Lịch BTGTU Tuần 50/2022

Lịch BTGTU Tuần 50/2022

Số kí hiệu VB2265
Ngày ban hành 15/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 50 năm 2022 (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022)
 
THỨ HAI (12/12)
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì 02 cuộc họp sau:  
- 8h00 - 9h30: Họp chấm điểm thi đua Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy năm 2022.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB); trưởng, phó các phòng; đ/c Phúc, Tuyết Anh, Tuấn.
- 9h45 - 11h00: Chủ trì họp thông qua dự thảo lần 2 Chương trình công tác năm 2023 của cơ quan. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (Phòng LL-VH-LSĐ và phòng TT-KG gửi trước chương trình của phòng cho lãnh đạo Ban để phục vụ cuộc họp).
Thành phần: Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB); trưởng, phó các phòng.  
2) 8h00: Đ/c Khiêm: Giảng bài tại huyện Chơn Thành (thời gian: cả ngày)
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 15h00: Đ/c Đào Thị Lanh (TB): Tham gia đoàn công tác của Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại Thị ủy Chơn Thành.
3) 14h00: Đ/c Hùng: Dự họp Tổ biên tập Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương do Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy.
THỨ BA (13/12)
SÁNG   1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Nghe phòng Tuyên truyền - Tổng hợp báo cáo công tác tài chính cơ quan năm 2022 và phương hướng năm 2023. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Đức, Giang.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PB): Dự Họp Hội đồng KH&CN tỉnh xét duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2023. Địa điểm: Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
3) 5h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Chủ trì đoàn công tác tham dự chung khảo toàn quốc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Trung tâm hội nghị thành phố Đà Lat, tỉnh Lâm Đồng (thời gian: đến hết ngày 16/12/2022)
Cùng dự: Đ/c Quân, Khiêm, Quang Trung, Tuấn.
4) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Đi khảo sát tại huyện Lộc Ninh để chuẩn bị phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân nghèo vùng biên giới tại xã Lộc An và xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước năm 2022.
Cùng đi: Đ/c Hồng Sơn, Phúc, Luật.
CHIỀU 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2) 14h00: Phòng TT-KG: Cử cán bộ tham gia kiểm tra đường truyền phục vụ Hội nghị báo cáo viên trực tuyến. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
THỨ TƯ (14/12)
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 12/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Thành phần: Công chức phòng TT-KG.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
3) 7h30-8h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham dự cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức để nghe Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước báo cáo tiến độ tổ chức Lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023”. Địa điểm: Phòng họp D, UBND tỉnh.
4) 10h00: Đ/c Danh: Dự duyệt sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị mở tại thị xã Chơn Thành năm 2022. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 
CHIỀU  1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp BCĐ xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022. Địa điểm: phòng họp A – UBND tỉnh.
3) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (15/12) 
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự và báo cáo tại hội nghị tuyên truyền công tác biên giới lãnh thổ, biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia tỉnh Bình Phước năm 2022. Địa điểm: Hội trường huyện ủy Lộc Ninh.  
CHIỀU  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
2)  16h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Tham gia đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Thị ủy Phước Long
3) 14h00: Đ/c Hồng Dương: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
THỨ SÁU (16/12)
SÁNG 1)  8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
3) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Chủ trì họp đoàn công tác đi Lộc Ninh phối hợp với Bệnh viện 175 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân nghèo vùng biên giới tại xã Lộc An và xã Lộc Hòa. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Đức, Dương, Hồng Sơn, Dung, Nhã, Ngọc, Luật, Phúc. 
3) 7h30: Đ/c Nhã: Dự sinh hoạt chính trị tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Xoài. 
4) 10h00: Đ/c Đức: Chủ trì họp phòng Tuyên truyền – Tổng hợp chuẩn bị công tác tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. 
Thành phần: Công chức, người lao động phòng TT-TH. 
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Đi công tác huyện Lộc Ninh phối hợp với Bệnh viện 175 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ dân nghèo vùng biên giới tại xã Lộc An và xã Lộc Hòa. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (thời gian: đến trưa thứ 7, ngày 17/12/2022). Phòng TT-TH thuê xe 16 chỗ phục vụ công tác.
Cùng dự: Đ/c Dương, Hồng Sơn, Dung, Nhã, Ngọc, Luật, Phúc. 
2) 17h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì tiếp đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.  
Cùng dự: Đ/c Đức, Khiêm, Hùng, Quân, Quang Trung, Hà, Tuấn.
3) 13h30: Đ/c Đăng: Trực cơ quan thay bảo vệ xin nghỉ phép 01 buổi đi nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp Hội Cựu Chiến binh.
THỨ BẢY (17/12)
SÁNG 1) 07h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì tiếp ăn sáng đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Đức, Khiêm, Hùng, Quân, Quang Trung, Tuấn.
2) Công chức phòng Tuyên truyền – Tổng hợp: Làm việc chuẩn bị công tác tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và kế toán rà soát các hồ sơ thanh quyết toán cuối năm.
        
       TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây