Lịch TT và BTV tuần thứ 15/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 15

Số kí hiệu VB525
Ngày ban hành 07/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/04/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày  07  tháng 4 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 15 năm 2017 (từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2017)
 
Thứ  bảy (8/4):
     Chiều:    * Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
         - 17 giờ 00’: Dự tiệc chiêu đãi của Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương.
- 20 giờ 00’: Dự lễ khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017. Địa điểm: Quảng trường Trung tâm  hành chính tỉnh Bình Dương.
Thứ hai (10/4):
Sáng:    * Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
              - Từ 7 giờ 30’ đến 9 giờ 30’: Đi kiểm tra dự án đường Đồng Phú – Bình Dương. Địa điểm: Đoàn tập trung tại huyện ủy Đồng Phú lúc 7 giờ 20’ để cùng đi.
Thành phần: Đại diện: lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch đầu tư, Tài nguyên và môi trường, lãnh đạo Công ty TNHH MTV  Cao su Bình Phước, Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú.
- Từ 10 giờ 00’: Kiểm tra tiến độ thực hiện cải tạo trụ sở và công tác chuẩn bị đưa Trung tâm hành chính công đi vào hoạt động.
Thành phần: đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Chủ tịch MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Hội doanh nghiệp trẻ, chi nhánh Viettel Bình Phước, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban giám đốc Trung tâm hành chính công (UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo và mời các thành phần khác có liên quan cùng dự). Địa điểm: Trung tâm hành chính công tỉnh.
Chiều:  - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 2 dự án Luật: Luật Quy hoạch và Luật Thủy lợi. Địa điểm: Phòng họp C- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.
- 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung: Theo Công văn số 457-CV/BNC ngày 14/3/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Thứ ba (11/4):
Sáng :   - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2017 của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh (cơ quan thường trực BCĐ) chuẩn bị nội dung.
Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên BCĐ theo Quyết định 142-QĐ/TU ngày 02/3/2016 của Tỉnh ủy (gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Bùi Quang Phụng, Giám đốc Sở Tư Pháp; Đ/c Trần Thắng Phúc, UVBTV – Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Lê Đức Xuân, TUV – Viện trưởng VKS nhân dân tỉnh; Đ/c Nguyễn Hữu Trí, TUV – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; mời dự Tổ giúp việc (giao Sở Tư pháp mời).
            - 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ Thường trực HĐND tỉnh quý II năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp C – HĐND tỉnh.
Thành phần dự họp: Do Thường trực HĐND tỉnh mời.
- 7 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh.
 Chiều:       - 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về Đề án thành lập đội xe công của Tỉnh ủy và tình hình hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy trong quý I năm 2017. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
- 15 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ Ban giám đốc, các đồng chí cán bộ, công chức được điều động về Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Mời dự: Đại diện lãnh đạo: các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ, chi nhánh Viettel Bình Phước, Tổ chỉ đạo hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh theo Quyết định 577/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh, (giao Văn phòng UBND tỉnh mời các đồng chí cán bộ, công chức được điều động về Trung tâm hành chính công; giao Giám đốc Trung tâm hành chính công  chuẩn bị chương trình, nội dung và báo cáo công tác chuẩn bị đưa Trung tâm chính thức đi vào hoạt động).
Thứ tư (12/4):
      Sáng:   - 9 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự lễ thi công dự án đường Đồng Phú – Bình Dương. Địa điểm: Tại huyện Đồng Phú.
                   - 7 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  - Chủ tịch HĐND tỉnh dự  buổi giám sát của Đoàn Giám sát của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 – 2016. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
- 7 giờ 30’: Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Riềng lần thứ 9. Địa điểm: tại Huyện ủy Phú Riềng.
     Chiều:   - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy (phiên thứ 6/2017). Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
1. Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh báo cáo kế hoạch thành lập đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Singapore.
2. UBKT tỉnh ủy báo cáo: Một số nội dung liên quan đến việc giải quyết đơn khiếu nại kỷ luật đảng.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Về công tác cán bộ; Thông qua báo cáo công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo diện Trung ương quản lý giai đoạn 2015 – 2020 và nguồn quy hoạch cán bộ diện Trung ương quản lý giai đoạn 2020 – 2025;
- Thông qua báo cáo kết quả việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm khuyết điểm;
- Thông qua danh sách cử cán bộ đi học sau đại học và cao cấp chính trị hệ tập trung.
4. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Dự thảo Nghị quyết thay thế Quyết định số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; Giao biên chế công chức năm 2017. Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Báo cáo Đề án thành lập Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
- Báo cáo tình hình quản lý quỹ đất công và thu hồi các dự án; báo cáo tình hình xử lý cưa cắt cao su và hoàn trả tiền đầu tư cơ bản cho số diện tích còn lại.
- Kiến nghị, đề xuất của các ngành.
Thứ năm (13/4):
      Sáng:     - 7 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy dự họp UBND tỉnh, nghe các nhà đầu tư các dự án lớn của tỉnh báo cáo những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án. Địa điểm: Phòng họp D – UBND tỉnh.
- 8 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung: Về thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
                    Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các phòng chức năng liên quan của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
     Chiều:     - 13 giờ 30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 5/2017. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo các nội dung: (1) Thông qua kế hoạch đào tạo năm 2017; (2) Thông qua hồ sơ kết nạp lại người vào Đảng, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; (3) báo cáo kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với công tác thi đua khen thưởng.
2. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Nghị quyết thay thế Quyết định số 25/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thu hút phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; (2) báo cáo Đề án thành lập Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thứ sáu (14/4):
       Sáng    - 8 giờ 00’:  Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long về tình hình thực hiện dự án Quy hoạch khu kinh tế, sinh thái và du lịch Bù Gia Mập, các dự án thành phần và Quy hoạch khu dân cư Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long. Địa điểm: Tại phòng C – Tỉnh ủy.
                   Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở: NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, VHTT&DL và Văn phòng Tỉnh ủy.     
     Chiều :   - 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tổ rà soát bộ thủ tục hành chính của tỉnh theo Quyết định 764/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh (giao đồng chí Tổ trưởng tổ rà soát bộ thủ tục hành chính chuẩn bị nội dung báo cáo, giao Văn phòng UBND tỉnh thông báo thành phần họp). Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
                     - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu, do Ban Thường vụ Quân khu 7 tổ chức. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.
 
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 08 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.   
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,912
  • Tháng hiện tại67,109
  • Tổng lượt truy cập409,369
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây