Lịch TT và BTV tuần thứ 06/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 06/2020

Số kí hiệu VB661
Ngày ban hành 30/01/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 31 tháng 01 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 06/2020 (từ ngày 03/02 đến ngày 09/02/2020)
- - - - -
Căn cứ Chương trình số 34- CTr/TU ngày 31/12/2020 về Chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2020; Căn cứ Chương trình công tác tháng 02 năm 2020 và tình hình, điều kiện thực tế; Trong Tuần làm việc thứ 06 năm 2020 Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.
THỨ HAI - Ngày 03/02
SÁNG
1) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, số 1, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
2) 08h00: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và tuyên dương Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2017 – 2019) do Huyện ủy Phú Riềng tổ chức.
Địa điểm: Hội trường UBND xã Phú Riềng – Huyện Phú Riềng.
CHIỀU 14h00: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ BA - Ngày 04/02


SÁNG
1) 08h00’:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Cùng dự: Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm Phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
2) 07h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, chương trình.
Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó Ban VH-XH, HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
     Địa điểm Phòng VIP Tỉnh ủy (tầng 1).
     Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Bình Phước.
CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú về công tác cán bộ.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp Huyện uỷ Đồng Phú.
2) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với đồng chí Hà Văn Thành – TUV, Bí thư Huyện uỷ Đồng Phú. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Huyện uỷ Đồng Phú chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện Đồng Phú, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày  05/02


SÁNG
08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Nội dung: Thông qua Dự thảo báo chính trị trình đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu nội dung, chương trình.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy (tầng 3).


CHIỀU
14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 02 năm 2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo xin chủ trương về công tác cán bộ.
2. Ban chỉ đạo các ngày lễ của tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ): Báo cáo nội dung, chương trình, kế hoạch Họp mặt kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2020).
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, giám đốc Sở VH-TT và Du lịch, Chánh VP. UBND tỉnh.
3. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng, An ninh tháng 01/2020.
- Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu xoá đói giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020.
- Kế hoạch bán đấu giá đất công trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, các thành phần khác tuỳ theo nội dung cụ thể do UBND tỉnh mời dự.
  Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy (tầng 2).
(Do cuộc họp có nhiều nội dung, để đảm bảo thời gian, đề nghị các đơn vị báo cáo chuẩn bị tài liệu chu đáo, báo cáo ngắn gọn).
THỨ NĂM - Ngày  06/02
SÁNG
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy:
1) 08h00’: Thăm và làm việc với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh; Làm việc với Tổ rà soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
Nội dung: Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh, Tổ rà soát thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử báo cáo kết quả thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đến nay và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Cùng dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ rà soát; các thành viên Tổ rà soát: đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh VPTU, đ/c Nguyễn Minh Quang – PGĐ Phụ trách Sở TT và TT, đ/c Phạm Văn Trinh – Giám đốc VNPT Bình Phước, đ/c Phan Xuân Linh – PCVP UBND tỉnh.
Địa điểm: Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh.
Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Bình Phước.
2) 09h30’: Nghe Tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đại diện Tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
CHIỀU    Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU - Ngày 07/05
SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Chơn Thành.
Thành phần cùng dự: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQ VN Tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Đại diện Thường trực Huyện uỷ Chơn Thành.
Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe đưa đoàn, đúng 07h10’ các thành phần đoàn tham gia có mặt tại trụ sở Tỉnh uỷ cùng đi.
Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Bình Phước.
2) 09h30: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Chơn Thành về Chương trình công tác năm 2020, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.
Thành phần cùng dự: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND, UBMTTQ VN Tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, TN&MT, NN&PTNT, Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đồng chí UVBTV Huyện uỷ Chơn Thành, các thành phần khác do Huyện Uỷ Chơn Thành mời.
Địa điểm: Huyện uỷ Chơn Thành.
Dự đưa tin: Đài Phát thanh – Truyền hình và báo Bình Phước.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.
(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây