Lịch TT và BTV tuần thứ 08/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 08

Số kí hiệu VB362
Ngày ban hành 14/02/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Bình Phước, ngày  15  tháng 02 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 08 (từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019)
-----

Thứ hai (18/02):
      Sáng:             - 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
      Chiều- 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy dự họp Tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
          - 14 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo: BTC Tỉnh ủy, BDV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy về  bố trí phòng làm việc cho từng cơ quan. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ ba (19/02):
     Sáng:     - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 4/2019 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1- Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ các ngày Lễ lớn của tỉnh báo cáo Chương trình lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và Chương trình Lễ kỷ niệm ngày giải phóng Bình Phước 23/3. Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Dũng, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Phương - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
2- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Kế hoạch thăm quan, nghỉ dưỡng năm 2019 cho các đối tượng chính sách.
3- UBND tỉnh báo cáo: (1) Thực trạng hội trường tỉnh, cơ sở vật chất liên quan (các nơi họp tổ, nơi nghỉ đại biểu) và đề xuất việc cải tạo, sửa chữa chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; (2) báo cáo phương án mở rộng đường 6/1 phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài; (3) Kế hoạch đối ngoại năm 2019 của các huyện và các sở, ngành tỉnh.
4- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo:
- Phương án thiết kế Nhà khách tỉnh;
- Báo cáo tiến độ khắc phục các nội dung theo Thông báo kết luận 536-TB/UBKTTW ngày 02/11/2018 của UBKT Trung ương;
- Dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, BTV, Thường trực Tỉnh ủy khóa X; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định quản lý và sử dụng Quỹ dự trữ của Tỉnh ủy; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm BTV Tỉnh ủy năm 2018; dự thảo về Quy chế hoạt động văn phòng không giấy.
     Chiều:   - 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về tiến độ thực hiện dự án đường Đồng Phú – Bình Dương và tình hình triển khai các dự án khu dân cư do công ty thực hiện. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh; các sở: TN&MT, Xây dựng, GTVT, KH&ĐT, Tài chính; đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú.
Giao Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung và mời lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương.
Thứ tư (20/02):
    Sáng:      - 07 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2019. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: kết quả phân loại UVBTV Tỉnh ủy năm 2018;
2- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm BTV Tỉnh ủy năm 2018; Dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, BTV, Thường trực Tỉnh ủy khóa X; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định quản lý và sử dụng Quỹ dự trữ của Tỉnh ủy.
     Chiều:   - 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBTTU - CTUBND tỉnh tiếp đoàn FVC Food Valley of China đến tìm hiểu thị trường nông sản của tỉnh xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh. Thành phần dự và chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn giao UBND tỉnh phân công, mời dự.
                   - 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBTTU - CTUBND tỉnh tiếp các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh.
Thứ năm (21/02):        
    Sáng:     - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành về những chủ trương, định hướng phát triển hạ tầng, nguồn lực xây dựng huyện Chơn Thành trở thành thị xã trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; những kiến nghị, đề xuất của huyện; tình hình triển khai thực hiện dự án đường vòng quanh Hồ Phước Hòa. Địa điểm: Tại Huyện ủy Chơn Thành. Thành phần dự họp: trân trọng kính mời Đ/c Nguyễn Tấn Hưng, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo: Thường trực HĐND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, GTVT, TN&MT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh. Giao Huyện ủy Chơn Thành phối hợp các sở, ngành liên quan chuẩn bị nội dung; Ban Quản lý dự án đầu tư tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo tiến độ đường vòng quanh Hồ Phước Hòa.
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hướng dẫn: triển khai thực hiện chương trình làm việc năm 2019 của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; đóng góp dự thảo về Quy chế hoạt động văn phòng không giấy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Đại diện Thường trực và Chánh Văn phòng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo và chánh văn phòng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh.
Thứ sáu (22/02):
     Sáng:    - 08 giờ 00’ đến 09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế, tham vấn các chủ trương, chính sách để xây dựng ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy phát triển ngành điều, ngành chăn nuôi của tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                   Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, sở NN&PTNT, Công thương, Liên Minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội điều Bình Phước; đại diện Thường trực: huyện ủy Bù Gia Mập, huyện ủy Bù Đăng, thị ủy Phước Long.
Giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp chuẩn bị nội dung dự thảo Kế hoạch; mời một số doanh nghiệp ngành điều, ngành chăn nuôi cùng dự.
- Từ 09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực BCĐ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp, CVP Tỉnh ủy, CVP UBND tỉnh; PGĐ Trung tâm Hành chính công.
Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo  tình hình triển khai thực hiện ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử; tình thực hiện cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thời gian qua.
- 08 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự họp mặt báo chí đầu xuân Kỷ Hợi 2019 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.
   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay16,329
  • Tháng hiện tại249,885
  • Tổng lượt truy cập3,491,532
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây