Lịch BTGTU - Tuần 03/2020

Lịch BTGTU - Tuần 03/2020

Số kí hiệu VB652
Ngày ban hành 09/01/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2020

                                                    LỊCH LÀM VIỆC
                     Tuần thứ 03, từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020

Thứ hai (ngày 13/01):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh
Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính. Địa điểm: Trung tâm BDCT Thành phố Đồng Xoài (01 ngày).
- Lãnh đạo phòng Tuyên truyền - Tổng hợp:  Trực tiếp khách tại cơ quan (cả ngày). Trực phục vụ: Đ/c Tuấn.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị): Chủ trì họp Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh của Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Chủ trì họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2020 cho cán bộ, công chức thuộc Ban. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng, Chủ tịch Công đoàn.
- 17h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp mặt tất niên tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- 17h00: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự họp mặt nhân dịp ngành Thuế Bình Phước tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Địa điểm: Cục thuế tỉnh.

Thứ ba (ngày 14/01):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
+ Trực tiếp khách đến chúc Tết Tỉnh ủy (cả ngày).
+ 8h00: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy Phiên thứ 01 năm 2020. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung:
+ Dự nghe thông qua nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên làm kinh tế giỏi năm 2019.
+ Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (báo cáo qua phầm mềm skype).
Cùng dự: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT).
- 7h30: Đ/c Triều: Triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên khối cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Hội trường Trung tâm BDCT Thành phố Đồng Xoài.
- Lãnh đạo phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng:  Trực tiếp khách tại cơ quan (cả ngày). Trực phục vụ: Đ/c Đăng.
Chiều:
- 13h00 - 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Duyệt chương trình lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và biểu dương các bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội từ thiện. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Cùng dự:  Đ/c Quân, Lan.
- 15h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của thành viên tiểu ban vào dự thảo báo cáo chính trị; việc tiếp thu, giải trình các nội dung thành viên góp ý; báo cáo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo báo cáo chính trị. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy (Đ/c Thức chuẩn bị nội dung).
- 16h30: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự liên hoan tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Thứ tư (ngày 15/01):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
+ Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
+ Thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Cùng dự và báo cáo 02 nội dung trên:  Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT).
- 7h30: Đ/c Quân: Dự hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.
- 7h30: Đ/c Triều: Triển khai chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên khối cơ quan, lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Hội trường Trung tâm BDCT Thành phố Đồng Xoài.
- Lãnh đạo phòng Thông tin - Khoa giáo:  Trực tiếp khách tại cơ quan (cả ngày). Trực phục vụ: Đ/c Tuyết Anh.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB - Trưởng đoàn thứ 14): Đi thăm và chúc tết các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh (Theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh). 
Cùng đi:  Đ/c Nhã.
- 13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
- Đ/c Hồng Sơn: Đi kiểm tra hội trường hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ năm (ngày 16/01):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Trụ sở Tỉnh ủy.
Cùng dự: Phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng.
- 7h30: Đ/c Danh, Đức, Quang Trung: Dự hội thảo lần thứ nhất Công trình “Lịch sử - truyền thống Đảng bộ huyện Phú Riềng, giai đoạn 1929 -2019” do huyện ủy Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Phú Riềng.
- Lãnh đạo phòng Tuyên truyền - Tổng hợp:  Trực tiếp khách tại cơ quan (cả ngày). Trực phục vụ: Đ/c Tuấn.
 Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự hội nghị tổng kết công tác hoạt động báo chí năm 2019 của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Địa điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy).
Cùng dự:  Đ/c Thức, Nhã.
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và biểu dương các bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội từ thiện. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Thành phần dự và phục vụ: CBCC cơ quan.
- 15h30: CBCC, người lao động: Luyện tập thể dục, thể thao tại sân cơ quan.

Thứ sáu (ngày 17/01):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và biểu dương các bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên điển hình làm kinh tế giỏi, tích cực trong công tác xã hội từ thiện. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Thành phần dự và phục vụ: CBCC cơ quan.
- Lãnh đạo phòng Thông tin - Khoa giáo: Trực tiếp khách tại cơ quan (cả ngày). Trực phục vụ: Đ/c Đăng.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Chủ trì Hội thảo “Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Bình Phước - 22 năm hình thành phát triển và hội nhập”. Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị.
Cùng dự: Đ/c Danh, Đức, Quang Trung.
- Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
          K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đã ký
Hà Anh Dũng

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay4,782
  • Tháng hiện tại107,454
  • Tổng lượt truy cập449,714
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây