Lịch TT và BTV tuần thứ 01/2022

Lịch TT và BTV tuần thứ 01/2022

Số kí hiệu VB2078
Ngày ban hành 30/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 01 năm 2022 (từ ngày 03/01 đến ngày 07/01/2022)
------

Thứ hai (03/01): Thường trực, UVBTV Tỉnh uỷ nghỉ Tết dương lịch năm 2022.
Thứ ba (04/01):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 01/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                    Nội dung:
                    1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, chính sách cán bộ.
                    2- UBKT Tỉnh uỷ thông qua nội dung hội nghị rút kinh nghiệm và dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 143-TB/UBKTTW ngày 12/10/2021 của UBKT Trung ương.
                    3- BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương: (1) Công văn số 4274/UBND-KT ngày 23/12/2021 về xin chủ trương mua sắm tập trung xi măng để thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới’; (2) Công văn số 4314/UBND-KT ngày 27/12/2021 về xin ý kiến bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid 19 cho thị xã Bình Long; (3) Công văn số 3459/UBND-TH ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án khai thác mỏ đá xây dựng của Công ty TNHH MTV xây dựng Hùng Cường; (4) Công văn số 3783/UBND-TH ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh xin chủ trương cho Ban An toàn giao thông tỉnh mua sắm 03 xe tải nâng để phục vụ công tác tuần tra; (5) Công văn số 3908/UBND-TH ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về xin chủ trương tu bổ, sửa chữa một số hạng mục công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
 Mời dự: đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng, BQL Khu kinh tế, Y tế, Văn phòng điều phối xây dựng NTM, VP UBND tỉnh.
4- Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước thông qua: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, TN&MT, NN&PTNT.
- 09h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Lê Hoàng Lâm, UVBTV - PCT HĐND tỉnh dự phiên khai mạc trực tuyến kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV. Địa điểm: Tại phòng họp B – Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
   Chiều:      - 14h00’- 16h00’: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
                    - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ tư (05/01):
      Sáng:    - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp G- UBND tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá X tại thị xã Bình Long. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở LĐTB&XH, TN&MT. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến UBND thị xã Bình Long.
Thứ năm (06/01):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 01/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                    Nội dung:
                    1- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân.
2- UBKT Tỉnh uỷ thông qua nội dung hội nghị rút kinh nghiệm và dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 143-TB/UBKTTW ngày 12/10/2021 của UBKT Trung ương.
    Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 2/2022 (thời gian: 02 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ năm 2021 (Đề nghị các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ gửi Bản kiểm điểm cá nhân, bản nhận xét đảng viên sinh hoạt nơi cư trú và Phụ lục nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ về Văn phòng Tỉnh uỷ trước ngày 04/01/2021).
Thứ sáu (07/01):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ năm 2021 (tiếp).

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Khánh
             
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây