Lịch TT và BTV tuần thứ 16/2019

Lịch TT và BTV tuần thứ 16

Số kí hiệu VB411
Ngày ban hành 11/04/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                     *
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày  12 tháng 4 năm 2019
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 16 (từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019)
-----

Thứ hai (15/4): Thường trực Tỉnh uỷ nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương.
Thứ ba (16/4):
    Sáng:               - 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ. Địa điểm: Tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh. Các thành phần khác do UBND tỉnh bố trí.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé. Địa điểm: Tại Đảng uỷ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé. Cùng dự: Đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện “năm dân vận chính quyền 2018” triển khai nhiệm vụ năm 2019. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ tư (17/4):
     Sáng:     - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh” tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp uỷ tỉnh năm 2019. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 (Ban Dân vận Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
          Thành phần tham dự: (1)  Cấp tỉnh: Thành viên BCĐ theo Quyết định số 1259-QĐ/TU ngày 27/2/2019 của Tỉnh uỷ, gồm các đồng chí: Lê Thị Xuân Trang - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Dũng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Đại Đồng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lý Trọng Nhân - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thành Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Võ Hùng Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hoàng Văn Thành - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Lê Đăng Nhật - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Võ Tất Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Hồ Thanh Sơn  - Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh; thành viên Tổ thư ký BCĐ (Ban Dân vận Tỉnh uỷ mời). (2) Cấp huyện: Đồng chí Trưởng BCĐ công tác Tôn giáo, Đ/c Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực tôn giáo và Đ/c Trưởng Ban Dân vận các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và làm việc với Đảng ủy, BGĐ sở NN&PTNT tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019. Địa điểm: Tại Ban Quản  lý Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh (Ấp 8, xã Tấn Thành, thành phố Đồng Xoài). Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, TN&MT, NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng, Liên minh HTX, Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú.
- 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề “tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và những định hướng, giải pháp phát triển đến năm 2020” tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp uỷ tỉnh năm 2019. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ năm (18/4):
     Sáng:    - 07 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 10/2019 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ.
         2- UBND tỉnh báo cáo: Theo Công văn số 2767-CV/TU ngày 02/4/2019 và Công văn số 2773-CV/TU ngày 03/4/2019 của Tỉnh uỷ:
(1) Kết quả khắc phục các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, kết luận của UBKTTW
(2) Kết quả giải quyết các kiến nghị của công dân tại các buổi tiếp công dân định kỳ 3 tháng đầu năm 2019
(3) Kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp 3 tháng đầu năm 2019 (tại các buổi tiếp doanh nghiệp; tổ thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp)
(4)  Đánh giá kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018; phân tích nguyên nhân, hạn chế các chỉ số đạt thứ hạng thấp; giải pháp khắc phục trong năm 2019
(5) Xin chủ trương giao hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ đối với cơ quan, đơn vị có tính chất đặc thù
 (6) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/9/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; các hạng mục đầu tư và nhiệm vụ của ban chỉ đạo năm 2019.
(7) Tình hình quy hoạch, triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; triển khai công tác quy hoạch khu liên hiệp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú - Đông nam Bình Phước (theo Kết luận số 273-KL/TU ngày 06/3/2019 của Tỉnh ủy)
(8) Kết quả kiểm tra, rà soát các hợp đồng giao đất, cho thuê đất, khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng, trồng rừng thay thế
(9) Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019
(10) Kiến nghị, đề xuất của các ngành
3- Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo: Kết quả khắc phục các nội dung theo kết luận của UBKT Trung ương.
(Yêu cầu các cơ quan đơn vị chuẩn bị nội dung và gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 16 giờ, thứ ba, ngày 16/4/2019 (địa chỉ nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) để gửi các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ qua hệ thống phòng họp không giấy)
- 07 giờ 30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh uỷ chủ trì buổi thảo luận lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp uỷ tỉnh năm 2018 chuyên đề “Sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh” và chuyên đề “tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và những định hướng, giải pháp phát triển đến năm 2020(thời gian: 01 ngày). Địa điểm: tại Bộ CHQS tỉnh.
Thứ sáu (19/4):
    Sáng:      - 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với khu nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Thanh Lễ - Nha Bích, Chơn Thành (giao Sở NN&PTNT thông báo công ty và chuẩn bị nội dung); thăm là làm việc khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex Bình Phước; khu công nghiệp Sikico, dự án đường Minh Hưng – Đồng Nơ; khu thương mại An Lộc và làm việc Công ty Hải Vương về tình hình triển khai khu nông nghiệp công nghệ cao, tiến độ triển khai việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (địa điểm làm việc với Công ty hải Vương tại khách sạn An Lộc). Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh, sở TN&MT, sở NN&PTNT, sở Tài chính, sở KH&ĐT, sở GTVT, Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế; Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh; đại diện Thường trực: Huyện uỷ Chơn Thành, Hớn Quản, Thị uỷ Bình Long (nơi đoàn đến thăm và làm việc tại khu nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Thanh Lễ, các khu công nghiệp trên địa bàn các địa phương).
(UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc của công ty Hải Vương; giao Ban Quản lý khu kinh tế thông báo nội dung, chương trình đoàn đến thăm, làm việc tại các khu  công nghiệp).
- 07 giờ 30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề “kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và một số chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020” tại lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp uỷ tỉnh năm 2019. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
   Chiều:     - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp mặt câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Ban Tổ chức Trung ương Cục miền nam tại tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại Hội trường tỉnh.
                   - 13 giờ 30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh uỷ chủ trì buổi thảo luận lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp uỷ tỉnh năm 2018 chuyên đề “kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và một số chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đến năm 2020”. Địa điểm: Tại Bộ CHQS tỉnh.

                   Lưu ý:  Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy.
   (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ:  tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
(ĐÃ KÝ)
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay14,151
  • Tháng hiện tại92,535
  • Tổng lượt truy cập3,334,182
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây