Lịch TT và BTV tuần thứ 11/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 11

Số kí hiệu VB712
Ngày ban hành 05/03/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 06 tháng 3 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 11 năm 2020 (từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020)
- - - - -
 
THỨ HAI - Ngày 09/3


SÁNG
1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (tầng 2)
2) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Tầng 2).
3) 10h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, đ/c Nguyễn Thành Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (Tầng 2).
4) Trong tuần, các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ tiếp tục dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở điểm; Đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp uỷ (Theo Thông báo số 3363-TB/TU ngày 19/02/2020 của Tỉnh uỷ).
*Lưu ý: Trường hợp đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ không dự được thì báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ biết, cử đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ khác dự thay.
 CHIỀU
 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 06 năm 2020.
Nội dung:
  1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
Báo cáo công tác cán bộ; nhân sự giới thiệu HĐND tỉnh bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh theo quy định.
2. Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đảng Đoàn HĐND tỉnh về việc tổ chức kỳ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và Trưởng Ban Văn hoá – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ (tầng 2).
THỨ BA - Ngày 10/3SÁNG
1) 07h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao đổi đầu giờ với Lãnh đạo UBND tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.
2) 08h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên 03/2020.
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: 
- Công tác cán bộ.
- Kết quả đánh giá, xếp loại khen thưởng các tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2019.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
CHIỀU  Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ - Ngày  11/3


SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại Hà Nội.
Địa điểm: Hội trường Bộ Công an, số 47 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.CHIỀU
1) 14h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Hội trường Bộ Công an, số 47 đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
2) 14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 và triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị (do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức).
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Công an tỉnh.
3) 13h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ quyền Lãnh đạo Trường Chính trị dự Hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh Bình Phước theo hình thức trực tuyến (do Trường Chính trị tỉnh tổ chức).
Địa điểm: Hội trường tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày  12/3

SÁNG
08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội điểm Chi bộ Nông trường Cao su Tân Hoà 1.
Địa điểm: Nông trường Cao su Tân Hoà 1, xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú.

CHIỀU

Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
 

THỨ SÁU - Ngày 13/3


SÁNG
08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long về tình hình tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Long nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Hội trường Thị ủy Bình Long.
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
(Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn. Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973 70 39 79)
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây