Lịch TT và BTV tuần thứ 12/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 12/2020 và Công văn 3672-CV/TU

Số kí hiệu VB718
Ngày ban hành 12/03/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 13 tháng 3 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 12 năm 2020 (từ ngày 16/3 đến ngày 22/3/2020)
- - - - -
THỨ HAI - Ngày 16/3


SÁNG
1) 08h00: Thường trực Tỉnh uỷ Chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Huyện, Thị, Thành uỷ.
Nội dung: Hội nghị quán triệt, triển khai 4 nội dung sau: Báo cáo tình hình và triển khai công tác tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020, triển khai làm 1000 km đường bê tông theo cơ chế đặc thù; công tác giảm nghèo bền vững năm 2020, triển khai thực hiện giảm 1000 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hình thức tổ chức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến các xã, phường, thị trấn (nếu có phòng họp trực tuyến).
1. Ở Đầu cầu Hội trường Tỉnh ủy. 
Thành phần mời dự:
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của tỉnh;
- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh.
- Đại diện Thường trực các Đảng ủy (Biên phòng, Tỉnh đội, Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Cao su Bình Phước).
- Phóng viên báo đài của tỉnh dự đưa tin.
2. Ở Điểm cầu các huyện, thị, thành phố và tương đương
- Chủ trì: Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy.
- Đại diện lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện (tương tự như cấp tỉnh).
- Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, Trưởng công an, Trưởng BCH Quân sự xã, phường, thị trấn.
- Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, ấp, khu phố trên địa bàn huyện.
Lưu ý: Đối với các đảng ủy Công ty Cao su mà không có phòng họp trực tuyến, thì dự tại điểm cầu huyện, thị tại địa phương; Đối với các xã, phường, thị trấn không có phòng họp trực tuyến, về dự tại điểm cầu của cấp huyện; Công an tỉnh và Ban chỉ huy quân sự tỉnh cử lãnh đạo dự tại điểm cầu Tỉnh ủy.
3.  Điểm cầu cấp xã (nơi có phòng họp trực tuyến)
* Địa điểm: tại các xã, phường, thị trấn.
* Thành phần hội nghị:
- Thành phần tương tự như ở cấp huyện.
- Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, ấp, khu phố.
- Các thành phần khác trong hệ thống chính trị, giao Thường trực đảng ủy các xã, phường, thị trấn căn cứ vào điều kiện phòng họp để quyết định mời thêm các thành phần.
(Theo Công văn Số   3672    - CV/TU ngày   13   tháng 3 năm 2020 được đính kèm với Lịch này trên trang website Tỉnh uỷ)
2) Trong tuần, các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ tiếp tục dự chỉ đạo Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở điểm; Đảng bộ thực hiện thí điểm chủ trương Đại hội trực tiếp bầu Bí thư cấp uỷ (Theo Thông báo số 3363-TB/TU ngày 19/02/2020 của Tỉnh uỷ).
*Lưu ý: Trường hợp đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ không dự được thì báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ biết, cử đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ khác dự thay.

CHIỀU
  1) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc Ban Giám đốc Công ty TNHHMTV Cao su Bình Phước về tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng (Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, NN và PTNT, LĐ-TB và XH; Giám đốc Quý hỗ trợ an sinh xã hội, Bí thư Đảng ủy, CHủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
2) 16h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương.
Cùng dự: Thành phần cùng dự theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 11/3/2020 của Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Khu công nghiệp Becamex Bình Phước.
 
THỨ BA - Ngày 17/3
SÁNG
1) 07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác Trung ương dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Hội trường phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài.
2) 08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự tiếp doanh nghiệp. Giao Tổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,  các thành viên Tổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các thành phần khác do Tổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mời.
Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.


CHIỀU
14h00: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp và làm việc vơi Đoàn công tác Trung ương.
Nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 02 tháng đầu năm 2020; tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị Văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần: Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GT-VT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày  18/3
SÁNG
1) 08h30: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Tỉnh đoàn nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập đoàn (26/3/1931 – 26/3/2020).
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Giám đốc các ngành: Tài chính, Nội vụ.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh đoàn.
Dự đưa tin: Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
2) 08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ về một số nội dung liên quan đến công tác tài chính Đảng (Giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung báo cáo).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.CHIỀU
1) 15h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
2) 15h30: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc vơi Đảng uỷ, Ban Giám đốc sở Văn hoá –Thể thao và Du lịch tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cùng dự các nội dung trên: Đại diện Lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Giám đốc các ngành: Tài chính, Nội vụ.
Địa điểm: Hội trường Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh.
Dự đưa tin: Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
THỨ NĂM - Ngày  19/3
SÁNG
8h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 07/2020
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
- Báo cáo công tác cán bộ;
- Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020.
Mời dự nội dung 1: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.
Mời dự nội dung 2: Lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các Sở: Tài chính, KH&ĐT, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.CHIỀU
14h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 05 năm 2020; hình thức họp online qua phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy (Tài liệu được đăng trên phần mềm họp không giấy, các thành viên dự họp nghiên cứu và cho ý kiến trực tiếp trên phần mềm).
Thời gian: Từ 14h00’đến 17h00’.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo tình hình, kết quả tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua Dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020.
THỨ SÁU - Ngày 20/3


SÁNG
08h00’: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UVBTV Tỉnh ủy, UVBCH Đảng bộ tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phiên thứ 19.
Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020; tình hình, kết quả tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở và đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội; thực hiện chất vấn trong Đảng; thông qua Dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh lần 2; khảo sát nhân sự cấp ủy tỉnh.
Giao các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chuẩn bị nội dung theo Công văn số 3642-CV/TU ngày 02/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đối với nội dung thông qua Dự thảo Báo cáo Chính trị đại hội Đảng bộ tỉnh lần 2: giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung. Đối với nội dung khảo sát nhân sự cấp ủy tỉnh: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung.
Thành phần dự Hội nghị: Thường trực Tỉnh ủy: Chủ trì hội nghị; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương và VPTW Đảng; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; Thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
(Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn. Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973 70 39 79)
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây