Lịch BTGTU -Tuần 02/2021

Lịch BTGTU -Tuần 02/2021

Số kí hiệu VB 970
Ngày ban hành 10/01/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 02 tháng 01năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 02 năm 2021
(từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)

THỨ HAI - NGÀY 11/01


SÁNG
1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
- 8h00 -9h00: Dự họp Đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
 - 09h00 -11h00: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về Nghị quyết chuyên đề phát triển thành phố Đồng Xoài đến năm 2030 tầm nhìn 2050. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
2) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi công tác cơ sở theo chương trình riêng (cả ngày).
3) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (01 ngày).
CHIỀU 1) 13h30 - 15h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Lịch sử nhà tù Bà Rá và phong trào đấu tranh chống chế độ lao tù (1940-1945)”. Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
2) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) Đ/c Giang, Đăng, Hùng Anh: Sắp xếp Hội trường B cơ quan, chuẩn bị cho hội nghị của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh mượn hội trường. 
 
THỨ BA - NGÀY 12/01


SÁNG
1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các hội.
Thành phần: Đ/c Khiêm, Dương.
2) 8h15: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: Khu di tích Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
3) 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức - Đảng uỷ viên BTG-TCT: Dự buổi làm việc với Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ về thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị
4) Đ/c Hồng Sơn: Đi học lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 12 đến ngày 22/01/2021. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.CHIỀU
1) 15h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), các đảng viên cơ quan: Dự Hội nghị tổng kết Đảng bộ BTG-TCT. Địa điểm: Tại Hội trường Trường chính trị.
2) 17h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự cơm thân mật nhân dịp tổng kết công tác năm 2020 và Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi công tác cơ sở theo chương trình riêng.
4)  Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB):
- 14h00: Dự hội nghị Tổng kết ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 16h30: Dự và dùng cơm thân mật với tập thể cán bộ công chức, viên chức BHXH tỉnh.
5) 14h00 - 15h00: Đ/c Thức (Báo cáo viên cấp tỉnh): Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, nhân viên và hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Địa điểm: Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  
THỨ TƯ - NGÀY 13/01

SÁNG
 
8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan (giao đ/c Thức, Giang chuẩn bị báo cáo công tác tài chính năm 2020, đề xuất cách thức hoạt động năm 2021 và nội dung chuẩn bị tết Nguyên đán Tân Sửu 2021).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức, Đức, Giang.  
CHIỀU 1) Đồng chí Hà Anh Dũng (TB): 
- 14h00: Tham gia Đoàn phúc tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả xét chọn bí thư, chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020 tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long. Địa điểm: Trụ sở TNHH MTV cao su Bình Long. Giao đ/c Quân chuẩn bị tài liệu, các văn bản liên quan gửi lãnh đạo Ban trước để nghiên cứu.
- 16h30: Dự chương trình họp mặt doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã năm 2020 do UBND thị xã Bình Long tổ chức. Địa điểm: UBND thị xã Bình Long.
2) 13h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT: Dự hội thảo nghiên cứu, ứng dụng kết quả đề tài cấp tỉnh Bình Phước về văn hóa dân tộc S'tiêng do Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật phối hợp tổ chức. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Quân.
3) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.

 
THỨ NĂM – NGÀY 14/01


SÁNG
 
1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự và triển khai hội nghị tập huấn công tác an ninh tư tưởng trên mạng xã hội của Huyện ủy Phú Riềng. Địa điểm: Hội trường huyện Phú Riềng.
Cùng dự: Đ/c Đức, Hà (dự cả ngày).
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Danh: Tham gia Đoàn phúc tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả xét chọn bí thư, chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020 tại Đảng bộ Huyện Hớn Quản. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản. (Tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy để cùng đi xe chung).   
3) 8h00: Lê Thị Thanh Loan (PB), Quân: Tham gia Đoàn phúc tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả xét chọn bí thư, chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020 tại Đảng bộ Huyện ủy Đồng Phú. Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú. (Tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy để cùng đi xe chung).  
4) 8h00: Thức: Tham gia Đoàn phúc tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả xét chọn bí thư, chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020 tại Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.Địa điểm: Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
CHIỀU 1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Làm việc tại cơ quan.  
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Danh: Tham gia Đoàn phúc tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả xét chọn bí thư, chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020 tại Đảng bộ Biên phòng tỉnh. Địa điểm: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. (Tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy để cùng đi xe chung).  
3) 14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Quân: Tham gia Đoàn phúc tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả xét chọn bí thư, chi bộ, đảng viên tiêu biểu năm 2020 tại Đảng bộ Huyện Bù Đăng. Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Bù Đăng. (Tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy để cùng đi xe chung).  
THỨ SÁU – NGÀY 15/01
SÁNG 1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị về công tác khuyến học của cụm miền Đông Nam bộ năm 2020. Địa điểm: Khu di tích Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
3) 7h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020; ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo huyện ủy Đồng Phú tổ chức. Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo huyện ủy Đồng Phú.
Cùng dự: Đ/c Ngọc
CHIỀU Các đồng chí Lãnh đạo ban làm việc tại cơ quan.

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,912
  • Tháng hiện tại67,327
  • Tổng lượt truy cập409,587
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây