Lịch BTGTU - Tuần 08/2020

Lịch BTGTU - Tuần 08/2020

Số kí hiệu VB700
Ngày ban hành 18/02/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Bình Phước, ngày 14 tháng 02 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 08, từ ngày 15/02/2020 đến ngày 21/02/2020
(cập nhật lúc 8h00, ngày 17/02/2020)

Thứ bảy (ngày 15/02):
Sáng:
8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và nhiệm vụ công tác năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức. Địa điểm: Hội trường tầng 6, khu B, trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh.
          Cùng dự:  Đ/c Khiêm.

Thứ hai (ngày 17/2):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Chủ trì làm việc với Lãnh đạo phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng về báo cáo tiến độ cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (Phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng chuẩn bị nội dung báo cáo). Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- 7h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Thiện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội “điểm”). Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài (1,5 ngày).
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới năm 2020 do Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
- 10h00 - 10h10: Đ/c Thức, Quân: Họp Đảng ủy. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị.
- 10h10 - 10h30: Các đồng chí Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ; Chủ tịch công đoàn cơ quan: Dự Hội nghị chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy đã được cấp ủy xem xét giới thiệu. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị.
- 10h30: Đ/c Thức, Quân: Dự Hội nghị cấp ủy (lần 2, bước 3). Nội dung: Thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo - Trường Chính trị tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Phòng họp Trường Chính trị.
Chiều:
14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận, thông qua Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 của Tổ tư vấn xây dựng tầm nhìn chiến lược tỉnh (Hội nghị theo hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy; thời gian từ 14h00’ ngày 17/02 - 11h00’ ngày 21/02/2020) (đ/c Thức theo dõi, tổng hợp ý kiến).

Thứ ba (ngày 18/02):
Sáng:
- Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Làm việc tại cơ quan. 
- 7h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới năm 2020 do Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông qua kết quả đánh giá, xếp loại khen thưởng các tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2020. Địa điểm: phòng họp B Tỉnh ủy.
- Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.

Thứ tư (ngày 19/02):
Sáng
- Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT):
+ 7h00: Dự làm việc với đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với các đồng chí Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ. Địa điểm: Văn phòng Tỉnh ủy (tầng trệt).
+ 9h00: Dự hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng năm 2019. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
- Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): 
+ 6h30: Dự lễ hội Xuân Hồng - Hiến máu tình nguyện năm 2020 do BCĐ Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trung tâm huấn luyện thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh.
+ 8h00: Dự họp mặt giữa Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2020. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới năm 2020 do Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
- 8h00: Đ/c Đức: Tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020. Địa điểm: Trung tâm huấn luyện thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh.
Chiều:
- 13h30 - 14h30: Đảng viên chi bộ phòng Tuyên truyền - Tổng hợp: Dự Đại hội Đại hội chi bộ phòng Tuyên truyền - Tổng hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (phiên trù bị). Địa điểm: Hội trường A cơ quan.

- Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT):
+ 14h30 - 15h30: Chủ trì họp Hội ý lãnh đạo Ban. 
Cùng dự: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức.
+ 15h30: Chủ trì họp đánh giá hoạt động Website của Ban.
Cùng dự: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Trưởng các phòng, đ/c Đức, Hùng.
Địa điểm các cuộc họp trên: Hội trường A - cơ quan.

Thứ năm (ngày 20/02):
Sáng:
- Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT)¸ đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 8h00: Đảng viên chi bộ phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng: Dự Đại hội chi bộ phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (Trang phục: Nam: Áo sơ mi thắt caravát; Nữ: Bộ áo dài truyền thống).
- 7h30: Đ/c Thức: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới năm 2020 do Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
Chiều:
- 13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (PBTT): Dự Đại hội Đại biểu xã Tiến Hưng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội “điểm”). Địa điểm: Hội trường UBND xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài (1,5 ngày).
- Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
- CBCC cơ quan:
+ 15h00 -16h00: Lao động, dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở cơ quan.
+ 16h00: Tập luyện thể dục thể thao tại khuôn viên trụ sở cơ quan.

Thứ sáu (ngày 21/02):
Sáng:
- 8h00: Đảng viên chi bộ phòng Tuyên truyền - Tổng hợp: Dự Đại hội chi bộ phòng Tuyên truyền - Tổng hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (Trang phục: Nam: Áo sơ mi thắt caravát; Nữ: Bộ áo dài truyền thống).
Mời dự:  Đ/c Tuyết Anh.
-  Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới năm 2020 do Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (01 ngày).
Chiều:
Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy (ngày 22/02):
Sáng:
7h30: Đ/c Triều: Dự bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới năm 2020 do Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tổ chức. Địa điểm: Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
 
          PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đã ký
Hà Anh Dũng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,905
  • Tháng hiện tại70,981
  • Tổng lượt truy cập413,241
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây