Lịch BTGTU -Tuần 18/2021

Lịch BTGTU -Tuần 18/2021

Số kí hiệu VB 1043
Ngày ban hành 02/05/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 29 tháng 4 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 18 năm 2021 (từ ngày 03/5 đến ngày 07/5/2021)
(cập nhật 8h00, ngày 02/5/2021)
 
THỨ SÁU (30/4)
SÁNG Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan: Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Trực cơ quan ngày nghỉ lễ: Đ/c Dương, Dung
CHIỀU Trực cơ quan ngày nghỉ lễ: Đ/c Quang Trung
THỨ BẢY (01/5)
SÁNG Trực cơ quan ngày nghỉ lễ: Đ/c Đăng
CHIỀU Trực cơ quan ngày nghỉ lễ: Đ/c Hùng Anh
THỨ HAI (3/5)
  Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan: Nghỉ bù ngày 01/5
THỨ BA (4/5)
SÁNG 1) 8h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp cơ quan tháng 5/2021. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan (phòng TT-TH chuẩn bị nội dung). 
Thành phần: Các đồng chí phó trưởng ban, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.
2) 10h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia đoàn công tác của đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (Huyện ủy Bù Gia Mập bố trí chương trình đoàn đi).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng: Chủ trì họp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường A- cơ quan.
Thành phần trong cơ quan:  Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đ/c Thức, Quân, Đức, Thành Trung, Minh An.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Giấy mời số 23 -GM/BTGTU, ngày 29/4/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Ngọc: Tham gia lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức tỉnh, thành phố năm 2021. Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài (đến hết ngày 7/5/2021).
THỨ TƯ (5/5)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Phước Long.
2) 10h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia đoàn công tác của Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Bù Đốp (Huyện ủy Bù Đốp bố trí chương trình đoàn đi).
3) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Địa điểm: Hội trường UBND phường Sơn Giang.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp Tổ kiểm tra, đôn đốc rà soát các kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
3) Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 15h00: Đ/c Quân, Danh, Quang Trung: Đi kiểm tra hội trường chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí. Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
THỨ NĂM (6/5)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Địa điểm: Hội trường UBND phường Phước Bình.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025; công tác phòng chống dịch Covid 19 do thường trực Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí. Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy). Thời gian: 01 ngày.  
Cùng dự và phục vụ hội nghị: Đ/c Quân, Danh, Quang Trung, An, Lan.
4) Đ/c Khiêm: Giảng bài tại Trung tâm chính trị huyện Đồng Phú.  
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Địa điểm: Hội trường UBND phường Sơn Giang.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp tục chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, báo chí. Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh (theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy).
Cùng dự và phục vụ hội nghị: Đ/c Quân, Danh, Quang Trung, An, Lan.
THỨ SÁU (7/5)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy. 
Cùng dự: Đ/c Thức
2) 10h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tham gia đoàn công tác cùng Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Chơn Thành (Huyện ủy Chơn Thành bố trí chương trình đoàn đi).
3) 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Chủ trì hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2021. Địa điểm: Hội trường B - cơ quan.
Thành phần: Đ/c Thức, Khiêm, cán bộ phòng TT-KG.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì hội nghị ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh, Điện lực Bình Phước, Bảo hiểm xã hội Bình Phước,Cục Thuế tỉnh, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh,UBND Thành phố Đồng Xoài, UBND Huyện Chơn Thành, Công ty TNHH MTV cao su: Phú Riềng, Bình Long, Lộc Ninh, Công ty Cổ phần Cao su: Đồng Phú, Sông Bé. Địa điểm: Hội trường B - cơ quan (phòng TT-KG, phòng TT-TH cùng phối hợp chuẩn bị).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), trưởng, phó các phòng, chuyên viên phòng TT-KG.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Hớn Quản theo Quyết định số 165-QĐ/TU ngày 11/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Ủy ban bầu cử huyện Hớn Quản chuẩn bị nội dung, báo cáo). Địa điểm: UBND huyện Hớn Quản.
 
      TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay3,912
  • Tháng hiện tại67,356
  • Tổng lượt truy cập409,616
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây