-16/6/2019), đồng chí Lê Hồng Quyết.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay17,681
  • Tháng hiện tại475,844
  • Tổng lượt truy cập4,245,312
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây