Lịch BTGTU tuần thứ 52/2017

Lịch BTGTU tuần thứ 52

Số kí hiệu VB787
Ngày ban hành 22/12/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/12/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nông Hồng Thức

Nội dung

TỈNH UỶ BÌNH PHƯỚC                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 BAN TUYÊN GIÁO                                  Đồng Xoài, ngày 22 tháng 12 năm 2017
                   *
LỊCH LÀM VIỆC
 Tuần thứ 52 (từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2017)
 
Chủ nhật (24/12):
Chiều:
 
            - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Đi công tác tại TP. Hồ Chí Minh.
            Cùng dự:  Đ/c Hùng.
 
Thứ hai (25/12):
Sáng & chiều:
 
            - 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Hội            trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan,           Q3, TP. Hồ Chí Minh (01 ngày).
            Cùng dự:  Đ/c Hùng.
           
                        - Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
           
Thứ ba (26/12):
Sáng:
 
            - 8h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết           công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Hội trường Thành           ủy Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. Hồ Chí       Minh.
 
            - 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dự hội nghị tổng kết công tác Dân vận;          Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017, sơ kết chương trình phối hợp giữa Ban   Dân vận với LLVT tỉnh năm 2017 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức. Địa   điểm: Hội trường Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Đồng Phú.
 
            - 8h00: Đ/c Nguyễn Văn Tư (PB): Dự họp Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn tài liệu dạy, học Địa lý địa phương tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Hội trường B - Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Phước.
 
            - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
 
Chiều:
 
- 14h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. Hồ Chí Minh.
           
                        - Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
 
Tối:     20h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT): Dự họp        Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên     viên chính cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp B -          Tỉnh ủy.
Thứ tư (27/12):
Sáng:
 
            - 6h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Tiếp khách tại Nhà hàng - khách sạn    Bom Bo.
            Cùng dự: Các phó Ban, CVP, Tú.
 
            - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung: Kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí UVBTV         Tỉnh ủy. Địa điểm: phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (01 ngày).
 
            - 7h30: Đ/c Nguyễn Công Sởi (PB): Dẫn đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh          ủy Quảng Bình tham quan Tà Thiết, Nhà giao tế Lộc Ninh.
            Cùng đi:  Đ/c Thức, Tú.
 
            - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ          quan.
 
                  - 7h30: Đ/c Danh, Đức, Quang Trung: Dự hội thảo công trình lịch sử Đảng           bộ và nhân dân xã Bù Nho giai đoạn 1945-2015 tại UBND xã Bù Nho,          huyện Phú Riềng.
 
Chiều:
 
            - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ          quan.
 
            - 17h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB), Nguyễn Công Sởi (PB), Nguyễn Văn Tư (PB): Tiếp khách tại Nhà hàng Hương Phù Sa.
            Cùng dự:  Đ/c Thức, Tú, Hùng.
 
                  - 17h00: Đ/c Triều: Dự cơm thân mật hội nghị cán bộ công chức cùng cán             bộ, công chức cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
 
Thứ năm (28/12):
Sáng:
 
- Đ/c Trần Tuyết Minh (TB):
+ 7h30 - 8h45: Chủ trì họp kiểm điểm tập thể và cá nhân các đ/c lãnh đạo Ban năm 2017. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
            Cùng dự:  Trưởng, phó các phòng.
 
            + 9h00 - 10h00: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan về việc xét thi đua - khen thưởng của Ban năm 2017.Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
            Thành phần: Thành viên hội đồng (các phó Ban, đ/c Thức, Khiêm, Hùng).
 
            + 10h15: Dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn Hội Văn học nghệ thuật. Địa điểm: Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
            Cùng dự: Đ/c Tư (PB, UV Đảng đoàn).
           
            - 7h30: Đ/c Triều: Giảng bài lớp Trung cấp LLCT - Hành chính tại Công an tỉnh.
 
Chiều:
 
            - 14h00 - 15h00: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Dự hội nghị tổng kết công tác phát thanh, truyền thanh, truyền hình năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Hội trường Đài phát thanh - Truyền hình Bình  Phước.
 
            ­- 15h15: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
- 14h00: Đ/c Nguyễn Công Sởi (BT), đ/c Thức, Tú, Khiêm, Đức: Kiểm điểm tập thể chi ủy và cá nhân các đ/c trong chi ủy năm 2017. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
 
            - Đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm (PBTT), Nguyễn Văn Tư (PB): Làm việc tại cơ quan.
 
Thứ sáu (29/12):
Sáng:
 
            - 7h30: Đ/c Trần Tuyết Minh (TB kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh): Làm việc tại Trường Chính trị tỉnh (có chương trình riêng).
 
- 8h00: Các đ/c phó trưởng ban: Dự hội nghị cán bộ công chức năm 2018. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
            Thành phần: Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan (Trang phục: Nam áo sơ mi, thắt cravat, nữ mặc bộ áo dài truyền thống).
 
            - 7h30: Đức: Tham gia Ban giám khảo Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 do Tỉnh đoàn tổ chức. Địa điểm: Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Phước (01 ngày).
 
Chiều:
           
            - Đ/c Trần Tuyết Minh (TB):
            + 14h00: Dự khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, đoàn   thể năm 2017. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
 
            + 15h00: Dự hội nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Đảng năm 2018. Địa điểm: phòng họp B - Tỉnh ủy.
            Cùng dự:  Đ/c Giang.
 
            - Các phó trưởng ban: Làm việc tại cơ quan.
Thứ bảy + Chủ nhât (29, 30/12):
 
            Đ/c Trần Tuyết Minh (TB): Tham gia Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
 
                                                                                               T/L TRƯỞNG BAN
                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG   
                                                                                                            (Đã ký)                                                                                                         
                                                                                                   Nông Hồng Thức

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay3,921
  • Tháng hiện tại70,997
  • Tổng lượt truy cập413,257
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây