Lịch BTCTU tuần thứ 27/2018

Lịch BTCTU tuần thứ 27

Số kí hiệu VB973
Ngày ban hành 01/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/07/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Phúc Hậu

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
    BAN TỔ CHỨC
              *
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 27 (từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2018)

-----

 
Thứ hai 02/7
Sáng 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT) dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Địa điểm: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Xe 1025).
Chiều *13 giờ 30’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018. Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
           Nội dung:
           - Từ 13 giờ 30’ đến 14 giờ 00’: Thường trực Hội Nông dân tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19- NQ/TW.
           - Từ 14 giờ 00’ đến 14 giờ 30’: Thường trực Hội LHPN tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
           - Từ 14 giờ 30’ đến 15 giờ 00’: Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW
           - Từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 30’: Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW
           - Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 00’: Thường trực LĐLĐ tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW
           - Từ 16 giờ 00’: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
*14 giờ 00’: Lãnh đạo Ban dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Địa điểm: Hội trường cơ quan.
           Thành phần dự hội nghị: (Có thư mời riêng); trưởng, phó các đơn vị trực thuộc ban.
Thứ ba 03/7
Sáng:  07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
           Nội dung:
           - Từ 07 giờ 30’ đến  09 giờ 30’: Thường trực các huyện, thị xã: Phú Riềng, Lộc Ninh, Phước Long; BGĐ Sở: NN&PTNT, Y tế; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tình hình thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy.
- Từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 30’: Thường trực Hội Nông dân tỉnh báo cáo Đề án văn kiện, nhân sự Đại hội Hội nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Từ 10  giờ 30’: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh báo cáo Đề án “Nâng cấp Phòng khám và quản lý sức khoẻ cán bộ tỉnh”.
Chiều:  14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: UBND tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh theo Kết luận 172-KL/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy...
Thứ tư 04/7 
Sáng *08 giờ 00’:
- Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình thực hiện các kết luận của Tỉnh uỷ, theo lịch làm việc của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Bù Gia Mập (Xe 1025).
Thứ năm 05/7
Sáng     07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV, PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2018 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  Nội dung:
  - Từ 7 giờ 30’ đến 8 giờ 30’: Thường trực Thị ủy Đồng Xoài báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Quốc Minh.
  - Từ 08 giờ 30’ đến 09 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Quốc Minh.
  - Từ 09 giờ 30’ đến 10 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy Đồng Phú báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
- Từ 10 giờ 30’: Thường trực Thị ủy Bình Long báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Nguyễn Phúc Hậu.
Chiều     14 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 20/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  Nội dung:
  - Từ 14 giờ đến 15 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy Bù Đăng báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
  - Từ 15 giờ 00’ đến 15 giờ 30’: Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
  - Từ 15 giờ 30’ đến 16 giờ 00’: Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Dũng.
  - Từ 16 giờ 00’: BGĐ Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Quốc Minh.
Thứ sáu 06/7
Sáng    07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
- Từ 07 giờ 30’ đến 09 giờ 00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Báo cáo kết quả góp ý của các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy về Đề án thi tuyển chức danh quản lý cấp sở, cấp phòng; (3) Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB, BVCTNB.
- Từ 09 giờ 00’ đến 09 giờ 30’: BGĐ Sở Ngoại  vụ báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW. Mời dự: Đ/c Phạm Quốc Minh.
- Từ 10 giờ 00’ đến 10 giờ 30’ Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
- Từ 10 giờ 30’: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo Đề án thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW.
Chiều    13 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU, TB) tiếp tục dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 21/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Đề án nhất thể hóa 03 văn phòng (Văn phòng UBND, Văn phòng HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh).
 
Lịch làm việc thay cho thư mời!
 
 
 K/T TRƯỞNG BAN
   PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
          
 Đã ký
 
 Nguyễn Phúc Hậu
   
Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 07 và 08/7/2018),
                đồng chí Lê Hồng Quyết.

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,975
  • Tổng lượt truy cập3,356,622
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây