Lịch TT và BTV tuần 50/2022

Lịch TT và BTV tuần 50/2022

Số kí hiệu VB2264
Ngày ban hành 08/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 09 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 50 năm 2022 (từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2022)
------
Thứ Hai (12/12):
     Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác rà soát quy hoạch lãnh đạo các sở, ngành. Địa điểm: Phòng họp B- Tỉnh ủy.
                    + 08h00’- 08h20’: Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh. Mời dự: Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
                    + 08h20’- 08h40’: Ban Nội chính Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
                    + 08h40’-09h00’: Liên minh HTX tỉnh. Mời dự: Đ/c Chủ tịch LMHTX tỉnh.
                    + 09h00’ - 09h20’: Sở Ngoại vụ. Mời dự: Đ/c GĐ sở Ngoại vụ.
                    + 09h20’ - 09h40’: Sở NN&PTNT. Mời dự: Đ/c GĐ sở NN&PTNT.
                    + 09h40’ - 10h00’: Đài PTTH&Báo Bình Phước. Mời dự: GĐ Đài PTTH&Báo Bình Phước.
                    + 10h00’: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh. Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh
- 07h30’ – 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại phòng VIP – Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; các kiến nghị, đề xuất (nếu có). Địa điểm: Tại Thị ủy Chơn Thành.
                    Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GTVT, Xây dựng, Thông tin và truyền thông, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế.
                    - 14h00’ – 14h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam về công tác cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                    - 14h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp BCH Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Bình Phước lần III, nhiệm kỳ 2022-2027. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    (Giao sở Ngoại vụ tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình, mời thành phần dự họp).
Thứ Ba (13/12):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 70/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    + 08h00’ – 10h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Văn bản của BTV Tỉnh ủy về triển khai Quy định 41- QĐ/TW về nguyên tắc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ diện BCT, BBT quản lý sau khi bị kỷ luật; (3) Công tác quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh, quy hoạch các sở, ban, ngành, địa phương. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. 
                    + 10h00’: UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo về rà soát soát Quy chế làm việc, tổ chức cán bộ, đầu tư công, lĩnh vực đất đai.
   Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 70/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    + 14h00’ – 14h30’: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung tiếp thu, giải trình góp ý đối với dự thảo các văn bản trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12/2022; dự thảo Nghị quyết năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
                    + 14h30’- 15h30’: Đảng ủy Công an tỉnh thông qua: (1) Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về xây dựng Công an xã, thị trấn; (2) Báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về an ninh kinh tế; (3) Báo cáo Tổng kết 11 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của BTV Tỉnh ủy. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy (dự nội dung 1,2,3); Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo - sở Nội vụ (dự nội dung 3).
                    + 15h30’: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Xin ý kiến đối với kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2023.
Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.

Thứ Tư (14/12):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022. Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
                    (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự).
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Thành viên Hội đồng theo Quyết định 758-QĐ/TU ngày 21/11/2022 của BTV Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV - Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Lý Thanh Tâm, TUV – GĐ sở GD&ĐT; Đ/c Đỗ Đức Hòa, TUV – PTB TT BTC Tỉnh ủy; Đ/c Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Trần Đức Thịnh, Trưởng phòng TCCB BTC Tỉnh ủy.
                    (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình họp).
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp BCĐ xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Thành phần dự họp: Quyết định số 1348-QĐ/TU ngày 10/4/2019 và Quyết định số 1910 – QĐ/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng BTG Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng BNC Tỉnh ủy, Đ/c PCT UBND tỉnh phụ trách kinh tế, Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức đảng - đảng viên, Đ/c Trưởng Ban QLKKT tỉnh, Đ/c GĐ sở KH&ĐT, Đ/c GĐ sở LĐTB&XH, Đ/c GĐ Sở Tài chính, Đ/c Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Đ/c PCT UB MTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách công tác phong trào, Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Đ/c Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đ/c Chủ tịch HND tỉnh, Đ/c Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn, Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
                    (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung)
 Thứ Năm (15/12):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 37/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
                    - 08h00’ – 10h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác quy hoạch cán bộ; Quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh; quy hoạch cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương; (3) Văn bản của BTV Tỉnh ủy về triển khai Quy định 41- QĐ/TW về nguyên tắc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ diện BCT, BBT quản lý sau khi bị kỷ luật.
                    - 10h00’ – 10h30’: UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo về rà soát soát Quy chế làm việc, tổ chức cán bộ, đầu tư công, lĩnh vực đất đai.
                    - 10h30’: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung tiếp thu, giải trình góp ý đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12/2022; dự thảo Nghị quyết năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
     Chiều:    - 13h30’ – 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo Tổng Cục thi án Dân sự về công tác cán bộ Cục Thi hành án tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                    - 14h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2022. Địa điểm: Phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ Sáu (16/12):
     Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
                    Về nội dung, chương trình, thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 23/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

                    Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây