Lịch BTGTU -Tuần 29/2020

Lịch BTGTU -Tuần 29/2020

Số kí hiệu VB 812
Ngày ban hành 10/07/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Bình Phước, ngày  10 tháng 7 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 29, từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020

Thứ bảy (ngày 11/7):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Đi kiểm tra công tác lễ tân, khánh tiết, trang trí Đại hội Đảng thị xã Bình Long tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự Lễ tổ chức ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường lầu 6, Khu B, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Cùng dự:  Đ/c Khiêm.

Thứ hai (ngày 13/7):
Sáng
- 8h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.
Cùng dự:  Đ/c Triều. 
- 8h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (đến hết ngày 14/7/2020). 
- Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan. 
 Chiều:
- 15h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tham gia Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Đồng Phú.
- 13h30: Đ/c Triều: Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.

Thứ ba (ngày 14/7):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường huyện Bù Đốp.
- 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.
- 8h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
- 8h00: Đ/c Triều: Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú. 
- 7h00: Đ/c Thức: Tham gia tổ công tác kiểm tra về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện Bù Đăng nhiệm kỳ 2020-2025 do UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ huyện ủy Bù Đăng (tập trung tại UBKT Tỉnh ủy lúc 5h45 để xuất phát).
- 8h00: Đ/c Danh, Quang Trung, Hùng: Dự hội thảo lấy ý kiến đóng góp xây dựng cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Lộc Ninh, giai đoạn 1930 - 2020. Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Lộc Ninh.
- 10h00: Đ/c Khiêm (UV BCH Công đoàn): Dự họp công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Địa điểm: phòng họp BTV Liên đoàn lao động tỉnh.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường huyện Bù Đốp.
- 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc với huyện ủy Lộc Ninh và Ban Quản lý khu di tích Tà Thiết về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo. Địa điểm: huyện Lộc Ninh.
          Cùng dự:  Đức, Hùng.
- 13h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.

Thứ tư (ngày 15/7):
Sáng
- 8h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản. 
Cùng dự: Đ/c Triều.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020) do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Quân
- 7h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự họp tại UBND tỉnh để thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 13h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường UBND thị xã Bình Long.

Thứ năm (ngày 16/7)
Sáng:
- 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự họp thống nhất nội dung Chương trình hành động thực hiện Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội Trường Tỉnh ủy.
Cùng dự:  Đ/c Thức, Đức, Tuyết Anh.
- 8h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Hội trường B Công an tỉnh.
- 8h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú (đến hết ngày 17/7/2020).
- 7h00: Triều: Tiếp tục dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hớn Quản lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản (cả ngày).
- 7h30: Đ/c Khiêm, Hùng: Dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Bình Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh (đến hết ngày 17/7/2020).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Hội trường B Công an tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 13h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
- CBCC cơ quan:
+ 15h30 -16h00: Lao động, dọn vệ sinh khuôn viên trụ sở cơ quan.
+ 16h00: Luyện tập thể dục - thể thao tại khuôn viên trụ sở cơ quan.

Thứ sáu (ngày 17/7):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Địa điểm: Hội trường B Công an tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp tục dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
Chiều:
13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp rà soát các nhiệm vụ đã giao cho các phòng về nội dung: hoạt động về nguồn 90 năm ngày thành lập ngành tuyên giáo, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XI. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan (các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), lãnh đạo các phòng.  

Chủ nhật (ngày 19/7):
14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì chạy thử chương trình, kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan (Giao phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Thức, Quân, Khiêm, Quang Trung, chuyên viên phòng LL-VH-LSĐ.  
 
          TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay3,500
  • Tháng hiện tại66,664
  • Tổng lượt truy cập408,924
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây