Lịch BTGTU tuần thứ 27/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 27

Số kí hiệu VB970
Ngày ban hành 29/06/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/06/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Minh Nhâm

Nội dung

 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 BAN TUYÊN GIÁO                                                               Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2018
                   *
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 27 (từ ngày 01/7/2018 đến ngày 06/7/2018)
 
Chủ nhật (01/7):
          Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB), đ/c Thức: Đi công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu      (đến hết ngày 02/7/2018).
Thứ hai (02/7):
Sáng:
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Đi công tác ngoài tỉnh (có chương trình riêng,          đến hết buổi sáng ngày 03/7/2018).
          - 7h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự hội nghị giao ban công tác tuyên        giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Đông Nam bộ 6 đầu năm 2018. Địa     điểm: Hội trường Khách sạn Intourco Reort, số 01A, đường Thùy Vân, P8,         TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
          Cùng dự:  Đ/c Thức, Trưởng Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp.
          - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
          - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.     Địa điểm: Trung tâm BDCT thị xã Đồng Xoài (01 ngày).
          - 7h30: Đ/c Tú, Hồng Sơn: Dự diễn tập phòng thủ A2. Địa điểm: Công an       tỉnh (01 ngày; đ/c Tú xin nghỉ buổi chiều để dự HN giao ban báo chí).
- Đề nghị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Đoàn công tác của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi trao tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.
Chiều:
Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT):
+ 14h00 – 16h00: Chủ trì họp giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 7/2018.
          Cùng dự:  Đ/c Tú, Đức, Nhã (thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số   177-GM/BTGTU ngày 27/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
+ 16h10: Trao đổi công tác với Tổng Biên tập Báo Bình Phước và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước về xây dựng Đề án hợp nhất 02 cơ quan báo (theo phân công của Tổ xây dựng đề án 67).
Địa điểm: Hội trường B - cơ quan.
 
Thứ ba (03/7):
Sáng 
8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT - Trưởng đoàn kiểm tra 65 của Tỉnh ủy): Đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về giáo dục và đào tạo; Kết luận 43-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về chăm sóc sức khỏe nhân dân; Kết luận 11-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về an toàn thực phẩm. Địa điểm: Huyện ủy Hớn Quản (01 ngày).
          Cùng dự:  Đ/c Tư (PB), Khiêm, Thạch Sơn.
Chiều:
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy về việc thông qua Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của các sở: Khoa học và Công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 13h30: Đ/c Triều: Tham gia Đoàn công tác của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đi trao tặng Sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng.
- 14h00: Đ/c Thức, Tú, Đức: Họp chi ủy định kỳ tháng 6/2018. Địa điểm: Phòng làm việc đ/c Thức.
Thứ tư (04/7):
Sáng:
- 9h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Chủ trì Lễ ra mắt cuốn sách “Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Phước”. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự:  Đ/c Danh, Quân, Đức, An  (Thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số 179-GM/BTGTU ngày 29/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT - Trưởng đoàn kiểm tra 65 của tỉnh ủy): Đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về giáo dục và đào tạo; Kết luận 43-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về chăm sóc sức khỏe nhân dân; Kết luận 11-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về an toàn thực phẩm. Địa điểm: Huyện ủy Đồng Phú (01 ngày).
Cùng dự: Đ/c Tư (PB), Khiêm, Thạch Sơn.   
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Địa điểm: huyện Đồng Phú (01 ngày).
Chiều:
          - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc      tại Trường Chính trị tỉnh.
          - Các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ năm (05/7):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự Diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018. Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Chủ trì hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh tháng 5-6/2018. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự:  Đ/c Tú, Hà. (Thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số 175-GM/BTGTU ngày 22/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
- 8h00: Đ/c Khiêm (UBBTV Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh): Dự hội nghị BCH Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh. Địa điểm: Liên hiệp hội tỉnh.
- 7h30: Đ/c Hồng Sơn (đ/c Tú dự buổi chiều): Diễn tập phòng thủ A2. Địa điểm: Công an tỉnh (01 ngày).
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh):
+ 13h30 – 15h45: Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
+ 16h00: Chủ trì họp cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thành phần: Các phó trưởng Ban, CBCC cơ quan.
          - 14h00 - 15h45: Các đ/c đảng viên: Họp chi bộ định kỳ tháng 6/2018.
Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
          - 14h00: Đ/c Hùng (Bí thư Chi đoàn): Dự họp Ban Chấp hành Đoàn khối     các cơ quan tỉnh. Địa điểm: Văn phòng  Đoàn khối các cơ quan tỉnh.
Thứ sáu (06/7):
Sáng:
          - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Tổ trưởng Tổ số 7 về kiểm tra, thẩm       định đề án theo Quyết định số 1004-QĐ/TU ngày 09/5/2018 của Tỉnh ủy):   Chủ trì kiểm tra, thẩm định Đề án của Sở Thông tin - Truyền thông về thực       hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương khóa XII. Địa điểm: Hội       trường A Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 8h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về GD&ĐT; Kết luận 43-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về chăm sóc sức khỏe nhân dân; Kết luận 11-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về an toàn thực phẩm. Địa điểm: Sở Y tế.
Cùng dự: Đ/c Tư (PB), Khiêm, Thạch Sơn.   
- 7h30: Đ/c Triều: Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Chiều:
          Trưởng Ban, các phó trưởng Ban: Làm việc tại cơ quan.  
K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Nguyễn Thị Minh Nhâm
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay3,414
  • Tháng hiện tại66,578
  • Tổng lượt truy cập408,838
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây