Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2018

Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2018

Số kí hiệu VB903
Ngày ban hành 27/04/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/04/2018
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                  *
                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm 2018
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần thứ 18 năm 2018 (từ ngày 30/4 đến ngày 4/5/2018)
 
Chủ nhật (29/4)
   Sáng:      - 09 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền
, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ Dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (01/5). Địa điểm: Tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Thứ hai, thứ ba (30/4, 01/5): Thường trực Tỉnh ủy nghỉ lễ 30/4 và 01/5.
Thứ tư (02/5):
     Sáng:    - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi,
UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Đ/c Nguyễn Văn Trăm, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng làm việc Bí thư Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy có thư mời riêng.
          - Từ 08 giờ 00’ đến 09 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018. Địa điểm: Phòng họp B – HĐND tỉnh.
          - Từ 09 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền , Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì Hội nghị liên tịch giữa TT HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban TT UBMTTQ VN tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018. Địa điểm: tại phòng họp B – HĐND tỉnh.
    Chiều:     - 13 giờ 30’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 12/2018. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy
          1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: công tác cán bộ;
          2- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: thông qua kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
          3- UBND tỉnh báo cáo: (1) Thực trạng và đề xuất phương án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh; Mời dự: Giám đốc Viettel chi nhánh Bình Phước; Giám đốc công an tỉnh báo cáo tóm tắt về đề án camera giám sát an ninh, giao thông; Giám đốc sở: Tài chính, KH&ĐT. (2) thông qua dự thảo Quyết định, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, chính quyền điện tử. (3) báo cáo tình hình giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng tại Trung tâm Hành chính công theo kết luận của TTTU và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới; Mời dự: Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Thứ năm (03/5):
     Sáng:    - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi
, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Huyện ủy Lộc Ninh. Địa điểm: tại Huyện ủy Lộc Ninh.
                   Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh.
 - 08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh ủy quyền đồng chí Nguyễn Quốc Bình, UVBTV – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với các huyện, thị ủy. Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Sở Y tế. Địa điểm: Tại Sở Y tế.
          Thành phần: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn xã; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, chi cục, Trung tâm chuyên môn thuộc sở Y tế.
     Chiều:   - 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Huyện ủy Phú Riềng và Thị ủy Phước Long. Địa điểm: tại Thị ủy Phước Long.
                   Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng (mời BTV Huyện ủy Phú Riềng cùng dự tại Thị ủy Phước Long).
          - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi kiểm tra, quán triệt việc triển khai thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của Sở NN&PTNT. Địa điểm: Tại Sở NN&PTNT.
          Thành phần: Đ/c Phạm Phước Hải, UVBTV – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối kinh tế; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy, BGĐ, Trưởng các phòng, chi cục, Trung tâm chuyên môn thuộc sở NN&PTNT.
- 15 giờ 30’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV – Trưởng BNC Tỉnh ủy dự Lễ trao Quyết định thẩm phán Trung cấp, sơ cấp cho cán bộ TAND tỉnh. Địa điểm: Tại Tòa án nhân dân tỉnh.
Thứ sáu (04/5):
     Sáng:    - 07 giờ 30’:
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2018. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
          Nội dung:
1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ; nâng lương trước thời hạn năm 2018 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Thực hiện công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ; Thông qua Kế hoạch luân chuyên cán bộ năm 2018; Kế hoạch giao chỉ tiêu biên chế cho các ngành, địa phương, đơn vị.
 2- UBKT Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo các quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.
                   - 08 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ủy nhiệm lãnh đạo HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, số 331, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
   Chiều:    - 14 giờ 00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự họp Tổ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp A– UBND tỉnh.
 
                    * Lưu ý: các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho Thường trực: 10 bản, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 22 bản (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) trước tối thiểu 02 ngày làm việc, đồng thời phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. Các đề án trình Thường trực Tỉnh ủy: đề nghị các đơn vị chuẩn bị theo Công văn số 1156-CV/TU ngày 10/3/2017 của BTV Tỉnh ủy.  
(Lịch này thay thư mời; đăng trên Internet tại địa chỉ: Tinhuybinhphuoc.vn)
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
(ĐÃ KÝ)
 
Nguyễn Văn Khánh
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay8,351
  • Tháng hiện tại120,976
  • Tổng lượt truy cập3,362,623
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây