Lịch TT và BTV tuần thứ 17/2017

Lịch TT và BTV tuần thứ 17

Số kí hiệu VB539
Ngày ban hành 21/04/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/04/2017
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Đồng Xoài, ngày 21 tháng 4 năm 2017
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

Tuần thứ 17 năm 2017 (từ ngày 24/4 đến ngày 28/4/2017)
 
Chủ nhật (23/4):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ phát động “Tháng Công nhân năm 2017” và kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 do Liên Đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao Công đoàn tỉnh (xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành).
Thứ hai (24/4):
Sáng: - 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XIV, thành viên Ủy ban TCNS14 dự họp Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc Hội Khóa XIV. Địa điểm: Phòng họp 4A4, tầng 4, Nhà Quốc hội, Hà Nội.
Thứ ba (25/4):
Sáng: - 08g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
- 07g30: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy, đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy dự họp với Đoàn Công tác 646. Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung: Đoàn Công tác 646 báo cáo công tác tiếp nhận 10% diện tích cao su của các dự án cho Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.
Thành phần cùng dự: Đoàn Công tác 646; Hội đồng xác định giá vườn cây cao su của Quỹ ASXH tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Chiều: - 13g30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên 8/2017. Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo:
- Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp và thành lập Ban Quản lý rừng.
- Đề án về phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao.
- Việc thực hiện Kết luận số 86-KL/TU ngày 15/3/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về nội dung thu hồi đất giao sai đối tượng (theo Báo cáo Kết luận số 3021/BC-TTCP).
- Đề án phát triển ngành Y tế (thực hiện Kết luận số 89-KL/TU ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
Thành phần cùng dự: Giao UBND tỉnh mời.
2. Trường Chính trị báo cáo Đề án Xây dựng và Phát triển Trường Chính trị giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn 2030 (thực hiện Kết luận số 89-KL/TU ngày 10/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo:
- Công tác cán bộ.
- Công tác quy hoạch cán bộ.
- Kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2016.
4. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung liên quan đến Nhà khách tỉnh.
Thứ tư (26/4):
Sáng: - 07g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (Khóa XIV) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Địa điểm: UBND Phường Long Thủy, TX. Phước Long.
- 07g30: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng Đoàn HĐND tỉnh. Nội dung: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND tỉnh. Địa điểm: Trụ sở HĐND tỉnh. Thành phần: Do Đảng Đoàn HĐND tỉnh mời.
- 8g00: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Minh Thành, huyện Chơn Thành. Địa điểm: Trụ sở UBND xã Minh Thành.
Nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I/2017, nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2017; về tổ chức bộ máy, biên chế công chức xã; đề xuất, kiến nghị của xã Minh Thành (Đề nghị BTV Huyện ủy Chơn Thành chỉ đạo Đảng ủy xã Minh Thành chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Huyện ủy Chơn Thành; BTV Đảng ủy xã Minh Thành.
Chiều: - 13g30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (Khóa XIV) tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV. Địa điểm: UBND xã Long Hà, huyện Phú Riềng.
- 14g00: Đ/c Lê Văn Châu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Địa điểm: Trụ sở UBND Thị trấn Tân Phú.
Nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị Quý I/2017, nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo của năm 2017; về tổ chức bộ máy, biên chế công chức xã; đề xuất, kiến nghị của Thị trấn Tân Phú (Đề nghị BTV Huyện ủy Đồng Phú chỉ đạo Đảng ủy Thị trấn Tân Phú chuẩn bị nội dung báo cáo).
Thành phần cùng dự: Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Huyện ủy Đồng Phú; BTV Đảng ủy Thị trấn Tân Phú.
Thứ năm (27/4):
Sáng: - 08g00’ – 10g00: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Công ty Cổ phần SX-XD-TM và NN Hải Vương và Giám đốc Công ty TNHHMTV cao su Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy. Nội dung: nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án. Mời dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở TN-MT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch – Đầu tư; Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, Văn phòng Tỉnh ủy.
- 10g00’ – 11g00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Giám đốc Công ty Cổ phần SX-XD-TM. Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy. Cùng dự: Văn phòng Tỉnh ủy.
Chiều: - 13g30’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ sáu (28/4):
Sáng: - 06g00’: Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy viếng Nghĩa Trang Liệt sỹ tỉnh (Theo Thông báo số 79/TB-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- 08g30’: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh. Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Chiều:           - 13g30’: Đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó BTTT Tỉnh ủy dự Đại hội Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng lần thứ 9 (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT Công ty TNHH MTV CS Phú Riềng.
Chủ nhật (30/4): Thường trực Tỉnh ủy nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (đến hết ngày 02/5/2017).
* Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo.   
 (Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay3,912
  • Tháng hiện tại67,426
  • Tổng lượt truy cập409,686
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây