Lịch TT và BTV tuần thứ 18/2020

Lịch TT và BTV tuần thứ 18

Số kí hiệu VB751
Ngày ban hành 24/04/2020
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 24 tháng 4 năm 2020
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 18 năm 2020 (từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020)
- - - - -

Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 22/4/2020; Công văn số 1168/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
 
THỨ HAI - Ngày 27/4
SÁNG
1) 07h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao đổi đầu giờ với Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh văn phòng UBMTTQ VN tỉnh.
Địa điểm: Tầng trệt trụ sở Tỉnh uỷ.
2) 09h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về các nội dung:
- Công tác nhân sự,
- Chương trình, Kịch bản Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
3) 10h30’:  Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Chỉ huy trưởng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cùng dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
4) 09h00’:  Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao Quyết định của Ban Thường trực Uy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với đồng chí Vũ Long Sơn. Giao UBMTTQVN tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình.
Cùng dự: Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Hội trường MTTQVN tỉnh.
5) 09h30’:  Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì họp Tổ số 3 về công bố, thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Thành phần: Các thành viên Tổ số 3 (theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Phòng họp C – Tỉnh uỷ.


CHIỀU
14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự buổi giao ban của UBND tỉnh Tuần 18/2020.
Nội dung: Những nội dung chưa thực hiện tại Công văn số 3742 – CV/TU ngày 17/4/2020 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, các nội dung khác do UBND tỉnh chuẩn bị.
Cùng dự: Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
THỨ BA - Ngày 28/4

SÁNG
1) 08h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết – Lộc Ninh nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1974 – 30/4/2020).  Giao UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần cùng dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ, Thường trực Huyện uỷ Lộc Ninh, Lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết – Lộc Ninh.
Dự đưa tin: Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn, đúng 07h00’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ.
2) 09h00: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND nghe các đơn vị báo cáo:
 (1). UBND tỉnh: Báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục dự án, tình hình quản lý, điều hành, các khó khăn vướng mắc (nếu có) đối với Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết – Lộc Ninh.
(2). Thường trực Huyện uỷ Lộc Ninh: Bao cáo nội dung theo Tờ trình 139 – TTr/HU ngày 03/4/2020 của Huyện uỷ Lộc Ninh.
Thành phần cùng dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ, Đại diện Lãnh đạo các sở ngành: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vận tải, NN&PTNT, TN&MT, VH-TT&DL, Thường trực Huyện uỷ , UBND huyện Lộc Ninh, Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết.
Địa điểm: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết – Lộc Ninh.
Dự đưa tin: Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.

CHIỀU
 1) 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án ĐT752 và một số công trình xây dựng cơ bản ở thị xã Bình Long.
Thành phần cùng dự: Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, TN&MT, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đại diện Thường trực Thị uỷ, UBND thị xã Bình Long.
Giao Thị uỷ, UBND thị xã Bình Long chuẩn bị nội dung, chương trình, thông báo lộ trình đến các thành phần tham dự.
Địa điểm: Thị xã Bình Long.
Dự đưa tin:  Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
2) 15h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đ/c Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh ở huyện Chơn Thành. (Các dự án của Công ty Cổ phần CP Việt Nam tại Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước)
Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh phối hợp Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước chuẩn bị nội dung, chương trình.
Thành phần cùng dự: Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, TN&MT, Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh, NN&PTNT; Văn phòng Tỉnh uỷ, Đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Chơn Thành, Đại diện Công ty Cổ phần KCN Becamex – Bình Phước.
Địa điểm: Khu Công nghiệp Becamex Bình Phước – Huyện Chơn Thành.
Dự đưa tin:  Đài phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.
THỨ TƯ - Ngày 29/4

SÁNG
1) 06h30: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ viếng nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1974 – 30/4/2020).
Cùng dự: Thường trực Thành uỷ Đồng Xoài, Thường trực Huyện uỷ Đồng Phú.
Địa điểm: Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
2) 07h30’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Tổ tưởng Tổ 1, chủ trì công bố, thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh)
Thành phầnĐ/c  Trần Tuyết Minh – UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đ/c Lê Văn Uy – UVBTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; đ/c Tôn Ngọc Hạnh – UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài; đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Chánh Thành tra tỉnh; Giám đốc sở Xây dựng, sở TN&MT; đại diện Đoàn 494/QĐ-TTCP; các thành phần khác theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài – Bình Phước.
3) 07h30’: Đồng chí Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ tưởng Tổ 2, chủ trì công bố, thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Hội trường Khối vận thành phố Đồng Xoài.
Thành phần: Các thành phần theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh.
4) 07h30’: Đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Tổ tưởng Tổ 3, chủ trì công bố, thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh).
Thành phần: Các thành phần theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Bình – Đồng Xoài.
5) 07h30’: Đồng chí Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tổ tưởng Tổ 4, chủ trì công bố Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh).
Thành phần: Các thành phần theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp Công dân thành phố Đồng Xoài.
6) 07h30’: Đồng chí Trần Văn Mi – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tổ tưởng Tổ 4, chủ trì công bố Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh).
Thành phần: Các thành phần theo Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh.
Địa điểm: Hội trường UBND phường Tân Phú – Đồng Xoài.
CHIỀU
 14h00’: Đồng chí Nguyễn Văn Lợi – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đi kiểm tra các  công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Đồng Xoài.
     Thành phần: Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội tỉnh; Giám đốc các sở ngành: KH&ĐT, Tài chính, Giao thông – Vận tải, Xây dựng, TN&MT, Ban quản lý dự án đầu tư tỉnh; Văn phòng Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực Thành uỷ, UBND thành phố Đồng Xoài.
Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với thành phố Đồng Xoài chuẩn bị chương trình kiểm tra, thông báo đến các thành viên liên quan.
     Phương tiện: Văn phòng Tỉnh uỷ bố trí xe phục vụ đoàn, đúng 14h00’ xuất phát tại trụ sở Tỉnh uỷ.
     Đưa tin: Đài phát thanh – Truyền hinh và báo Bình Phước.
THỨ NĂM - Ngày  30/4
  Thường trực Tỉnh uỷ nghỉ lễ theo quy định.
THỨ SÁU - Ngày 01/5
  Thường trực Tỉnh uỷ nghỉ lễ theo quy định.
Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung trình tại phiên họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị thực hiện theo Quy định số 1786-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trình tự, thủ tục các nội dung trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Tỉnh uỷ; đồng thời, gửi file văn bản về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua địa chỉ email: vanphongtinhuybinhphuoc@binhphuoc.gov.vn) để đưa lên phần mềm họp không giấy của Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0973703979.
 
Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

(ĐÃ KÝ)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay16,641
  • Tháng hiện tại255,719
  • Tổng lượt truy cập3,497,366
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây