Lịch BTGTU -Tuần 12/2021

Lịch BTGTU -Tuần 12/2021

Số kí hiệu VB 1012
Ngày ban hành 20/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 19 tháng 3 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 12 năm 2021 (từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021)
(cập nhật lúc 14h00, ngày 21/3/2021)
 
CHỦ NHẬT - NGÀY 21/3
CHIỀU 16h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự lễ khánh thành khán đài A sân vận động tỉnh và dự xem giải trận giải Bóng đá hạng nhất Quốc gia 2021 giữa CLB Bóng đá Bình Phước gặp CLB Quảng Ninh. Địa điểm: Sân vận động tỉnh Bình Phước.
THỨ HAI - NGÀY 22/3
SÁNG 1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB)
+ 07h00: Dự Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 46 năm giải phóng Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Bình Long.
+ 08h00: Dự Lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Quốc gia mộ 3000 người thị xã Bình Long. Địa điểm: Tại Khu di tích Quốc gia mộ 3000 người thị xã Bình Long.
+ 09h00: Dự Lễ kỷ niệm 46 năm giải phóng Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021). Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi công tác cơ sở theo chương trình riêng (01 ngày)
3) 9h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự Lễ kỷ niệm 46 năm giải phóng Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2021). Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
4) 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên năm 2021 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (01 ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ Đài PT-TH và Báo Bình Phước. Địa điểm: Hội trường Đài PT-TH và Báo Bình Phước.  
2) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BA - NGÀY 23/3
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Triển khai thông tin thời sự quý I/2021 cho cán bộ chủ chốt thị xã Phước Long. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thị xã Phước Long.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Lễ khởi công Dự án DIAMOND CITY. Địa điểm: Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh.
3) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 7h30: Đ/c Thức: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên năm 2021 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (01 ngày).
5) 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
6) 7h45: Đ/c Khiêm: Triển khai Nghị quyết cho Đảng bộ huyện Lộc Ninh. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh.  
CHIỀU Các đồng chí Lãnh đạo ban: Làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ - NGÀY 24/3

SÁNG
1) 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và họp mặt cán bộ Đoàn thị xã Bình Long qua các thời kỳ. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2) Các đồng chí phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Thức: Dự họp Ban chủ nhiệm 75 thông qua Đề án do Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tham mưu. Địa điểm: Phòng họp C- Tỉnh ủy.
4) 7h30: Đ/c Triều: Giảng bải lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện Chơn Thành (01 ngày).
5) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên năm 2021 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (01 ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB) và đảng viên phòng Tuyên truyền - Tổng hợp: Họp chi bộ định kỳ tháng 3/2021. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan. 
2) 16h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban về công tác quy hoạch lãnh đạo phòng thuộc Ban.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB)
Chuẩn bị nội dung và cùng dự: Đ/c Thức.
THỨ NĂM – NGÀY 25/3

SÁNG
1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học - công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025 (BCN 76). Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
2) 7h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Địa điểm: Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh (theo Ủy quyền của Trưởng ban).
3) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT) và đảng viên phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng: Họp chi bộ định kỳ tháng 3/2021. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
4) 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên năm 2021 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (01 ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Chủ trì họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Phòng họp C - HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB, Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh).
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU - NGÀY 26/3
SÁNG  1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và họp mặt cán bộ Đoàn huyện Chơn Thành qua các thời kỳ. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chơn Thành.   
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2021 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
3) 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB) và đảng viên phòng Thông tin - Khoa giáo: Họp chi bộ định kỳ tháng 3/2021. Địa điểm: Hội trường A - cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, Khối thi đua số 01. Địa điểm: Hội trường A - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Thức, Đức, Bình. 
2) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.  
3) 18h00: Phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng: Phối hợp với cán bộ CNTT Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đường truyền trực tuyến và công tác chuẩn bị cho Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội trường HĐND tỉnh, Hội trường Trường chính trị tỉnh.
    THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT- NGÀY 27-28/3
  8h00: Lãnh đạo Ban, các đảng viên cơ quan: Dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyền truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Địa điểm: Hội trường tỉnh (đến hết ngày 28/3/2021). Buổi sáng từ 8h00- 11h30; buổi chiều từ 14h00-17h00.
 Giao Phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng: phân công CBCC phòng  điểm danh tại Hội trường Tỉnh và Hội trường Tỉnh ủy.
     TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,669
  • Tháng hiện tại65,833
  • Tổng lượt truy cập408,093
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây