Lịch BTCTU tuần 30/2018

Lịch BTCTU tuần 30/2018

Số kí hiệu VB991
Ngày ban hành 19/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 19/07/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Phúc Hậu

Nội dung

 

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
          BAN TỔ CHỨC
               *
 
                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                            Bình Phước, ngày 20 tháng 7 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 30 (từ ngày 23 đến ngày 27/7/2018)

Thứ hai 23/7Sáng    * 06 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018). Địa điểm: Tại xã Tân Hưng và xã Tân Quan huyện Hớn Quản (Xe 0789, Xe 0527).
Thành phần cùng đi: theo Kế hoạch số 145/KH- UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh.
Cùng dự: Đồng chí Phan Kiều Hưng.
* 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
             Nội dung: Lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ; Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế; Giao thông vận tải báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Chiều  14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10 (tiếp).
             Nội dung: Lãnh đạo các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở LĐTB&XH; Sở GD&ĐT; Sở VHTT&DL báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Thứ ba 24/7
Sáng   * 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: (1)Thường trực Thị ủy Bình Long báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. (2) Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Đề án nhất thể hóa 03 văn phòng (Văn phòng UBND, Văn Phòng HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh), Sở Ngoại vụ, Thanh Tra tỉnh, Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW.
* 06 giờ 00’: Phân công Phòng BVCTNB đi khai thác hồ sơ tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Xe 1025).
Chiều   14 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại phòng họp.
Nội dung: (1) Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên thông qua: Hồ sơ kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; Danh sách đảng viên xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9; Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. (2) Phòng TCCB thông qua danh sách lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ tại chức. (3) Phòng BVCTNB thông qua công tác Bảo vệ chính trị nội bộ.
Mời dự: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng BVCTNB và Phòng Tổ chức đảng - đảng viên, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt.
Thứ tư 25/7 
Sáng   * 08 giờ 00’- 09 giờ 30’: Lãnh đạo Ban làm việc với Thường trực; Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Nội dung: Về công tác đảng.
Thành phần dự họp: Đại diện Lãnh đạo Phòng TCĐ-ĐV, đồng chí Phan Kiều Hưng.
Chuẩn bị nội dung: Đồng chí Lê Thị Vân Anh phối hợp với Phòng TCĐ-ĐV.
*10 giờ 00’: Họp Lãnh đạo Ban. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan.
Mời dự: Các đồng chí Trưởng, Phó phòng và các đồng chí Hợp đồng theo Nghị định 68.
Chiều  14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 12. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Nội dung: Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, Công thương,  Quỹ Đầu tư phát triển, Tài nguyên và Môi trường báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Thứ năm 26/7
Sáng    * 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự Hội nghị sơ kết  giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Bình Long (Xe 0789).
* 07 giờ 30’- 09 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự họp Tổ nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều  * 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) làm việc với Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Địa điểm: Tại Phòng họp.
Nội dung: Chuyển giao Phòng Lưu trữ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy về Sở Nội vụ để hợp nhất với Chi cục lưu trữ (theo Kết luận số 209-KL/TU ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB, Phòng CSCB.
*13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 ngành kiểm Đảng do UBKT Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
*15 giờ 00’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc và Trưởng các phòng sở TN&MT về tình hình thực hiện nhiệm vụ của sở thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Địa điểm: Tại Sở TN&MT (Xe 1025).
Tối     19 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự chương trình nghệ thuật Kỷ niệm niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh (Xe 1025).
Thứ sáu 27/7
Sáng    * 05 giờ 30’: Lãnh đạo Ban và Trưởng phòng dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh  (Xe 0527).
Lưu ý: Trang phục: Nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt Cravat; Nữ mặc quần, áo dài truyền thống.
* 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
 Nội dung: Lãnh đạo các sở, ngành: Ban Dân tộc; Ban Quản lý vườn Quốc gia Bù Gia Mập; sở Nội vụ báo cáo Đề án sáp nhập 3 Ban Quản lý dự án (BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông, BQLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT, BQLD các công trình dân dụng); Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
* 09 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”, tặng tưởng Huân chương độc lập đối với gia đình Liệt sĩ. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
Chiều     14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 13 (tiếp).
Nội dung: Lãnh đạo các sở, ngành: Trường Chính trị; Tổ xây dựng Đề án hợp nhất Báo Bình Phước - Đài PTTH tỉnh; Sở KH&CN báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
                    K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
                           Đã ký
 
 
 
                Nguyễn Phúc Hậu
   
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 21 và 22/7/2018),
                đồng chí Vũ Văn Đoan.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại255,697
  • Tổng lượt truy cập3,497,344
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây