Lịch BTCTU tuần thứ 52/2017

Lịch BTCTU tuần thứ 52

Số kí hiệu VB788
Ngày ban hành 21/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/12/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Đặng Thị Bích Nguyệt

Nội dung

 

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
  BAN TỔ CHỨC
               *
           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
             Đồng Xoài, ngày 22 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Tuần thứ 52 (từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017)

 
Thứ hai 25/12:
Sáng     - 08 giờ 00’: Họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan.
Nội dung: (1) Phòng Tổ chức cán bộ thông qua công tác biên chế; (2) Phòng TCĐ-ĐV thông qua danh sách đảng viên tặng Huy hiệu Đảng, đợt 03/02/2018; bảng phân bổ chi tiêu kết nạp đảng viên 2018.
Mời dự: Phòng TCCB, Phòng TCĐ-ĐV, đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Liên.
Chiều    - 17 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT) dự cơm thân mật chia tay đồng chí Đinh Văn Tiếng – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Địa điểm: Khuôn viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh (Xe 0225).
Thứ ba 26/12:
Sáng     - 07 giờ 30’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận; Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; Sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với LLVT tỉnh năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Xe 0225).
- 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 12 (mở rộng). Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy khối Doanh nghiệp.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long. Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Bình Long (Xe 0527).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng TCĐ-ĐV.
- 07 giờ 30’: Phân công đồng chí Đặng Thị Bích Nguyệt dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2017 –Cụm thi đua số 2. Địa điểm: tại Phòng họp B Huyện ủy Bù Đốp.
08 giờ 00’: Phân công Lãnh đạo Phòng TCCB dự kiểm điểm tập thể Ban cán sự đảng, Ban lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
09 giờ 00’: Phân công đồng chí Bùi Văn Thận dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung, khóa 85 mở tại Trường Chính trị. Địa điểm: Tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
Chiều  - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy. Địa  điểm: Tại phòng họp C Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ, gợi ý kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB, Phòng CSCB.
Tối        - 20 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Tại Phòng họp B –Tỉnh ủy.
Cùng dự: Các đồng chí: Nguyễn Bá Ái, Đỗ Đức Hòa, Nguyễn Thị Lý, Vũ Thị Huệ, Bùi Thị Tiến Ninh.
Chuẩn bị nội dung: Đồng chí Nguyễn Thị Lý và Phòng Chính sách cán bộ.
Thứ tư 27/12:
Sáng      - 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2017 (thời gian: cả ngày). Địa điểm: Tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Nội dung: Kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2017.
Chuẩn bị nội dung: Phòng TCCB.
Thứ năm 28/12:
Sáng      - 08 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU - TB) dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản năm 2017. Địa điểm: tại Huyện ủy Hớn Quản (Thời gian 02 ngày, Xe 0789).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập năm 2017. Địa điểm: Tại Phòng họp B – Huyện ủy Bù Gia Mập (Thời gian 02 ngày, Xe 0225).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng TCĐ-ĐV.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT) dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng năm 2017. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng (Xe 0527).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB.
- 07 giờ 30’: Đồng chí Bùi Quốc Bảo (PTB) dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long năm 2017. Địa điểm: Tại Phòng họp Thị ủy Phước Long.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng TCCB.
- 08 giờ 00’: Phân công đạo Phòng TCĐ-ĐV dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00’: Phân công Lãnh đạo Phòng TCCB dự kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường Thanh tra tỉnh.
 09 giờ 00’: Phân công đồng chí Bùi Văn Thận dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học, khóa 90 mở tại Trường Chính trị. Địa điểm: Tại Hội trường A, Trường Chính trị tỉnh.
- 09 giờ 30’: Phân công Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ dự họp kiểm điểm Lãnh đạo Đảng đoàn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh năm 2017. Địa điểm: Tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
Chiều   - 13 giờ 30’: Phân công lãnh đạo Phòng TCĐ-ĐV dự Hội nghị Kiểm điểm tập thể Đảng đoàn MTTQ Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Địa điểm: Tại Ủy ban MTTQ VN tỉnh.
Thứ sáu 29/12:
Sáng     - 07 giờ 30’: Phân công Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ dự họp kiểm điểm lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường Hội người cao tuổi tỉnh.
Chiều    - 14 giờ 00’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU – TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh (Xe  0225, 0789).
Cùng dự: Các đồng chí: Nguyễn Bá Ái, Đỗ Đức Hòa, Nguyễn Thị Lý, Vũ Thị Huệ, Bùi Thị Tiến Ninh.
- 14 giờ 30’: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU – TB) dự Hội nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Đảng 2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đồng chí Bùi Thị Tiến Ninh.
Thứ bảy, chủ nhật 30-31/12:
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng (UVBTVTU – TB), đồng chí Nguyễn Phúc Hậu (TUV - PTBTT), đồng chí Phạm Quốc Minh (PTB) dự Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh (Xe 0225, 0789).
Cùng dự: Các đồng chí: Nguyễn Bá Ái, Đỗ Đức Hòa, Nguyễn Thị Lý, Vũ Thị Huệ, Bùi Thị Tiến Ninh.
Lịch làm việc thay cho thư mời !
   
T/L TRƯỞNG BAN
 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
Đã ký
                         
Đặng Thị Bích Nguyệt
   
  Ghi chú: Trực lái xe thứ bảy, chủ nhật (ngày 30 và 31/12/2017),
                   đồng chí Lê Hồng Quyết.
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây