Lịch BTGTU tuần thứ 20/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 20/2018

Số kí hiệu VB920
Ngày ban hành 13/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/05/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nông Hồng Thức

Nội dung

 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN TUYÊN GIÁO                                                 Đồng Xoài, ngày 11 tháng 5 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 20 (từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018)
Thứ hai (14/5):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Hội đồng xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
Chiều:
- 15h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 của Trường Chính trị tỉnh. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh. Cùng dự: Đ/c Tư (PB).
- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì họp tổ phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần dự:  Theo thông báo 150-TB/BTGTU ngày 11/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ ba (15/5):
Sáng:
- 7h45: Đ/c Trần Tuyết Minh (UVTV Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh): Dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Đức, đ/c Tú (Chi ủy viên), đ/c Ngọc (Phó bí thư chi đoàn).
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT):
+7h30: Dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và tổng kết trao giải cuộc thi viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Thị ủy Đồng Xoài tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm BDCT thị xã Đồng Xoài. (Theo ủy nhiệm của Thường trực Tỉnh ủy).
+ 10h15: Duyệt phóng sự truyền hình phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Địa điểm: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước.
Cùng dự:  Đ/c Quân, Đức.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Chủ trì làm việc với lãnh đạo Hội Đông y tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh về việc khảo sát 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về phát triển nền Đông y. Địa điểm: phòng họp A cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Khiêm, Thạch Sơn. (Thành phần ngoài cơ quan: Theo Thông báo 149-TB/BTGTU ngày 10/5/2018).
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Tổ trưởng Tổ xây dựng đề án sáp nhập Báo Bình Phước và Đài PT-TH tỉnh): Chủ trì họp Tổ xây dựng đề án sáp nhập Báo Bình Phước và Đài PTTH tỉnh. Địa điểm: Hội trường A cơ quan. Cùng dự: Đ/c Nhâm (PBTT), đ/c Thức.
Thành phần ngoài cơ quan: Ban Biên tập Báo Bình Phước, Ban Giám đốc Đài PT-TH tỉnh; Trưởng Phòng tổ chức – hành chính Báo Bình Phước, Đài PT-TH tỉnh.
Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 15h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Duyệt chương trình văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Địa điểm: Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước. Cùng dự: Đ/c Quân.
Thứ tư (16/5):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương tổ chức. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Đức.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT- Hành Chính tại Trường Chính trị (01 ngày).
Chiều:
­- 13h30: Trưởng Ban, các phó Trưởng Ban : Thông qua Thường trực Tỉnh ủy Đề án của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Địa điểm: phòng họp B Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Thức.
- 15h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Kiểm tra Hội trường và công tác chuẩn bị phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Địa điểm: Hội trường tỉnh.
Cùng dự: Đ/c Thức, Đức, Hùng, Thành Trung, Nhã, Tâm thành phần phục vụ trao thưởng.
Tối:    19h00: Đ/c Hùng, Lan, Tuyết Anh, Thạch Sơn, Hồng Sơn: Dự hội diễn văn     nghệ   kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); chào mừng     thành công Đại hội Công đoàn tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2018-2023. Địa điểm:   Hội trường Đoàn ca múa nhạc tỉnh.
Thứ năm (17/5):
Sáng:
8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), các phó trưởng Ban: Dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) gắn với kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018. Địa điểm: Hội trường tỉnh.
          Cùng dự: Theo thông báo 150-TB/BTGTU ngày 11/5/2018.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ sáu (18/5):
Sáng:
- 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh): Dự họp thống nhất báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Địa điểm: phòng họp B- HĐND tỉnh.
- 7h30: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 5/2018. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Viễn thông Bình Phước.
Cùng dự:  Đ/c Tư (PB), lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và chuyên viên phòng Thông tin.
Thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số 164-GM/BTGTU ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Tổ trưởng Tổ số 7 về kiểm tra, thẩm định đề án theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy): Chủ trì kiểm tra, thẩm định Đề án của Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch và Sở Giáo dục – Đào tạo về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII. Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ bảy (19/5):
19h00: Đ/c Quân   : Dự chương trình “Sân chơi chủ điểm quý II” năm 2018 và ra mắt câu lạc bộ biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu tuổi trẻ” do Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Địa điểm: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh./.
                                                                                             T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                           Đã ký
                                                                                               Nông Hồng Thức

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay4,175
  • Tháng hiện tại71,251
  • Tổng lượt truy cập413,511
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây