Lịch BTGTU -Tuần 42/2020

Lịch BTGTU -Tuần 42/2020

Số kí hiệu VB 887
Ngày ban hành 09/10/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN TUYÊN GIÁO
*
Bình Phước, ngày 09 tháng 10 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 42, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
 
Thứ hai (ngày 12/10):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban thông qua nội dung sau:
1. Phòng LL-VH- LSĐ: Thông qua 02 dự thảo nội dung văn bản sau:
+ Chỉ thị của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
+ Kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết, Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XI và Nghị quyết số 13 -NQ/TU, ngày 15/9/2020 của Tỉnh ủy thực hiện tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), lãnh đạo các phòng, Đ/c Quang Trung.
2. Phòng Tuyên truyền - Tổng hợp: Thông qua dự thảo 02 nội dung sau: 
+ Các nội dung chuẩn bị hội nghị tập huấn BCĐ 35 cấp tỉnh và cấp huyện.
+ Đề cương biên soạn các ý kiến phát biểu, tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (phối hợp với phòng TT-KG chuẩn bị).  
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), lãnh đạo các phòng; Đ/c Tuyết Anh, Hà.
Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
 - 9h30: Phòng Thông tin – Khoa giáo: Họp phòng. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. Kính mời dự: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB)
- 7h30: Đ/c Thức: Tham gia lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực năm 2020. Địa điểm: Hội trường 202D, Trường Chính trị tỉnh (đến hết ngày 16/10/2020).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Đồng Phú. Địa điểm: trụ sở HĐND - UBND huyện Đồng Phú.
- 16h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Tiếp đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum. Địa điểm: Hội trường A – cơ quan.
Thành phần: Đ/c Thức, Quân, Khiêm, Đức, Dương, Dung, Giang.
- 13h30: Đ/c Khiêm: Tham gia lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực năm 2020. Địa điểm: Hội trường 202D, Trường Chính trị tỉnh (đến hết ngày 16/10/2020).

Thứ ba (ngày 13/10):
Sáng:
- 6h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tiếp ăn sáng Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum. Địa điểm: Quán Vĩ Dạ.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức, Giang.
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự tiếp công dân theo lịch của HĐND tỉnh định kỳ tháng 10/2020. Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
­- 14h00: Phòng Thông tin - Khoa giáo: Liên hệ với cán bộ CNTT của Sở Thông tin - Truyền thông kiểm tra đường truyền trực tuyến Hội nghị Báo cáo viên tại Hội trường B cơ quan.

Thứ tư (ngày 14/10):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Phú Riềng. Địa điểm: trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Riềng.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 1930-2020 do huyện ủy Lộc Ninh tổ chức. Địa điểm: Khu dich tích Tà Thiết, Lộc Ninh.
- 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Chủ trì hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 10/2020. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự: Lãnh đạo các phòng, CBCC phòng Thông tin - Khoa giáo.
- 8h00: Đ/c Quân: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- 8h00: Đ/c Đức: Dự Hội nghị nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “ Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Chiều:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Làm việc tại cơ quan.
- 14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020). Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ năm (ngày 15/10):
Sáng:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo học đường trên địa bàn tỉnh:
+ 8h00 - 9h15: Khảo sát tại trường Mầm non Hoa Phượng. Địa điểm: xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
+ 9h15 - 11h00: Khảo sát tại trường Tiểu học Thọ Sơn. Địa điểm: xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB, UV Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh).
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 15h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự buổi Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Văn phòng Cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2020). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (tầng 3).
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
-14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB, UV Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo học đường trên địa bàn tỉnh làm việc tại UBND huyện Bù Đăng.
- 16h00: CBCC cơ quan: Luyện tập thể dục - thể thao tại khuôn viên trụ sở cơ quan.

Thứ sáu (ngày 16/10):
Sáng:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh):
+ 7h30: Họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Địa điểm: phòng họp B - Văn phòng HĐND tỉnh.
+ 9h00: Dự hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020), HĐND tỉnh khóa IX. Địa điểm: phòng họp C - HĐND tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự buổi Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tổng kết đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình đồng hành cùng Phụ nữ Biên Cương giai đoạn 2018 - 2020. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều:
-  Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB: Làm việc tại cơ quan.

 
          TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay4,909
  • Tháng hiện tại30,066
  • Tổng lượt truy cập750,276
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây