Lịch TT và BTV tuần thứ 14/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 14/2020

Số kí hiệu VB728
Ngày ban hành 26/03/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2020
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 14 năm 2020 (từ ngày 30/3 đến ngày 03/4/2020)
- - - - -
THỨ HAI - Ngày 30/3
SÁNG
1) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy).
Nội dung: Thông qua (lần 2) dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 và dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa X.
Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 30/3/2020 đến 17h00 ngày 03/4/2020.
Đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị, Văn phòng Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2) Thường trực Tỉnh ủy làm tại trụ sở.
CHIỀU Thường trực Tỉnh ủy làm tại trụ sở.
THỨ BA - Ngày 31/3

SÁNG
08h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Địa điểm: Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.

CHIỀU
14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Địa điểm: Tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh.
THỨ TƯ - Ngày  01/4SÁNG
08h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 09/2020.
Nội dung:
Ban Cán sự UBND tỉnh.
1 - Thông qua kịch bản điều hành kinh tế xã hội đảm bảo giữ vững các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 trong tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp.
2 - Kế hoạch công bố Kết luận Thanh tra Chính phủ.
3 - Thông qua chính sách để giải quyết cho các đối tượng khiếu nại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Mời dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CH Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành phần khác do UBND tỉnh mời (Thành phần cuộc họp không quá 20 người).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
CHIỀU
14h00’: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 09/2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (14h00’ – 15h00’)
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
2. Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (15h00’-16h00’)
 Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Công an tỉnh báo cáo các vụ việc liên quan đến cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.
Mời dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy (16h00’-17h00).
- Báo cáo việc thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy.
- Báo cáo kiến nghị của các cơ quan, đơn vị.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - Ngày  02/4
  Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch)
THỨ SÁU - Ngày 03/4
SÁNG
08h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 05/2020
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (08h00’-09h00’)
- Báo cáo công tác cán bộ.
- Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
2. Đảng uỷ Quân sự tỉnh (90h00’-09h30’)
 Báo cáo dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Đảng uỷ Công an tỉnh (09h30’-10h00’) Báo cáo Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ theo nội dung Công văn số 988-CV/VPTU ngày 20/02/2020 của Văn phòng Tỉnh uỷ.
4. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (10h00’-11h00’)
Báo cáo Dự thảo Nghị quyết về phát triển ngành điều Bình Phước đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vưc; Giám đốc Sở NN và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.


CHIỀU
14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Chủ trì Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh quý I/2020.
Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2020, phương hướng nhiệm vụ quý II/2020; những kiến nghị, đề xuất (nếu có). (Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tóm tắt và các kiến nghị đề xuất về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 31/3/2020).
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Đoàn thể tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
 
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
(Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn. Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979)
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại256,057
  • Tổng lượt truy cập3,497,704
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây