Lịch TT và BTV tuần thứ 05/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 05

Số kí hiệu VB819
Ngày ban hành 26/01/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/01/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Đồng Xoài, ngày  26 tháng 01 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 05 năm 2018 (từ ngày 29/01 đến ngày 02/02)
 
Thứ hai (29/01):
     Sáng:     - 09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tiếp Hiệp hội điều Việt Nam đến chúc tết Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng VIP – Tỉnh ủy. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Hội điều Bình Phước, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su: Bình Phước, Phước Long. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   - 14 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp thống nhất các nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) và tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu hàng năm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.
Thứ ba (30/01):
      Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long.
- 09 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.  Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.
- 08 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phát động phong trào thi đua năm 2018 của Hội LHPN tỉnh. Địa điểm: Tại Hội LHPN tỉnh.
   Chiều:     - Từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Từ 15 giờ 00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt tinh thần thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Mời dự: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh.
                   - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì họp Hội đồng Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
 Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực HĐĐT&BDCB tỉnh chuẩn bị nội dung: (1) Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; (2) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  năm 2018; (3) kiến nghị một số vấn đề liên quan đến Quyết định số 900 – QĐ/TU, ngày 03/7/2013 và Quy chế làm việc của Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng tỉnh.  Thành phần dự họp: Thành viên hội đồng theo Quyết định số 798-QĐ/TU ngày 16/10/2017 của BTV Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách khối văn hóa – xã hội); Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Sở Tài chính; Đ/c Giám đốc Sở GD&ĐT; Đ/c Phó trưởng ban Thường trực BTC Tỉnh ủy.
Thứ tư (31/01):
     Sáng:    - 7 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy
                   Nội dung:
1- Tổ thư ký Ban chỉ đạo báo cáo tiếp thu, giải trình nội dung Đề án của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (trong đó có chính sách đối với đối tượng sau sắp xếp). Mời dự: Thành viên Tổ thư ký theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy.
                   2- Tổ chính sách Ban chỉ đạo báo cáo tóm tắt nội dung chính Quy định về chế độ khoán kinh phí hoạt động, khoán phụ cấp chức vụ. Mời dự: Thành viên Tổ chính sách theo Quyết định số 850-QĐ/TU ngày 15/12/2017 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – Giám đốc Sở Tài chính, Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Thành Chương – Giám đốc Sở Nội vụ.
3- Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Những nội dung cơ bản của Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức xếp loại tổ chức, cá nhân; (2) Những nội dung cơ bản của Quy định về thi tuyển chức danh lãnh đạo và Quy chế thi tuyển. Mời dự: Giám đốc Sở Nội vụ.
                   4- UBND tỉnh báo cáo: (1) sơ kết 01 năm hoạt động của Trung tâm Hành chính công của tỉnh; (2) báo cáo thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh.
    Chiều:    - 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự buổi tiếp các doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
                   - 17 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết kế hoạch sản xuất, kinh doanh xuất khẩu chăn nuôi năm 2017 của Tập đoàn Hùng Nhơn. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty.
 Thứ năm (01/02):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồn biên phòng nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (thời gian: 01 ngày) (Chương trình, thành phần đoàn đi theo Công văn số 526 -CV/VPTU ngày 26/01/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy).
                   - 8 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp Tòa Giám mục Phú Cường đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng VIP-Tỉnh ủy. Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.
                   - 08 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2018. Địa điểm: Tại phòng họp C- Tỉnh ủy.
                   - 8 giờ 00’ Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm chúc tết các Đồn biên phòng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập (Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chuẩn bị nội dung, chương trình đoàn đi).
    Chiều:    - 13 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ công nhận xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đạt chuẩn Nông thôn mới. Địa điểm: Tại xã Đức Liễu.
- 15 giờ 00’: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Thứ sáu (02/02):
     Sáng     - 06 giờ 00’: Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018). Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị đóng góp dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược” trình Hội nghị Trung ương 7 – khóa XII do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì (Thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường C4, Nhà khách T78 – TP HCM.
- 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) và tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu hàng năm. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh. Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 05/01/2018 của Tỉnh ủy, gồm: Mời đại diện lãnh đạo: Vụ địa phương III - BTC Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương (phía Nam); Thường trực HĐND – UBND – UB MTTQVN tỉnh; các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy-khóa X; đại diện lãnh đạo: các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, các công ty cao su và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; Đại diện: Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; các đồng chí bí thư chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được Tỉnh ủy, huyện ủy, thị ủy và tương đương khen, các đồng chí bí thư chi bộ được tuyên dương (giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các đảng bộ thông báo thành phần mời dự); phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và thường trú trên địa bàn dự và đưa tin; đại biểu khối đông: giao công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Cựu chiến binh tỉnh triệu tập theo Kế hoạch.
                  
                   * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
 
                                                                              T/L BAN THƯỜNG VỤ
                                                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
                                                                                 Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay11,978
  • Tháng hiện tại114,761
  • Tổng lượt truy cập3,356,408
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây