Lịch TT và BTV tuần thứ 11/2021

Lịch TT và BTV tuần thứ 11/2021

Số kí hiệu VB1004
Ngày ban hành 11/03/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 12 tháng 3 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 11 năm 2021 (từ ngày 15/03 đến ngày 19/3/2021)
- - - - -

Thứ hai (15/3):
       Sáng:    - 07h00’: Thường trực Tỉnh ủy hội ý. Địa điểm: Tại tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Các đồng chí Phó chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.
                      - 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm các đội hình tình nguyện nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM tại thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh do Tỉnh  đoàn tổ chức (nội dung, chương trình do Tỉnh đoàn bố trí). Thành phần cùng đi: đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh, sở Tài chính, KH&CN, Thông tin và truyền thông, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Thương mại tỉnh, Thường trực Tỉnh đoàn.
                      - 08h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì họp Ủy ban bầu cử tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp A – UBND tỉnh. Thành phần dự họp: Theo Quyết định 171/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh.
    Chiều:       - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh dự bàn giao hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Thứ ba (16/3):
      Sáng:      - 07h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi đầu giờ cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc Đài PTTH – Báo Bình Phước; Giám đốc các sở: VHTT&DL, Y tế, GD&ĐT, KH&CN, Thông tin và truyền thông. Địa điểm: tại Tại tầng trệt Trụ sở Tỉnh ủy.
                      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 8/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy
                      Nội dung:
                      1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, đảng viên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021.
2- BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Chủ trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm dự BT đường Lộc Tấn – Bù Đốp; (2) Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước. Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
3- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: kiến nghị, đề xuất các ngành, huyện, thị
- 11h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Địa điểm: Tại khách sạn Bombo.
     Chiều:      - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 5/2021. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                      Nội dung:
                      1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021.
                      2- Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo: tình hình hoạt động công tác đoàn 02 tháng đầu năm; công tác tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 3- BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước.
- 13h30’: Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh cùng Đoàn Công tác của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đi thăm Công ty cổ phần chế biến điều Hoàng Sơn 1Mô hình cây ăn trái, vườn điều tại xã Đức liễu, huyện Bù Đăng.
                      - 18h00’: Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Địa điểm: tại tầng trệt Trụ sở Tỉnh ủy.
Thứ tư (17/3):
     Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
                      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBBC tỉnh dự Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
     Chiều:      - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban Văn phòng cấp ủy năm 2021. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 04-KH/VPTU ngày 18/01/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy.
                     - 17h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy dự Họp mặt Cán bộ Tỉnh Đoàn Bình Phước qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Địa điểm: Tại Tỉnh đoàn Bình Phước.
Thứ năm (18/3):
    Sáng:        - 08h30’: Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhĐịa điểm: Tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung: Sơ kết quy chế hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh; thảo luận thống nhất triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Thành phần dự: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – PCT HĐND tỉnh; Các Phó chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, GTVT.
    Chiều:       - 14h00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt Thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé -  Bình Dương qua các thời kỳ. Địa điểm: Tại khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương.
                      - 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án 999 của Thị ủy Phước Long. Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Phước Long.
Thứ sáu (19/3):
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo 02 Đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chính ủy BCH Quân sự tỉnh; TUV - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở Thông Tin truyền Thông; đại diện Lãnh đạo: Trường Chính trị tỉnh, Đài Phát thanh truyền hình và Báo Bình Phước.

                     
  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.

 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây