Lịch TT và BTV tuần thứ 11/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 11

Số kí hiệu VB382
Ngày ban hành 07/03/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày  9 tháng 3 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 11 (từ ngày 9/3 đến ngày 15/3/2019)
-----

Thứ bảy (09/03):
     Sáng:    - 10 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT thăm công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh và dự buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT với UBND tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp A – UBND tỉnh. Thành phần dự làm việc tại UBND tỉnh: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy (thời gian lúc 10 giờ 30’)
Chủ nhật (10/3):
    Sáng:     - 11 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Thường trực Tỉnh ủy tiếp Đoàn Công tác của Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Địa điểm: tại Nhà khách tỉnh. Thành phần cùng dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Bùi Xuân Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ hai (11/03):
     Sáng:    - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết; thăm làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án điện năng lượng mặt trời; kiểm tra công trình xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (Giao sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế chuẩn bị nội dung, chương trình có liên quan). Địa điểm: tại huyện Lộc Ninh.
                   Thành phần đoàn đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND tỉnh, sở Tài chính, KH&ĐT, GTVT, Công thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, TNMT, NN&PTNT, Xây dựng, Bộ CHQS tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện Thường trực huyện ủy, UBND huyện Lộc Ninh (đoàn tập trung tại khu Cửa Khẩu Quốc tế Hoa Lư lúc 08 giờ 00’).
    Chiều:    - 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp Phó Chánh án TAND Tối cao. Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh ủy. Mời dự: Trưởng BNC Tỉnh ủy; Chánh án TAND tỉnh.
                   - 16 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác của Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Địa điểm: Tại Khách sạn An Lộc – thị xã Bình Long.
                   15 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Thường trực Tỉnh ủy dự trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Địa điểm: Tại TAND tỉnh. Mời dự: Đ/c Trưởng BNC Tỉnh ủy.      
Thứ ba (12/03):
     Sáng:     - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019. Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
                   - 10 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam về vấn đề sáp nhập Hội doanh nhân trẻ Bình Phước vào hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (theo Công văn số 22/UBTW –DNT ngày 04/3/2019 của Ủy ban trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam). Địa điểm: Tại UBND tỉnh.
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 chủ trì họp Ban phúc khảo (Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phó trưởng ban thường trực BTC Tỉnh ủy.
Thứ tư (13/3):
    Sáng:      - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy đi công tác cơ sở (đến hết ngày 15/3/2019).
    Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp BCĐ Đề án Tái cơ cấu hai doanh nghiệp Đảng Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Nội dung: Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án theo kế hoạch 02-KH/BCĐ ngày 30/10/2018 của Ban chỉ đạo.
 Thành phần dự họp: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 1181-QĐ/TU ngày 11/10/2018 của Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Nguyễn Văn Dũng, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – CVP Tỉnh ủy; Đ/c Trần Văn Lộc, TUV – GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – GĐ Sở Tài chính; Đ/c Lê Hoàng Lâm, TUV – GĐ sở TN&MT; Đ/c Nguyễn Thành Phương, PCVP Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Văn Minh – PGĐ Sở KH&ĐT; Đ/c Lê Văn Mãi, PGĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng, GĐ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước; Đ/c Vũ Văn Thắng, PGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long. 

Thứ năm (14/3): 
     Sáng:    - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với già làng, người có uy tín tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ VN tỉnh.
                   - 08 giờ 00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV-Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ rà soát kết luận của Tỉnh ủy theo Quyết định số  536-QĐ/TU của Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, tiến độ  thực hiện các kết luận chỉ đạo của TT, BTV Tỉnh ủy). Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Thứ sáu (15/3):
     Sáng:     - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Campuchia năm 2019. Địa điểm: Tại Hội trường T78 – Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ.

 Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.
   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,587
  • Tổng lượt truy cập3,334,234
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây