Lịch TT và BTV tuần thứ 03/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 03

Số kí hiệu VB651
Ngày ban hành 09/01/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 03/2020 (từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2020)
- - - - -
Trong Tuần làm việc thứ 03 năm 2020, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.

THỨ HAI - Ngày 13/01SÁNG
1) 08h00’: Thường trự Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020 (do Thanh tra Chính phủ tổ chức).
Địa điểm: Trụ sở VNPT Bình Phước.
2) Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp khách đến chúc Tết Tỉnh ủy (cả ngày).
Địa điểm: trụ sở Tỉnh ủy
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại đơn vị
THỨ BA - Ngày 14/01
SÁNG
08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 01 năm 2020
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy
Nội dung
(1)- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ; kết quả ghi phiếu phân loại năm 2019 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu, đảng viên làm kinh tế giỏi năm 2019.
- Kế hoạch thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể.
Mời dự: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
(2)- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
(3)- Ban Chỉ đạo 1513 về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh: Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo qua phần mềm skype).
Cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ mời các thành phần liên quan.
(4)- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo:  
- Các nội dung Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có kết luận chỉ đạo trong năm 2019 nhưng UBND tỉnh chưa thực hiện;
- Báo cáo kết quả thu ngân sách năm 2019 và dự kiến phân bổ nguồn vượt thu năm 2019; báo cáo về chuyển nguồn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 chưa thực hiện sang năm 2020;
- Báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; kế hoạch thăm và chúc tết các đơn vị, các đối tượng chính sách, hộ nghèo.
Cùng dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh mời.
2) 07h30’: Đồng chí Lê Văn Uy, UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020.
Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
Thành phần cùng dự: Thường trực HĐND; UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
3) Đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị trực tiếp khách đến chúc Tết Tỉnh ủy (cả ngày).
Địa điểm: trụ sở Tỉnh ủy

CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Tiểu Ban nhân sự, Tiểu Ban văn kiện chủ trì Họp Tiểu Ban nhân sự, Tiểu Ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Nội dung:
- Từ 14h00’ – 15h00’: Chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự (Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 02-KH/TBNS của Tiểu ban nhân sự).
Thành phần: Thành viên Tiểu ban nhân sự; tổ trưởng, tổ phó và thư ký tổ giúp việc Tiểu ban nhân sự.
- Từ 15h00’: Chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của thành viên tiểu ban vào dự thảo báo cáo chính trị; việc tiếp thu, giải trình các nội dung thành viên góp ý; báo cáo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo báo cáo chính trị; Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X)
Thành phần: Thành viên Tiểu ban Văn kiện.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày  15/01SÁNG
1) 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 01 năm 2020.
Nội dung:
(1)- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ; kết quả ghi phiếu phân loại năm 2019 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
(2)- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo điều chỉnh, bổ sung phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
(4)- Đoàn giám sát 1655 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả giám sát về công tác chuẩn bị Đại hội đảng tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh (Đoàn giám sát 1655 (UBKT Tỉnh ủy) đã gửi dự thảo báo cáo kết quả giám sát đến các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy để lấy ý kiến; tại cuộc họp, chỉ báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đ/c UVBTV Tỉnh ủy đối với dự thảo báo cáo kết quả giám sát).
(5)- Ban Chỉ đạo 1513 về xây dựng và thực thi tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh: Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh tỉnh Bình Phước và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo qua phần mềm skype).
Cùng dự: Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 1513, lãnh đạo UBND tỉnh.
(6)- Tiểu ban văn kiện ĐHĐB tỉnh lần thứ XI thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung và báo cáo; thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X (Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo).
09h30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ Khánh thành, bàn giao nhà Điểm dân cư liền kề chốt Dân quan biên giới xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
Địa điểm: ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.
2) Đồng chí Lê Thị Xuân Trang – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết Tỉnh ủy (cả ngày).
Địa điểm: trụ sở Tỉnh ủy
CHIỀU
1) Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:
- 14h00’ – 15h00’: Làm việc với Tổ rà soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử
Nội dung: Tổ rà soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đến nay và kế hoạch thực hiện năm 2020.
Cùng dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ rà soát; các thành viên Tổ rà soát: đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh VPTU, đ/c Nguyễn Minh Quang – PGĐ Phụ trách Sở TT và TT, đ/c Phạm Văn Trinh – Giám đốc VNPT Bình Phước, đ/c Phan Xuân Linh – PCVP UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 15h00’ – 17h00’: Làm việc với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020 (Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh).
Nội dung: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 2927-TB/TU ngày 09/7/2019 của Tỉnh ủy.
Cùng dự: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh, Chánh VPUBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - Ngày  16/01SÁNG
1) 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ Chủ trì Hội thảo trực tuyến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.
Thành phần: Theo Công văn số 3518-CV/TU ngày 09/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
2) Đồng chí Lê Văn Uy – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực tiếp khách đến chúc Tết Tỉnh ủy (cả ngày)
Địa điểm: trụ sở Tỉnh ủyCHIỀU
1) 13h30: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh.
Nội dung: Giao ban Ban Nội chính  Tỉnh uỷ thông báo nội dung với các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo.
Thành phần: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, chủ trì giao ban các cơ quan khối Nội chính tỉnh Quý IV/2019.  Giao Ban Nội chính chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình họp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo về công tác chuẩn bị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý  2020.
Thành phần: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ VN Tỉnh, Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các cơ quan khối nội chính tỉnh; Bí thư các Huyện, Thị, Thành uỷ; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ
3) 14h00: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động báo chí năm 2019 của Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
Địa điểm: Trụ sở Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
THỨ SÁU - Ngày 17/01
SÁNG
1) 07h30: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2020) và tuyên dương các Bí thư Chi bộ tiêu biểu, Đảng viên làm kinh tế giỏi năm 2020. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Theo Giấy mời số 83-GM/TU ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
2) Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UVBTV trực, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp khách đến chúc Tết Tỉnh ủy (cả ngày).
Địa điểm: trụ sở Tỉnh ủy

CHIỀU
14h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dư Đại hội Chi bộ 1 – Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng Truyền thống (Tầng 3 Tỉnh uỷ)
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay18,924
  • Tháng hiện tại110,070
  • Tổng lượt truy cập4,470,850
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây