Lịch BTGTU - Tuần 46/2022

Lịch BTGTU - Tuần 46/2022

Số kí hiệu VB2248
Ngày ban hành 15/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 13tháng 11 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 46 năm 2022 (từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022)
(cập nhật)
 
THỨ HAI (14/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 64/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy. Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn: Làm việc tại cơ quan.
3) 7h30: Đ/c Dương, Hùng: Tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022. Địa điểm: Hội trường C - Trường Chính trị tỉnh (thời gian: Đến hết ngày 28/11/2022).
4) Đ/c Khiêm: Giảng bài tại huyện Đồng Phú (thời gian: cả ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Thông tin thời sự tại huyện ủy Hớn Quản. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Hớn Quản.
Cùng dự: Đ/c Hồng Sơn, Tuấn.
2)  Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 13h30: Đ/c Lan, Minh An: Nhập học và dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2022. Địa điểm: Phòng học 202D, Trường Chính trị (thời gian: đến hết ngày 12/01/2023)
4) Các đồng chí Tổ Trưởng Tổ đảng 1,2,3, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, Trưởng 3 phòng thuộc Ban: Chủ động bố trí lịch họp phù hợp để đóng góp ý kiến vào Bản kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo Ban; Bản kiểm điểm chi ủy năm 2022 (gửi biên bản lại đồng chí Đức trước 15h00 ngày 15/11/2022)
THỨ BA (15/11)
SÁNG  8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp nghe phòng Tuyên truyền – Tổng hợp thông qua lần 2 báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy Chi bộ, tập thể lãnh đạo Ban năm 2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), lãnh đạo các phòng.
CHIỀU 1)  Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 13h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự khai mạc Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2022 do Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
3. 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại huyện Đồng Phú. Địa điểm: Trung tâm chính trị huyện Đồng Phú.
THỨ TƯ (16/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Thông tin thời sự tại huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị Huyện ủy Lộc Ninh.
Cùng dự: Đ/c Hà, Nhã.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h30: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp duyệt sinh các lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại huyện Lộc Ninh và Trường Chính trị năm 2022. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): DLễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu tỉnh Bình Phước” do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
4) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại huyện Đồng Phú. Địa điểm: Trung tâm chính trị huyện Đồng Phú.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền, Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp Tổ xây dựng Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
3) 15h00: Đ/c Mạc Đình Huấn: Dự hội nghị cung cấp thông tin cho Báo chí và phát biểu về kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội và định hướng công tác tuyên truyền chinh sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Địa điểm Hội trường A – lầu 6 toàn nhà B, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước (phòng Thông tin – Khoa giáo sắp xếp lãnh đạo phòng dự và chuẩn bị nội dung bài phát biểu cho lãnh đạo)
4) 14h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp chức sắc, tôn giáo của Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh. Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
THỨ NĂM (17/11) 
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Dự kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo Ban, chi ủy cơ quan năm 2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Lãnh đạo các phòng.
2) Đ/c Hồng Sơn: Dự hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Sư đoàn 367, số 19, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (tham gia cùng đoàn với Công an tỉnh và Biên phòng tỉnh).
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) do Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường chính trị tỉnh.
THỨ SÁU (18/11)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Lễ kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022) và tuyên dương Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp xã, Trưởng Ban công tác mặt trận tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2022 và vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.  
2) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và Tuyên dương khen thưởng giáo viên giỏi năm học 2021 – 2022 do UBND thành phố Đồng Xoài tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố.
3) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Công đoàn Khu Công nghiệp Đồng Xoài - Đồng Phú (đường D2, ấp 3, xã Tân Thành, Tp Đồng Xoài).
4) 4h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm, Hồng Sơn: Dự hội nghị Báo cáo viên tháng 11/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Sư đoàn 367, số 19, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thị ủy Bình Long tổ chức. Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bình Long.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh. Địa điểm: Phòng họp B, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây