Lịch TT và BTV tuần thứ 17/2021 (có chỉnh sửa, bổ sung)

Lịch TT và BTV tuần thứ 17/2021 (có chỉnh sửa, bổ sung)

Số kí hiệu VB 1034
Ngày ban hành 22/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                        *
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 23  tháng 4 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 17 năm 2021 (từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2021)
- - - - -

Thứ hai (26/4):
       Sáng:    - 07h00’: Thường trực Tỉnh ủy hội ý. Địa điểm: Tại tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Các đồng chí Phó chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.
                      - 08h00’ – 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh, sở Y tế, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, GD&ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc Bệnh viên Y học cổ truyền. Địa điểm: Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
                      - 10h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm và làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh, sở Y tế, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, GD&ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Công ty Becamex – Bình Phước; Hiệu trưởng một số trường THPT trên địa bàn tỉnh (giao sở GD&ĐT mời) Địa điểm: Tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.
                      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh họp một số thành viên UBBC tỉnh (Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực UBBC tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Các đồng chí Phó chủ tịch UBBC tỉnh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, VHTT&DL, TT&TT; Trưởng các Tiểu ban UBBC tỉnh; Tổ trưởng Tổ giúp việc.
     Chiều:      - 14h00’-16h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về sơ kết công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2020 và sơ kết công tác mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy
  Về chương trình, nội dung, thành phần dự họp tại các điểm cầu: Theo Thông báo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 
- 16h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c UVBTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ ba (27/4):
     Sáng:       * Chương trình làm việc của Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy như sau:
- 07h30’ – 08h00’: Làm việc với Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy.
- 08h00’ – 10h00’: Dự Lễ khánh thành Công viên Xoài, phường Tân Phú– Thành phố Đồng Xoài và đi kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Đồng Xoài (Công viên Hồ Suối Cam, Công viên trung tâm, dự án Suối Đá và một số công trình khác do thành phố bố trí).  Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Thành ủy Đồng Xoài.
- Từ 10h00’: Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 16/4/2021 về một số lĩnh vực phát triển thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021 – 2025. Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Thành ủy Đồng Xoài.
- 7h30’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh dự hội nghị hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và thống nhất kế hoạch, lịch trình vận động bầu cử. Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Thành phần dự: Theo Kế hoạch 162/KH-MTTQ-BTT ngày 14/4/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- 07h30’: Đ/c Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021. Địa điểm: Tại Ban Tiếp công dân tỉnh. Thành phần cùng dự: Do UBND tỉnh bố trí.
      Chiều:       - 14h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tổng công ty Becamex IDC. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
Thứ tư (28/4):
     Sáng:        - 08h00’ – 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021 – 2026. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé về tình hình triển khai dự án sân golf và dự án Trung tâm giáo dục sáng tạo tỉnh (Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé phối hợp các sở ngành liên quan chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, GD&ĐT, KH&CN, GTVT; Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Huyện ủy Chơn Thành.
- 08h30’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của BBVCSSK Trung ương đi thăm Khoa điều trị cán bộ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (giao Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chuẩn bị nội dung, bố trí chương trình đoàn đi theo Công văn số 59-CV/BBVCSSK của BBVCSSK cán bộ Trung ương). Thành phần cùng đi: Đ/c UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phó trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
- 10h00’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (giao Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần cùng đi: Đ/c UVBTV – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Giám đốc Bệnh viên Y học cổ truyền tỉnh; Phó trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Trưởng khoa điều trị cán bộ Bệnh viên đa khoa tỉnh; Trưởng phòng chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn của BBVCSSK cán bộ tỉnh.
                       - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng về “Hướng Đông Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”. Địa điểm: Tại Hội trường A – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai.
     Chiều:      -14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2021. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                      Nội dung:
                      1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ, đảng viên.
                      2- BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: kế hoạch tổng hợp dự nguồn ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương mở rộng 02 bên khuôn viên của Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
                      3- Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kiến nghị, đề xuất các ngành.
Thứ năm (29/4):
      Sáng:      - 06h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
                      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khởi công dự án tuyến đường từ Trung tâm Hành chính huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ Becamex Bình Phước và đi kiểm tra 02 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại huyện Đồng Phú và một số dự án trên địa bàn huyện (Giao Huyện ủy Đồng Phú chọn địa điểm đoàn đến kiểm tra). Địa điểm: Tại Tổ 34, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, Công thương, Công ty Becamex – Bình Phước; Đ/c Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực Huyện ủy Đồng Phú.
                      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: Tài chính, Thông Tin truyền Thông, LĐTB&XH, Nội vụ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; TUV – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c TUV – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đồng chí bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng, chống Covid 19. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.

                    Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Tài chính, Nội vụ, Y tế, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài PTTH – Báo Bình Phước; đồng chí bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
(Đề nghị đồng chí bí thư các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chuẩn bị nội dung báo cáo và gửi báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy trước 27/4/2021 (thứ ba) để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy).

Thứ sáu (30/4):  Thường trực, UVBTV Tỉnh ủy nghỉ Lễ 30/4 và 01/5  

  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.

 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
     CHÁNH VĂN PHÒNG
                 (Đã ký)

     

        Nguyễn Văn Khánh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập150
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm145
  • Hôm nay9,513
  • Tháng hiện tại122,138
  • Tổng lượt truy cập3,363,785
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây