Lịch TT và BTV tuần 49/2020

Lịch TT và BTV tuần 49/2020

Số kí hiệu VB925
Ngày ban hành 26/11/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 27 tháng 11 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 49 năm 2020 (từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020)
- - - - -
 
THỨ 7 – NGÀY 28/11


CHIỀU
09h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do ông Phùng Đức Tiến – Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh động vật; xây dựng chuỗi, vùng chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh để xuất khẩu (Theo Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
THỨ HAI - NGÀY 30/11
SÁNG
1) 08h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định nghi hưu cho cán bộ theo chế độ và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần mời dự: Đồng chí Trần Ngọc Trai – Nguyên UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Uy – Nguyên UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nộ chính Tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Minh Hợi – UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Đại diện Lãnh đạo các: HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng VIP tỉnh uỷ.
2) 09h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc theo chương trình riêng.
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.
    3) 08h30: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐTĐ – KT Tỉnh ủy chủ trì họp Hội Đồng thi đua khen thưởng Tỉnh ủy.
   Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực HĐTĐ-KT Tỉnh ủy) thông qua danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có thành tích trong công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI   
   Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng BTG Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng BDV kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Đ/c UVBTV – Phó trưởng BNC Tỉnh ủy, Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn hóa – xã hội, Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c Phó trưởng BTC Tỉnh ủy phụ trách công tác cơ sở đảng, đảng viên, đ/c Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Đ/c Phó trưởng phòng cơ sở đảng, đảng viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng.
  Địa điểm: Tại phòng họp C– Tỉnh ủy
CHIỀU
1) 14h00: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Công ty Tập đoàn Hưng Hải chi nhánh Bình Phước nghe báo cáo tình hình triển khai dự án năng lượng mặt trời và các kiến nghị của doanh nghiệp.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vựcl; Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, TN&MT, Đại diện thường trực Huyện uỷ Lộc Ninh, Bình Long, Điện lực tỉnh, Đại diện Tập Đoàn Hưng Hải – Chinh nhánh Bình Phước; các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 14h20’: HỌP THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ PHIÊN 07
Nội dung:
2.1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo nhân sự Đại hội Liên minh Hợp tác xã, nhân sự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.
- Công tác khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích trong công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Mời dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
2.3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Thông qua Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn năm 2021.
2.4. Ban Cán sự UBND tỉnh:

- Báo cáo kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực; Giám đốc các sở ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vân tải, NN&PTNT, các thành phần khác do Ban Cán sự UBND tỉnh mời.
- Báo cáo kiến nghị, đề xuất của các ngành.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các sở ngành liên quan do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh mời.
2.5. Văn phòng Tỉnh uỷ
- Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Báo cáo tiếp thu ý kiến đối với Dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh uỷ.
* Đối với các nội dung báo cáo tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ, đề nghị các đơn vị báo cáo gửi tài liệu trước cuộc họp ít nhất là 02 ngày để Văn phòng Tỉnh uỷ kịp thời tổng hợp. Nội dung nào không thực hiện theo quy định sẽ không được thông qua và thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh uỷ.
THỨ BA – NGÀY 01/12


SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với cơ quan truền thông của Tập đoàn Viettel theo chương trình riêng.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


CHIỀU
1) Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại trụ sở.
2) 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Lãnh đạo HĐND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Giao Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình.
Địa điểm: Phòng họp B – HĐND tỉnh.
THỨ TƯ - NGÀY 02/12SÁNG
08h00’: HỌP BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ PHIÊN 3 (nguyên ngày)
Nội dung
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo nhân sự Đại hội Liên minh Hợp tác xã, nhân sự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.
2. Văn phòng Tỉnh ủy:
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
- Báo cáo Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.
- Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp B –Tỉnh uỷ (tầng 2)CHIỀU
 14h00’: TIẾP TỤC HỌP BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ PHIÊN 3
1. UBKT Tỉnh ủy:
- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020.
- Thông qua Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy Khóa XI, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - NGÀY  03/12

SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo kết quả, tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực,Giám đốc các sở, ngành: Tư pháp, KH&ĐT, Xây dựng, TN&MT, Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các thành phần khác do Ban Cán sự UBND tỉnh mời.
2) Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
CHIỀU  Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU – NGÀY 04/12
SÁNG
1) 08h00’: HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ PHIÊN THỨ 3 (mở rộng)
Nội dung:
1. Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
3. Tổng kết công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
5. Công bố các Quyết định của BTVTU về thành lập Ban chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm thực hiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
- Thành phần: Chủ trì hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy.
+ Trung ương: Đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương và VPTW Đảng (phía Nam).
+ Cấp tỉnh: Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh.
+ Cấp huyện và tương đương: Bí thư BCS Đảng, đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Thực hiện theo Công văn số 45-CV/TU ngày 25/11/2020 của Tỉnh uỷ về chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 khóa XI.
2) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Trưởng Ban Dân tộc tỉnh dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc các Dân tộc thiểu số Lần thứ II – Năm 2020.  
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
CHIỀU
14h00’: HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TỈNH UỶ PHIÊN THỨ 3
Nội dung:
1. Thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2. Thông qua Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.
4. Thông qua Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.
5. Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy.
6. Tham luận, thảo luận và giải đáp kiến nghị (lồng ghép với thực hiện chất vấn của các cấp ủy viên).
Thành phần: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ 7 – NGÀY 05/12
  07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự tham quan diễn tập CH –CQ và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật năm 2020 do Quan Khu 7 tổ chức (Nguyên ngày, Buổi sáng từ 07h30 – 09h30, buổi chiều bắt đầu từ 13h30 – 16h30’)
Địa điểm: Trường bắn QGKV3, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn. Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay17,681
  • Tháng hiện tại470,253
  • Tổng lượt truy cập4,239,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây