Lịch BTGTU -Tuần 15/2021

Lịch BTGTU -Tuần 15/2021

Số kí hiệu VB 1027
Ngày ban hành 12/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 15 năm 2021 (từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021)

THỨ HAI- NGÀY 12/4
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Trả lời phỏng vấn Đài PT-TH và Báo Bình Phước. Địa điểm: Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 11h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức, Giang: Tiếp cơm Báo cáo viên Trung ương. Địa điểm: Nhà hàng Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.  
CHIỀU 1) Các đồng chí Lãnh đạo Ban: Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng: Phối hợp với cán bộ CNTT Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra đường truyền trực tuyến và công tác chuẩn bị cho Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các Hội trường trực tuyến theo Công văn số 314-CV/TU ngày 07/4/2021.
3) 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Địa điểm: Trung tâm Chính trị Đồng Xoài.
TỐI 18h00: Các đồng chí Lãnh đạo Ban; Đ/c Thức, Giang: Tiếp cơm tối Báo cáo viên Trung ương. Địa điểm: Nhà hàng Hương Phù Sa.
THỨ BA - NGÀY 13/4
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (thời gian: 1,5 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy). 
Cùng dự: Đ/c Thức (chuẩn bị nội dung dẫn chương trình khai mạc hội nghị).
2) 11h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Thức: Tiếp cơm trưa với báo cáo viên Trung ương. Địa điểm: Nhà hàng Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh. 
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội thảo công trình “Lịch sử LLVT nhân dân huyện Bù Gia Mập giai đoạn 1945-2020”. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện Bù Gia Mập.
Thành phần:  Đ/c Danh, Quang Trung, Quân.
4) 6h45: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Giang: Tiếp ăn sáng với Báo cáo viên Trung ương. Địa điểm: Nhà hàng Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh. 
5) Đ/c Lan, An, Ngọc, Tuyết Anh: Theo dõi điểm danh cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường Tỉnh và Hội trường A cơ quan.
6) Đ/c Đăng: Phục vụ hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thời gian: 1,5 ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
2) Các đồng chí phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
3) 18h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân, Quang Trung, Giang: Tiếp cơm tối với báo cáo viên. Địa điểm: Nhà hàng Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh. 
THỨ TƯ - NGÀY 14/4

SÁNG
1) Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
 - 8h00 -9h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 9h00: Tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Thức (chuẩn bị nội dung dẫn chương trình bế mạc hội nghị).
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT):
- 6h45: Tiếp ăn sáng báo cáo viên Trung ương. Địa điểm: Quán Vĩ Dạ.
Cùng dự: Đ/c Quang Trung, Giang.  
- 8h00 -9h00: Chủ trì hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh (theo ủy quyền của Trưởng ban). 
3) 11h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Quân, Quang Trung, Giang: Tiếp cơm trưa với báo cáo viên. Địa điểm: Nhà hàng Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh. 
CHIỀU 1) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự buổi làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II về khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phối hợp triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Địa điểm: tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Thức, Quân.
THỨ NĂM – NGÀY 15/4
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Trả lời phỏng vấn tại Đài PT-TH và Báo Bình Phước với chủ đề “Sáng mãi lời Bác dạy”. Địa điểm: Đài PT-TH và Báo Bình Phước.
2) Các đồng chí lãnh đạo ban: Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cho Đảng viên Đảng bộ Sở Nội vụ. Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh.
2) Các đồng chí lãnh đạo ban: Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU - NGÀY 16/4
SÁNG 1) 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Hướng dẫn các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Bình Long là cán bộ nữ xây dựng Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
2) Các đồng chí phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
THỨ BẢY – NGÀY 17/4
CHIỀU 1) 15h00: Đ/c Thành Trung, Giang: Liên hệ tiếp đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và bố trí nghỉ tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh (Liên hệ đ/c Long - Trưởng ban Tuyên huấn Vùng 4 Hải quân – ĐT: 0378.005.787).
2) 18h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức, Thành Trung, Giang: Tiếp cơm đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Địa điểm: Nhà hàng Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh. 
CHỦ NHẬT – NGÀY 18/4
SÁNG 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức, Thành Trung: Tham gia đoàn công tác với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về phổ biến công tác thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải Quân cho các học sinh THPT trên địa bàn huyện Chơn Thành. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Chơn Thành.
CHIỀU 14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức, Thành Trung: Tham gia đoàn công tác với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân về phổ biến công tác thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải Quân cho các học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đồng Xoài. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
     TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,461
  • Tháng hiện tại104,040
  • Tổng lượt truy cập446,300
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây