Lịch BTGTU - Tuần 21/2023

Lịch BTGTU - Tuần 21/2023

Số kí hiệu VB2341
Ngày ban hành 20/05/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 19  tháng 5 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 21 năm 2023 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)
 
THỨ HAI (22/5):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Giảng bài lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, khóa 77 năm 2023. Địa điểm: Cơ sở II, Trung đoàn bộ binh 736 (ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài).
 
CHIỀU 1) 17 h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự cơm thân mật nhân dịp đồng chí Tư lệnh, nguyên Tư lệnh Binh đoàn được thăng hàm cấp tướng do Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức. Địa điểm: Sở Chỉ huy Binh đoàn 16.
2) Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 9h00: Đ/c Thành Trung: Khảo sát Dư luận xã hội theo yêu cầu của Viện nghiên cứu Dư luận xã hội tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
THỨ BA (23/5):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng và Ban Chỉ đạo 35 tại huyện Bù Đốp. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Bù Đốp (thời gian: Cả ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp thông qua Hướng dẫn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Hướng dẫn 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung)
 Thành thành: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng, Phúc, Tuyết Anh.
Thành phần ngoài cơ quan: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tinh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.  
THỨ TƯ (24/5):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 7h30: Đ/c Khiêm (báo cáo viên TW): Giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2023 do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
3) 8h00: Đ/c Đức: Giảng bài Dư luận xã hội và Ban Chỉ đạo 35 tại huyện Bù Đốp. Địa điểm: Trung tâm Chính trị huyện Bù Đốp (thời gian: cả ngày).
Cùng đi: Đ/c Phúc
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (25/5):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi ủy cơ quan tháng 5/2023 chuẩn bị nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. 
Thành phần chi ủy: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức.
Kính mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Hùng, Phúc.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đồng Xoài, nhiệm kỳ 2023-2028 do Hội Nông dân thành phố Đồng Xoài tổ chức. Địa điểm: Hội trường Thành uỷ Đồng Xoài.             
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh lần thứ 1/2023. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (đ/c Thành Trung chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Đ/c Đức, Thành Trung.
Thành phần ngoài cơ quan: Các cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh theo Quyết định số 983-QĐ/TU, ngày 12/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Khiêm (báo cáo viên TW): Giảng bài lớp bồi dưỡng công tác đoàn – hội cho đoàn viên, thanh niên khối nông thôn năm 2023 do Huyện Đoàn Bù Đăng tổ chức. Địa điểm: Hội trường khối mặt trận đoàn thể huyện Bù Đăng.
4) 15h00: Công chức, người lạo động: Dọn vệ sinh cơ quan. Địa điểm: Khuôn viên sân trụ sở cơ quan.
THỨ SÁU (26/5):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì họp phòng Thông tin – Khoa giáo. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Công chức phòng TT-KG
3) 8h00: Đ/c Đức: Giảng bài tập huấn Ban chỉ đạo 35 và Dư luận xã hội tại Thị ủy Chơn Thành. Địa điểm: Hội trường Thị ủy Chơn Thành.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Mạc Đình Huấn (PB): Dự khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 77 năm 2023. Địa điểm: Cơ sở II, Trung đoàn bộ binh 736 (ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài).
         
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban Tuyên giáo"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây