Lịch TT và BTV tuần thứ 16/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 16/2020

Số kí hiệu VB739
Ngày ban hành 09/04/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 16 năm 2020 (từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Giao Sở Y tế có các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 tại các cuộc họp của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh và các cuộc họp quan trọng khác.
Trong tuần các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiến hành báo cáo thông qua văn kiện và phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 20/3/2020 (có thời gian dự kiến ban hành kèm theo lịch này trên Website Tỉnh uỷ). Đề nghị các đơn vị gửi lấy ý kiến của Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phụ trách Đảng bộ trước khi trình, xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ.
 
THỨ HAI - Ngày 13/4
SÁNG
1) 07h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
2) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Tổ rà soát, tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử (Tổ công tác 1508).
Nội dung: Nghe Tổ công tác 1508 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phương hướng nhiệm vụ quý II/2020, những đề xuất, kiến nghị.
Thành phần: Mời dự: Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; các thành viên Theo Quyết định số 1508-QĐ/TU ngày 02/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Tổ rà soát tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy về cải cách TTHC và xây dựng Chính quyền điện tử (bao gồm: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đ/c Võ Sá – TUV, Giám đốc Sở KH&ĐT; đ/c Lê Hoàng Lâm – TUV, Giám đốc Sở TN&MT; đ/c Phạm Thị Ánh Hoa – Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Minh Quang Phó Giám đốc phụ trách sở Thông tin Truyền thông; đ/c Phan Xuân Linh – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám đốc Sở Xây Dựng; đ/c Bùi Gia Khánh – Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công; đ/c Phạm Văn Trinh – Giám đốc VNPT Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ (tầng 2).
CHIỀU
1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Giám đốc một số sở ngành về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các thành phần liên quan.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
2) 14h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Tổ kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng.
Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ kiểm tra, chỉ đạo xử lý tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp Đảng theo Quyết định số 1816-QĐ/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. (đính kèm Quyết định số 1816 theo lịch trên website Tỉnh ủy).
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
THỨ BA - Ngày 14/4
SÁNG
08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Ninh.
1. Thông qua dự thảo Văn kiện: (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự :
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông –Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch, Văn phòng Tỉnh uỷ
2. Thông qua phương án nhân sự: (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU
14h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
* Thông qua dự thảo Văn kiện: (Từ 14h00’ – 16h00’)
Thành phần cùng dự :
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Tỉnh uỷ.
* Thông qua phương án nhân sự: (Từ 16h00’ – 17h00’)
Thành phần cùng dự : Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày 15/4
SÁNG
08h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 10/2020.
Nội dung:
1. Ban Cán sự UBND tỉnh (08h00’ – 09h00’): Báo cáo dự thảo Bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy (09h00’ – 09h30’): Báo cáo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019.
3. Thường trực Huyện uỷ Phú Riềng (Từ 09h30’ – 10h30’):
Báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải toả, đền bù khu Trung tâm hành chính huyện.
Mời dự: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kinh tế; đ/c Lê Tấn Nam – Giám đốc Sở Tài chính (Nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng).
4. Đảng đoàn MTTQ VN tỉnh (10h30’ – 11h00’): Báo cáo phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và điều hành của UBND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.CHIỀU
14h00: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phiên thứ 06/2020.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- Báo cáo công tác cán bộ;
- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo, cá nhân cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2019;
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp ý kiến của các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị;
3. Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến của các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp  hành Đảng bộ tỉnh Khóa X (tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh ngày 30/3/2020).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ NĂM - Ngày 16/4


SÁNG
1. 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với Chủ đầu tư 13 Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình hoạt động, thu hút đầu tư quý I/2020, kiến nghị đề xuất của các nhà đầu tư và phương hướng hoạt động sau dịch Covid-19.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
2.08h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Chủ trì Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh quý I/2020.
Nội dung: Các đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2020, phương hướng nhiệm vụ quý II/2020; những kiến nghị, đề xuất (nếu có). (Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo tóm tắt và các kiến nghị đề xuất về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 15/4/2020).
Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Đoàn thể tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy (lầu 2).
 


CHIỀU
     14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với tổ công tác công bố kết luận Thanh tra Chính phủ.
Thành phần:  Mời dự: Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Chánh Thanh tra tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ (lầu 2).
THỨ SÁU - Ngày 17/4
SÁNG
08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long.
  1. Thông qua dự thảo Văn kiện: (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự :
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông –Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch, Văn phòng Tỉnh uỷ.
- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - UVBTV Tỉnh uỷ (phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
 2. Thông qua phương án nhân sự: (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự :
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - UVBTV Tỉnh uỷ (phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


ĐÃ KÝNguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây