Lịch TT và BTV tuần thứ 17/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 17/2020

Số kí hiệu VB746
Ngày ban hành 16/04/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 17 tháng 4 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 17 năm 2020 (từ ngày 20/4 đến ngày 26/4/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Điện khẩn số 1051/ĐK ngày 15/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp báchphòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Giao Sở Y tế có các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 tại các cuộc họp của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh và các cuộc họp quan trọng khác.
Trong tuần các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiến hành báo cáo thông qua văn kiện và phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm theo Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 20/3/2020; Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 224-KH/TU của Tỉnh uỷ.
THỨ HAI - Ngày 20/4
SÁNG
1) 07h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBMTTQ VN tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
2) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo hình thức online trên phần mềm họp không giấy của Tỉnh uỷ, thời gian từ 08h00’ ngày 20/4/2020 đến 15h00’ ngày 21/4/2020. Giao Giám đốc Sở Kê hoạch và Đầu tư (thành viên Tiểu ban Văn kiện) tổng hợp các ý kiến của các thành viên dự họp, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên 11, ngày 22/4/2020.
Thành phần dự họp: Các thành viên Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(Trong quá trình họp online trên phần mềm họp không giấy, các vấn đề liên quan về công nghệ thông tin, đề nghị liên hệ số điện thoại 0947760069 (gặp đ/c Thu) để được hướng dẫn).
3) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Bí thư huyện uỷ Bù Gia Mập (theo chương trình riêng)
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.
4) 09h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú (theo chương trình riêng).
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.
5) 10h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng làm việc của Bí thư Tỉnh uỷ.
   6) 09h00: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ họp Tổ công bố Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
     Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, các sở: Tư pháp, TN&MT; Thành ủy, UBND thành phố Đồng Xoài.
  Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh ủy.


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự buổi giao ban của UBND tỉnh tuần 17/2020.
Nội dung: Theo Công văn số 3742 – CV/TU ngày 17/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
THỨ BA - Ngày 21/4


SÁNG
08h00: Thường trực Tỉnh uỷ thông qua Dự thảo văn kiện và Phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã Phước Long.
  1. Thông qua Dự thảo Văn kiện (Từ 08h00’ – 10h00’)
Thành phần cùng dự:
- Thủ trưởng các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Giao thông –Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin và Du lịch; Văn phòng Tỉnh uỷ; Đại diện Thường trực Thị ủy Phước Long.
- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ (phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
 2. Thông qua phương án nhân sự (Từ 10h00’ – 11h00’)
Thành phần cùng dự:
- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách công tác cán bộ.
- Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết - UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ (phụ trách Đảng bộ thị xã Phước Long).
- Đại diện Thường trực Thị ủy Phước Long.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
Giao Thị ủy Phước Long chuẩn bị các nội dung theo Công văn số 3737-CV/TU ngày 15/4/2020 của Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 224-KH/TU của Tỉnh uỷ.

CHIỀU
     14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số Giám đốc sở ngành về công tác cán bộ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu và thông báo đến các thành phần liên quan.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
THỨ TƯ - Ngày 22/4SÁNG
08h00: Họp Thường trực Tỉnh uỷ Phiên thứ 11/2020.
Nội dung:
  1. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (08h00’-09h30’): Báo cáo công tác cán bộ
     2. Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (09h30’-10h00’):
     Báo cáo rà soát theo Thông báo Kết luận số 370-KL/TU ngày 11/12/2019 của Thường trực Tỉnh uỷ và Kết luận số 170/KL-UBND ngày 26/3/2020.
     Mời dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
     3. Tiểu Ban Văn kiện (Đ/c Vó Sá – TUV, Giám đốc Sở KH&ĐT, thành viên Tiểu ban Văn kiện báo cáo) (10h00’ – 11h00’):
     Báo cáo Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
     Mời dự: Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
    Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh uỷ.

CHIỀU
     14h00’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chủ trì Hội nghị liên tịch HĐND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2020.
     Địa điểm: Hội đồng nhân dân tỉnh.
THỨ NĂM - Ngày  23/4
SÁNG
    1) 08h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự họp Ban Chấp hành Trung ương.
    2) 07h00’: Các Tổ công bố các Kết luận của Thanh tra Chính phủ thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh. đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ uỷ quyền đồng chí Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ phó Tổ 1) chủ trì Công bố các Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
     Thành phần cùng dự: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, TN&MT; Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài, các thành phần khác theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh.
     Địa điểm: Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

CHIỀU
     15h00’: Thường trực tỉnh uỷ dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Phiên trù bị).
   Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
THỨ SÁU - Ngày 24/4

SÁNG
08h00: Thường trực Tỉnh uỷ dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
CHIỀU Thường trực Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.


Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(ĐÃ KÝ)
Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây