Lịch HĐND tỉnh tuần thứ 34/2018

Lịch HĐND tỉnh tuần thứ 34

Số kí hiệu VB180
Ngày ban hành 17/08/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký Đỗ Văn Mạnh

Nội dung


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH BÌNH PHƯỚC                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                            
                                                                           Bình Phước, ngày 17 tháng 8  năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  34 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 24/8/2018)

THỨ BẨY (ngày 18/8)
1/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Phước. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng HCTCQT, bộ phận phục vụ, kỹ thuật cùng dự.
                        Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 19/8)
1/Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp đoàn công tác Trung ương.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại Khách sạn Bom Bo.
 THỨ HAI (ngày 20/8)
SÁNG+ CHIỀU:
1/Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/Đ/c Phạm Công  -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại các tỉnh miền Trung (có chương trình riêng theo Công văn số 176/HĐND ngày 13/8/2018 của Thường trực HĐND tỉnh). Cùng dự: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán.
Thời gian: từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 25/8/2018.
Lái xe: Đ/c Đỗ Quang Vinh đưa đón ra sân bay Tân Sơn Nhất.
            3/ Đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước.
Thành phần Đoàn: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; mời đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng - PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00 khảo sát tại trường THCS Tân Phú; 
+  9 giờ 45 khảo sát tại trường  THPT DTNT tỉnh.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
            4/ Đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  
5/ Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự họp tổ nội dung Đoàn kiểm tra 964 của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Văn phòng Tỉnh ủy.

CHIỀU:
1/Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự làm việc với đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Trần Tuyết Minh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước.
Thành phần Đoàn: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; mời đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Đồng Xoài; Phóng viên Báo, Đài PT-TH tỉnh; đ/c Mai Tấn Hùng - PTP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Thị Mai - chuyên viên phòng Tổng hợp cùng đi.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại UBND thị xã Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  

THỨ BA (ngày 21/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội, làm việc tại trụ sở.  
2/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018.
Mời dự: Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trúng cử khu vực huyện Phú Riềng; Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên Phòng Tổng hợp cùng dự.
                        Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh
3/ Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia đoàn Kiểm tra 964 của Tỉnh ủy.
 Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 8 giờ 00 tại Thanh tra tỉnh.
+ Chiều: 14 giờ 00, tại Thị ủy Đồng Xoài.
 
THỨ TƯ (ngày 22/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc với Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ 2 năm 2018. Đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP HCTCQT cùng dự.
                        Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại trụ sở HĐND huyện Lộc Ninh.
                        Lái xe: Đ/c Lê Văn Thành.
2 /Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội dự Tọa đàm: Tình hình thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi) do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức.
Thời gian, địa điểm: khai mạc lúc 8 giờ 00, tại khách sạn Palace, số 1 Nguyễn Trãi, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 23/8)
SÁNG:
1/ Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh dạo chuyên trách các Ban: Văn hóa - Xã hội, Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  
2/ Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia đoàn Kiểm tra 964 của Tỉnh ủy.
 Thời gian, địa điểm:
+ Sáng: 8 giờ 00 tại Thị ủy Phước Long.
+ Chiều: 14 giờ 00, tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
THỨ SÁU (ngày 24/8)
SÁNG + CHIỀU:
1/Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự  họp Ban thường vụ Tỉnh ủy phiên 15/2018.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018, tổng kết công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.
                        Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường A, Sở Giáo dục và Đào tạo.
                        Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách BanPháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  
4/ Lãnh đạo và công chức Văn phòng HĐND tỉnh dự lễ kỷ niệm và giao lưu văn hóa – thể thao truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2018).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, ngày 24/8/2018 tại Hội trường tỉnh.
(Lịch này thay thư mời).   

                                                                                                               TL. CHỦ TỊCH
                                                                                                KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                               PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
                                                                                                            Đã ký
                                                                                                           

                                                                                                        Đỗ Văn Mạnh 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,649
  • Tổng lượt truy cập3,334,296
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây