Lịch BTGTU -Tuần 51/2020

Lịch BTGTU -Tuần 51/2020

Số kí hiệu VB 942
Ngày ban hành 13/12/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Hà Anh Dũng

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
       
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 11 tháng 12 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần thứ 51, từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

Thứ bảy (ngày 12/12):
Sáng:
8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng chống tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức. Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ nhật (ngày 13/12):
Chiều:
14h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự tổng duyệt Chương trình lễ khai mạc Triễn lãm Ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Phước năm 2020. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.

Thứ hai (ngày 14/12):
Sáng
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
­- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Trường Chính trị tỉnh (01 ngày).
- 8h00: Khiêm: Dự tập huấn khung giám sát về mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025. Địa điểm: Khách sạn Đoàn An điều dưỡng 198, số 2B, Lữ Gia, P9, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (đến hết ngày 15/12) (liên hệ đi cùng với Chi cục Dân số tỉnh).
- Đ/c Hồng Sơn: Đi học lớp Cao cấp LLCT - Hành Chính tại Trường Chính trị tỉnh (đến hết ngày 24/12/2020).
Chiều:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB):
+ 13h30: Họp kiểm điểm tập thể, cá nhân đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Địa điểm: phòng họp B  - Văn phòng HĐND tỉnh.
+ 14h00: Họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả; phát triển khoa học-công nghệ; phát triển thương mại - dịch vụ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2021-2025. Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.

Thứ ba (ngày 15/12):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Chủ trì hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh”. Địa điểm: phòng họp C - HĐND tỉnh.
Thành phần:  Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB).
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 8h00: Đ/c Triều: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương do Bộ Tư pháp tổ chức. Địa điểm: Phòng họp G, UBND tỉnh.
- 7h30: Đ/c Giang: Dự sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm quản lý, Chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ quý III, IV/2020. Địa điểm: Hội trường Ban CHQS thành phố Đồng Xoài.
Chiều:
- Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 17h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự khai mạc triển lãm Ảnh và phim phóng sự - Tài liệu trong cộng đồng ASEAN tại tỉnh Bình Phước năm 2020. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
- 13h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng đảng viên mới do huyện Đồng Phú tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh.
- 14h00: Đ/c Giang, Nhã, Hùng Anh, Đăng: Chuẩn bị hội trường để phục vụ hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.

Thứ tư (ngày 16/12):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Họp Ban Chủ nhiệm chương trình cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2021 - 2025” (theo Quyết định 75-QĐ/TU, ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 10h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), Thức: Duyệt phóng sự phục vụ hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
- 9h00: Đ/c Bình, Hà, Tuyết Anh: Chuẩn bị bảng tên các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020.
Chiều:
Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 13h30: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB): Dự khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Đồng Xoài, khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường HĐND – UBND thành phố Đồng Xoài.

Thứ năm (ngày 17/12):
Sáng:
- 7h45: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần trong cơ quan: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Lê Thị Thanh Loan (PB), CBCC cơ quan.
Thành phần ngoài cơ quan: Theo Giấy mời số 07-GM/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 8h00: Đ/c Khiêm: Dự hội nghị tập huấn Luật DQTV và tài liệu, vật chất huấn luyện DQTV năm 2020. Địa điểm: Hội trường B - Bộ CHQS tỉnh (01 buổi).
Chiều:
- 13h30: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Dự hội nghị công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 do Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Khiêm, Thành Trung: Đi công tác tại Cần Thơ (xe 93A -00.345, Đ/c Giang liên hệ thuê tài xế).

Thứ sáu (ngày 18/12):            
Sáng:
- 8h00: Đ/c Hà Anh Dũng (TB): Chủ trì làm việc với Đảng Đoàn Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và gặp gỡ, động viên các đại biểu đi dự Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (Theo ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường A cơ quan (giao Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị Giấy mời, nội dung). 
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Quân, An.
- 8h00: Đ/c Lê Thị Thanh Loan (PB), Khiêm, Thành Trung: Dự hội nghị đánh giá công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức. Địa điểm: Khách sạn Cửu Long, số 52 Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
- 8h00: Đ/c Lan: Dự hội nghị tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:
Đ/c Hà Anh Dũng (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
- 13h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng đảng viên mới do huyện Đồng Phú tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh.
 
                     TRƯỞNG BAN
Đã ký
Hà Anh Dũng

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay2,652
  • Tháng hiện tại104,231
  • Tổng lượt truy cập446,491
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây