Lịch BTGTU - Tuần 28/2020

Lịch BTGTU - Tuần 28/2020

Số kí hiệu VB 810
Ngày ban hành 05/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Bình Phước, ngày  03 tháng 7 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 28, từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020
(cập nhật lúc 15h00, ngày 4/7/2020)

Chủ nhật (ngày 05/7):
Sáng:
7h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Thứ hai (ngày 06/7):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tham gia đoàn công tác của đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Bình Long về công tác cán bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Thị uỷ Bình Long.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan. 
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến công tác Tuyên giáo và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2020. Địa điểm: Hội trường B - cơ quan. (Phòng TT-TH chuẩn bị nội dung).
Thành phần cơ quan: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), cán bộ công chức cơ quan.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Công văn số 1726 -CV/BTGTU, ngày 03/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Hình thức tổ chức: Trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kết nối đến điểm cầu cấp huyện. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy kết nối và kiểm tra đường truyền lúc 8h00, ngày 06/7.
- 14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Tham gia đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Đốp về công tác cán bộ và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Bù Đốp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Huyện uỷ Bù Đốp. (Theo ủy quyền của đồng chí Trưởng ban).
- 14h00: Quân: Tham gia Tổ công tác do Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn để nắm tình hình về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé. Địa điểm: Công ty Cổ phần cao su Sông Bé (tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy lúc 13h15 để đi).

Thứ ba (ngày 07/7):
Sáng:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
+ 8h00: Chủ trì họp Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (Phòng LLVH & LSĐ chuẩn bị nội dung).
Thành phần cơ quan: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đ/c Thức, Quân, Khiêm, Quang Trung.
Thành phần ngoài cơ quan: Đ/c Nhâm - Giám đốc, Tổng biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước; Đ/c Duy - Bí thư Tỉnh đoàn.
+ 10h00: Tham gia đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh tỉnh uỷ thăm và kiểm tra Trung tâm điều hành của tỉnh. Địa điểm: Trung tâm điều hành tỉnh - Tầng trệt trụ sở UBND tỉnh.
- 7h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Đồng Xoài (mở rộng) lần thứ 36. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện Bù Gia Mập (01 ngày).
Chiều:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Làm việc tại cơ quan. 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường: Tham gia Tổ công tác do Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn để nắm tình hình về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú. Địa điểm: Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú (tập trung tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy lúc 13h15 để đi).
- 14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Chủ trì Hội nghị giao ban báo chí tháng 7/2020. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (Phòng TT-TH chuẩn bị nội dung).
Thành phần cơ quan: Đ/c Thức, Nhã, Tuyết Anh.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Giấy mời số 292 -GM/BTGTU, ngày 03/7/2020    của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ tư (ngày 08/7):
Sáng &Chiều:
- 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường tỉnh (đến hết ngày 09/7/2020). 
- 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng 30/4/1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Địa điểm: Hội trường T78, số 145, Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại huyện Bù Đốp (01 ngày).

Thứ năm (ngày 09/7)
Sáng &Chiều:
- 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp tục dự kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
­- 7h30:          Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
- 8h00:          Đ/c Triều: Chủ trì hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 7/2020. Địa điểm: Hội trường B cơ quan (phòng TT-KG chuẩn bị chạy thử kết nối đường truyền).
Thành phần cơ quan: Đ/c Thức, Khiêm (báo cáo viên cấp tỉnh); chuyên viên phòng Thông tin – Khoa giáo.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Công văn số 1724 -CV/BTGTU, ngày 03/7/2020   của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 16h00: CBCC cơ quan: Luyện tập thể dục - thể thao tại khuôn viên trụ sở cơ quan.

Thứ sáu (ngày 10/7):
Sáng:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB):  Làm việc tại cơ quan.
- 7h30:          Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.
- 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ II năm 2020. Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tham gia đoàn công tác của đồng chí Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đi kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Địa điểm: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy (ngày 11/7):
Sáng:
8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Khiêm: Dự lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Địa điểm: Hội trường lầu 6, khu B, Bảo hiểm xã hội tỉnh./.
 
          TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay4,782
  • Tháng hiện tại107,553
  • Tổng lượt truy cập449,813
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây