Lịch BTGTU tuần thứ 31/2018

Lịch BTGTU tuần thứ 31

Số kí hiệu VB999
Ngày ban hành 29/07/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/07/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nông Hồng Thức

Nội dung

 TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN TUYÊN GIÁO                                                             Bình Phước, ngày 27 tháng 7 năm 2018
                   *
 
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 31 (từ ngày 30/7/2018 đến ngày 03/8/2018)
 
Thứ hai (30/7):
Sáng:
          - 7h30 - 8h: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng Ban: Hội ý lãnh đạo Ban. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
          Cùng dự:  Đ/c Thức.
- 9h15 - 11h: Đ/c Trưởng ban, các phó trưởng Ban: Giao ban tuần 31/2018. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Cùng dựTrưởng, phó các phòng.
          - 8h-9h: Đ/c Nhâm (PBTT): Dự hội ý đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình hoạt động của văn phòng dùng chung khối Đảng Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều:        
- 14h: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy dự buổi trao đổi của Đoàn công tác Học viện Quốc phòng với tỉnh Bình Phước về một số vấn đề an ninh, trật tự thời gian qua. Địa điểm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 13h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Đảng ủy Công an tỉnh.
Thứ ba (31/7):
Sáng:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 8h: Đ/c Tư (PB): Tham gia Đoàn giám sát 960 của Tỉnh ủy giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Địa điểm: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Đảng ủy Công an tỉnh (01 ngày).
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Đoàn giám sát 961 Tỉnh ủy):         Chủ trì Đoàn giám sát 961 làm việc với đồng chí Nguyễn Đồng Thông, Giám đốc Sở Y tế. Địa điểm: Sở Y tế.
Cùng dự: Đ/c Thức. (Thành phần ngoài cơ quan: theo Quyết định số 961-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- 14h00: CBCC cơ quan: Tổng vệ sinh cơ quan.
Thứ tư (01/8):
Sáng:          
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 7h30: Đ/c Tú (Chi ủy Chi bộ): Dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018 do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức (Đến hết ngày 02/8). Địa điểm: Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 13h00 - 15h45: CBCC cơ quan: Tham gia Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Địa điểm: Nhà ăn cơ quan.
- 16h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Chủ trì họp mặt kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự:  Các phó trưởng Ban, CBCC cơ quan. (Thành phần ngoài cơ quan          theo Giấy mời số 184-GM/BTGTU ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thứ năm (02/8):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Trưởng Đoàn giám sát 961 Tỉnh ủy): Chủ trì Đoàn giám sát 961 làm việc với đồng chí Trần Văn Lộc, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cùng dự: Đ/c Thức. (Thành phần ngoài cơ quan: theo Quyết định số 961-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- 8h: Đ/c Tư (PB): Tham gia Đoàn giám sát 960 của Tỉnh ủy giám sát đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp sơ cấp LLCT tại huyện Đồng Phú (01 ngày).
- 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Đảng ủy Công an tỉnh (01 ngày).
- Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.
- 14h00: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Chủ trì họp giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí tháng 8/2018. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Tú, Đức, Nhã. (Thành phần ngoài cơ quan: theo Giấy mời số 185-GM/BTGTU ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
Thứ sáu (03/8):
Sáng:
- 8h:Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện, thị ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2018. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
- 7h30: Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt huyện Chơn Thành. Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
- 7h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại thị xã Đồng Xoài.
- 7h30: Đ/c Thức: Giảng bài lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng tại Đảng ủy Công an tỉnh (01 ngày).
- 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Đồng Phú.
- 7h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Bù Đăng.
- 7h30: Đ/c Danh, Đức, Quang Trung: Dự hội nghị thảo luận góp ý bổ sung dự thảo biên soạn cuốn Lịch sử truyền thống xã Bình Thắng. Địa điểm: Hội trường UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Đồng Phú.
- 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Bù Đăng.
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
Thứ bảy (04/8):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại thị xã Đồng Xoài.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Đồng Phú.
- 13h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Bù Đăng.
Chủ nhật (05/8):
Sáng:
- 7h30: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Bù Đăng.
- 7h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại thị xã Đồng Xoài.
Chiều:
- 13h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại thị xã Đồng Xoài.
- 13h30: Đ/c Thạch Sơn: Giảng bài lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên tại huyện Đồng Phú.
 
                                                                           K/T TRƯỞNG BAN
                                                                      PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                                 Đã ký
                                                                         Nguyễn Thị Minh Nhâm                                                                                                                                                          

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay3,826
  • Tháng hiện tại70,902
  • Tổng lượt truy cập413,162
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây