Lịch TT và BTV tuần thứ 04/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 04

Số kí hiệu VB812
Ngày ban hành 18/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/01/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày  19  tháng 01 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 04 năm 2018 (từ ngày 22/01 đến ngày 26/01)
 
Thứ hai (22/01):
      Sáng:   - 08 giờ 00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy đi công tác tại thị xã Phước Long (UBND tỉnh có thư mời riêng).
- 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
     Chiều:   - 14 giờ 00’ đến 15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh về tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại thời gian qua, nhiệm vụ thời gian trước trong và sau tết Nguyên đán (Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Mời dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Từ 15 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tinh thần thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Mời dự: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh.
Thứ ba (23/01):
    Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Bù Đốp. Nội dung: (1) Huyện ủy, UBND huyện chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết những vụ việc khiếu nại, kéo dài trên địa bàn huyện; (2) báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và tháng 01/2018. Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đốp.
                   Thành phần tham dự: Thường trực Huyện ủy Bù Đốp; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Sở NN&PTNT, sở TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Ban tiếp công dân tỉnh; các thành phần khác do Huyện ủy bố trí.    
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ tổng kết, trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV năm 2016 – 2017 và phát động hội thi lần thứ V, năm 2018 – 2019. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh Bình Phước.
Thứ tư (24/01):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự họp  Tổ thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh.
                     - 08 giờ 30’:  Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Ngọc Trai, UVBTV – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy Đồng Phú. Nội dung: (1) Huyện ủy, UBND huyện  chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết những vụ việc khiếu nại, kéo dài trên địa bàn huyện; (2) báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tháng 01/2018. Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
                   Thành phần tham dự: Thường trực Huyện ủy Đồng Phú; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Sở NN&PTNT, sở TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Ban tiếp công dân tỉnh; các thành phần khác do Huyện ủy bố trí.    
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
                   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự  họp thông qua dự thảo Đề án thành lập Văn phòng dùng chung khối Đảng tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Tại Tỉnh đoàn Bình Phước.
Thứ năm (25/01):
     Sáng:     - 07 giờ 30’ đến 09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy ; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh dự họp UBND tỉnh về xem xét giải quyết vấn đề góp vốn của Công ty Cao su Sông Bé vào công ty Becamex - Bình Phước; về tiến độ thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
- 09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy  Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi tiếp và làm việc của UBND tỉnh với Tổng giám đốc tập đoàn Asia infonet INC Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thị ủy Đồng Xoài. Nội dung: (1) Thị ủy, UBND thị xã chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết những vụ việc khiếu nại, kéo dài trên địa bàn thị xã; (2) báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, tháng 01/2018. Địa điểm: Tại Thị ủy Đồng Xoài
 Thành phần tham dự: Thường trực Thị ủy Đồng Xoài; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Sở NN&PTNT, sở TN&MT, Tài chính, KH&ĐT, Ban tiếp công dân tỉnh; các thành phần khác do Thị ủy bố trí.    
- 7 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Địa điểm: Tại Công an tỉnh.
- 8 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự chỉ đạo Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2018. Địa điểm: Tại LĐLĐ tỉnh Bình Phước.
     Chiều:  - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy
 Nội dung: 
  1- Tổ thư ký Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW báo cáo nội dung điều chỉnh, bổ sung  Đề án của Tỉnh ủy. Mời dự: Thành viên Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy.
 2- Tổ chính sách Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW theo Quyết định 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy thông qua: (1) chính sách đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, đối tượng thuộc diện dôi dư, tinh giản biên chế; (2) Quy định về chế độ khoán kinh phí hoạt động, khoán phụ cấp chức vụ. Mời dự: Thành viên Tổ chính sách theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc Sở Tài chính, Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thành Chương – Giám đốc Sở Nội vụ.
3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức xếp loại tổ chức, cá nhân; (2) Quy định về thi tuyển chức danh lãnh đạo và Quy chế thi tuyển. Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ.
 4- UBND tỉnh báo cáo: (1) sơ kết 01 năm hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh; (2) báo cáo thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh; (3) Phương án xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh (UBND tỉnh báo cáo tóm tắt những thuận lợi, khó khăn và đề xuất phương án thực hiện những nội dung trên).
Thứ sáu (26/01):
 Sáng    - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi; tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc; trí thức tiêu biểu, các mô hình học tập năm 2017. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự Hội nghị khách hàng năm 2018 Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước. Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Cán bộ Công chức Văn phòng Tỉnh ủy năm 2018. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.

             * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
 
                                                                              T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG
 
                                                                                        (ĐÃ KÝ)
 
 
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,844
  • Tổng lượt truy cập3,334,491
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây